Digitální knihovna Arna Nováka

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Seznam digitalizovaných děl

1902 1906 1907 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1946 1947

1902

část knihy Theodor Novák : životopisný nástin.
In NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. s. 3-38.

1906

kniha Menzel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké : studie literárně-historická. Praha : Leschinger, 1906. 144 s.

1907

kniha Die čechische Litteratur der Gegenwart.
In JAKUBEC, Jan; NOVÁK, Arne. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig : Amelang, 1907. (Die Litteraturen des Ostens ; Bd. 5, Abt. 1) s. 257-376.

část knihy Karel Hynek Mácha : [úvod].
In MÁCHA, Karel Hynek. Spisy Karla Hynka Máchy. Sv. 2. Praha : Laichter, 1907. (Čeští spisovatelé XIX. stol.) s. VII-XLVII.

část knihy Úvod.
In Nová česká poesie. Praha : Vilímek, [1907].s. XI-XLVII.

část knihy Johannes Schlaf : [úvod].
In SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. (Moderní bibliotéka, roč. V, kniha IX.) s. 5-8.

1910

kniha Stručné dějiny literatury české. / podávají Jan V. Novák, Arne Novák. Olomouc : Promberger, 1910. 692 s. (Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo ; sv. 13)

kniha Jan Neruda. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1910. [8],90,[2] s. (Zlatoroh ; sv. 2)

část knihy Úvod.
In SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. s. 3-18.

část knihy Das tschechische Drama der Gegenwart.
In Der Merker : Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater. 1910, 2. Jahrgang, Heft 4., s. 163-166

1911

kniha Patero obrázků z dějin knihy. Praha : Topič, 1911. 98-[1] s. (Osení, sv. 30)

část knihy Máchova "Krkonošská pouť". Praha : [Arne Novák], 1911. 28 s.

část knihy Jan Neruda jako vyprávěč : [úvod].
In NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : Topič, 1911. (Osení ; 33) s. 7-12.

1912

část knihy Božena Němcová a její "Obrazy z okolí Domažlického" : [úvod].
In NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha : Topič, 1912. s. 7-13.

1913

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Olomouc : Promberger, 1913. 825 s. (Sborník Příruček ; sv. 13)

kniha Die čechische Litteratur der Gegenwart.
In JAKUBEC, Jan; NOVÁK, Arne. Geschichte der čechischen Litteratur. 2. Aufl. Leipzig : Amelang, 1913. (Die Litteraturen des Ostens ; Bd. 5, Abt. 1) s. VII-VIII, 279-445.

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. Praha : Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28) s. 5-14.

1914

kniha Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, 1914. 407-[2] s.

kniha Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. Praha : Otto, [1913] 149-[1] s. (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

1915

kniha Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

1916

kniha Zvony domova : kniha studií a podobizen. Praha : Borový, 1916. 237-[9] s.

kniha Kritika literární. [Díl I.], Metody a směry. Praha : Topič, [1916] 73-[1] s. (Duch a svět ; 18)

kniha Litomyšl : [úvod].
In Litomyšl. Praha : Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot. (Umělecké památky ; 6) s. I-VI.

kniha Kritika literární. [Díl II.], Zásady a prakse. Praha : Topič, [1916] 73-[1] s. (Duch a svět ; 19)

1918

kniha Podobizny žen. Praha : Borový, 1918. 237-[4] s.

1919

část knihy Nerudovy Povídky malostranské : [úvod].
In NERUDA, Jan. Tři povídky malostranské. 3. vyd. Praha : Topič, 1919. (Sbírka souvislé četby školní ; 4) s. III-X, 31-37.

1920

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. Praha : Štorch-Marien, 1920. 52-[2] s. (Aventinum ; sv. 24)

kniha Studie o Janu Nerudovi. Praha : Topič, 1920. 134-[1] s.

kniha Jan Neruda. 3. vyd. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1920. 100-[3] s., [13] příl. (Zlatoroh ; sv. 2)

kniha Tomáš G. Masaryk : k sedmdesátinám jeho pro mládež. Praha : Odkaz, 1920. 26-[1] s. (Mládí a život : sbírka výchovných letáků, č. 4)

kniha Josef V. Sládek. Praha : Topič, [1920] 16 s. (České hlavy ; 14)

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Písně kosmické. 8. vyd. Praha : Topič, 1920. (Sbírka souvislé četby školní ; 2) s. 5-23.

část knihy Doslov.
In KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... Praha : Štorch-Marien, 1920. (Aventinum ; sv. 16) s. 45-51.

1921

kniha Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl první. Praha : Vesmír, 1921. 237, xv s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

kniha Jan Neruda. Praha : Topič, [1921] 16 s. (České hlavy ; 19)

kniha Praha barokní. 2. vyd. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1921. 39 s. (Zlatoroh ; sv. 3)

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. Praha : Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3) s. 3-12.

1922

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až do politického osvobození / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. Vyd. 3. přeprac. a rozš. Olomouc : Promberger, 1922. 832 s. (Sborník příruček ; sv. 13)

kniha Krajané a sousedé : kniha studií a podobizen. Praha : Štorch-Marien, 1922. 202 s. (Aventinum ; sv. 49)

kniha Problémy moravské literatury : vstupní přednáška na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně dne 22. listopadu r. 1921. Brno : Polygrafie, 1921. 14 s.

část knihy Jan Erazim Vocel jako básník.
In NIEDERLE, Lubor; BIRNBAUM, Vojtěch; NOVÁK, Arne. Jan Erazim Vocel. Praha : Společnost přátel starožitností čes., 1922. s. 42-49.

1923

kniha Z času za živa pohřbených : úvahy z let válečných. Praha : Zátiší, 1923. 132, 1 s., 2 l. příl. (Mezi knihami a lidmi ; 1)

kniha Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

kniha Svatopluk Čech. Praha : Topič, [1923] 16 s. (České hlavy ; 22)

část knihy Jan Neruda : [úvodní studie].
In NERUDA, Jan. Dílo Jana Nerudy. I, Básně. Praha : Kvasnička a Hampl, 1923. s. 7-25.

část knihy "Svatých bratří hymna blahozvuká".
In Slovanský sborník : věnovaný Jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru University Karlovy k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. Praha : Klub moderních filologů, 1923. s. 370-372.

1924

část knihy Vzpomínka úvodem.
In HORSKÝ, Karel. V zajetí babylonském : česká tragédie o 3 jednáních. Praha : Zora, [1924]. (České divadlo ; sv. 50) s. 7-10.

1925

kniha Kritika literární : metody a směry, zásady a prakse. 2. vyd. Praha : Topič, 1925. 147 - [2] s. (Duch a svět ; 18-19)

1926

kniha Hovory okamžiků : kniha feuilletonů. Vyškov : Obzina, 1926. 178, [4] s. (Obzinových tisků ; kn. 24.)

kniha Ekloga knihomilská. Kr. Vinohrady : Rudolf Hála, 1926. [10] s.

1927

část knihy Duch české vlastenecké romantiky.
In Z cyklu historických koncertů. Část I., Besední dům, 22. února 1927. Brno : OPUS, 1927. s. 1-3.

1928

kniha Nosiči pochodní : kniha české tradice. Praha : Literární odbor Umělecké besedy, 1928. 288 s. (Besedy Kruhu ; sv. 6)

kniha Josef Dobrovský. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1928. 85 s., [16] s. obr. příl. (čb.), [2] s. faksimile (Zlatoroh ; sv. 53)

kniha Výbor ze studií a podobizen. Praha : Topič, 1928. 131 s. (Sbírka souvislé četby školní ., 67)

část knihy [Úvodní slovo.]
In ŠVABINSKÝ, Max. Hlavy známé a neznámé : padesát portrétů se studií Arna Nováka. Praha : Štenc, 1928. s. 7-37.

část knihy Úvod.
In NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z beletrie. Praha : Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 68) s. 5-9.

1929

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1929. 69 s. (Lidová knihovna Aventina ; sv. 32)

kniha Teorie o národním obrození. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1929. 51 str.

část knihy Úvod.
In MEDEK, Rudolf. Básně. Praha : Topič, 1929. (Sbírka souvislé četby školní ; 72) s. 5-10.

1930

kniha O Teréze Novákové : se dvěma neznámými pracemi Terézy Novákové. Česká Třebová : Fr. Lukavský, 1930. 76 s. (Edice F. Lukavského ; sv. 28)

část knihy Der Geist der čechischen Literatur. Berlin, 1930. 19 s. [Zvláštní otisk].

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. Praha : Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1) s. 5-13.

1931

kniha Řeči a proslovy. Praha : Státní nakladatelství, 1931. 95 s. (Kytice ; sv. 2)

část knihy Úvod.
In NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z prózy Terézy Novákové. Praha : Státní nakladatelství, 1931. (Kytice ; sv. 4) s. 5-11.

1932

kniha Léta třicátá : čtyři essaye. Praha : Adolf Synek, 1932. 31 s. (Omnia ; sv. 17)

kniha Svízele nakladatele-knihomila. Brno : [Antonín Grimm], 1932. [16] s.

část knihy O české próze výpravné.
In Výbor z krásné prózy československé. Česká próza 1. Praha : Sfinx, 1931-1932. (Nové cíle ; sv. 531) s. 1-95.

část knihy Doslov.
In DYK, Viktor. Děs z prázdna : román. Praha : Sfinx Janda, 1932. (Pyramida ; sv. 21) (Nové cíle ; sv. 543) s. 283-297.

1933

část knihy Úvod.
In VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. (Kytice ; sv. 13) s. 5-13.

část knihy Úvod ; Poznámky
In Literatura českého klasicismu obrozenského. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 156 s. (Kytice ; sv. 14) s. 5-13, 121-149.

část knihy Úvod.
In VLČEK, Jaroslav. Z počátků naší poesie moderní. Praha : Topič, 1933. (Sbírka souvislé četby školní ; 81) s. 5-9.

1934

část knihy [Doslov.]
In LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. s. 17-21.

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. Praha : Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3) s. 5-13.

1935

část knihy Zpěvák se loučí : [úvod].
In KALUS, Josef. Na konci života. 2. vyd. Opava : Edice Pásmo, 1935. (Pásmo ; sv. 5) s. 7-9.

část knihy Doslov.
In DYK, Viktor. Povídky Emila Šarocha. Praha : Topič, 1935. (Topičovy Bílé knihy ; sv. 38) s. 109-117.

část knihy Předmluva.
In WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. Brno : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3) s. 9-13

část knihy O Adolfu Wenigovi : [úvod].
In WENIG, Adolf. Literární směska : pohádky, pověsti, vzpomínky. Praha : Topič, 1935. (Sbírka souvislé četby školní ; 86) s. 5-8.

1936

kniha Duch a národ : kniha studií a podobizen. Praha : Borový, 1936. 250 s. (Kmen)

kniha Viktor Dyk. Praha : Borový, 1936. 31 s. (Postavy a dílo ; sv. 9) (Kmen)

část knihy Průvodem : [úvod].
In VESELÝ, Antonín. Letní zrcadlení. Brno : Družstvo Morvského kola spisovatelů, 1936. s. 5-9.

část knihy Karel Hynek Mácha : [úvod].
In Album Karla Hynka Máchy : k stému výročí básníkova úmrtí a 1. vydání "Máje". Praha : nákladem a tiskem knihtiskárny Prometheus, [1936] s. 5-11.

1937

část knihy František Bartoš-Moravan.
In Památce Františka Bartoše : [1837-1937 : K oslavě stého výročí narozenin Františka Bartoše]. Zlín : Městská rada : Osvětový sbor : Přátelé Frant. Bartoše, 1937. s. 20-24.

část knihy Doslov.
In SLÁDEK, Josef Václav. Selské písně. Praha : Novina, 1937. s. 59-65.

část knihy Marco Polo v Čechách : [úvod].
In ELPL, Mirek. Marco Polo : člověk a doba. Praha : Melantrich, 1937. s. 7-11.

1938

kniha Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Borový, 1938. 69 s. (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

kniha Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

kniha Josef Pekař : jeho cesta domovem a životem. Turnov : Müller, 1938. 63,[3] s.

kniha Otokar Březina. Litomyšl : Josef Portman, 1938. [14] s.

kniha Leoš Janáček - spisovatel : [úvodní studie].
In RACEK, Jan., FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

část knihy Úvod.
In VAVROUŠEK, Bohumil. Literární atlas československý. 2. Praha : Prometheus, 1938. s. VII-XIII.

1939

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.

1940

kniha Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : Drégr, 1940. 45 s. (Corona ; sv. 17)

1941

kniha Puškin. Praha : Vilém Šmidt, 1941. 21-[2] s. (Kytice ; sv. 13)

1946

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. 3. vyd. Na Zbraslavi : Eduard Beaufort, 1946. 98 s.

1947

kniha Zoufalství a víra. Praha : Aventinum, 1947. 99 s. (Arx ; sv. 3)

kniha Praha barokní. 4. vyd. Praha : Fr. Borový, 1947. 35 s., 31 obr. příl.