Centrum pro veřejnou politiku
Projekt:

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Vítejte! | Print |

 

Prezentace vytvořené účastníky školení Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“, které se uskutečnilo 30.9. a 1.10. 2010 v Praze si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

Ke dni 30. 4. 2010 byla ukončena realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.08/01.0014 "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" v Plzeňském kraji. V rámci projektu bylo proškoleno 68 pedagogických pracovníků z Plzeňského kraje.

 

 

Ke dni 31. 12. 2009 byla ukončena realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.04/01.0008 "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Středočeském kraji. V rámci projektu bylo proškoleno 55 pedagogických pracovníků ze Středočeského kraje.

 

 

V srpnu 2009, byla Centru pro veřejnou politiku, IČ 26645726, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace č. 14034/2009-25-267. Tato akreditace opravňuje instituci k provádění vzdělávacích programů "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality" a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

 

 

"Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže"

 

Od ledna 2009 Centrum pro veřejnou politiku ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci realizuje projekt "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Středočeském kraji v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Od května 2009 Centrum pro veřejnou politiku ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci realizuje projekt "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Plzeňském kraji v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Krajský úřad Plzeňského kraje

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol pracujících s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí. Vzdělávání bude probíhat formou několikadenních školení, rozdělených na část praktickou a teoretickou. Hlavními tématy školení budou školní programy pro ohrožené děti a mládež, reintegrační programy, spolupráce školy s rodinou, pracovníky veřejné správy a policií. Školení proběhne na podzim 2009 (Více informací o termínech a místu školení naleznete v sekci Terminy a místo školení)

 

V srpnu 2009, byla Centru pro veřejnou politiku, IČ 26645726, Ministerstvem školeství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace č. 15 816/2009-2. Tato akreditace opravňuje instituci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákoná č.563/2004 b. o pedagogických parcovnících a o změně některých zákonů.

 


Projekt "Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začleněni mládeže", který od ledna 2006 realizovalo Centrum pro veřejnou politiku (www.cpvp.cz), za přispění odborníků z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, byl úspěšné ukončen.

 

Rádi bychom Vás informovali, že program školení "Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začleněni mládeže v ČR" je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věci ČR

 

Akreditace č. 2008-222-SP

Druh: další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma: prezenční

Rozsah: 24 vyučovacích hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je možné odhlásit odběr informačních emailů

 

 


 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT