Členové katedry Studium Výuka Projekty a granty Akce pro učitele a studenty Studentské práce Diskuse Literatura Humor Užitečné odkazy Všem, jejichž hlas je slyšet


Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, tel. +420 221 913 226, fax +420 221 913 227, kdm@mff.cuni.cz