BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

ÚVOD A OBSAH STRÁNEK

Tyto stránky vznikly v červnu roku 2009 s původním záměrem vytvořit časem co nejobsáhlejší bibliografii překladů různých textů psaných původně latinsky (méně řecky). Tato bibliografie je stále jádrem stránek.

Zde je několik úvodních poznámek k této bibliografii:
Tato bibliografie obsahuje texty primární. Co se týče sekundární literatury, několik bibliografií lze nalézt v malé sekci bibliografie v oddíle Miscellanea. Tématicky se jedná o texty filosofické, nicméně nikoliv výhradně (mohou se zde objevit i texty theologické, odborné či naučné, historiografické, hermetické i literární apod.). Časově by vznik textu měl spadat do období pozdní antiky, patristiky či scholastiky (tedy přibližně od 2. do 15. stol.).
Bibliografie s vytyčenými parametry přirozeně je (a nutně musí být) pouze výběrová, chybí mnoho důležitých autorů i význačných děl. Nicméně ji stále postupně rozšiřuji.
Odkazuji na zdroje (knihy, časopisy, internet), kde jsou odpovídající texty buď zcela, nebo zlomkovitě přeloženy do češtiny (resp. slovenštiny). Není-li spisek přeložen do češtiny, uvádím u některých textů odkaz na překlad anglický, zvlášť je-li dostupný on-line. Také uvádím odkaz na latinský (či řecký) originál, který je u většiny spisů dostupný ve virtuálních knihovnách. (Pro blizší informace o nich viz stejnojmenný oddíl v sekci Miscellanea).
Další důležité informace k této bibliografii jsou v poznámkách.

Další rozšiřování stránek zvláště o různé drobnosti praktické pro středověkou filosofii také mají za důsledek jistou proměnu struktury.


Máte-li dotaz, připomínku nebo návrh, napište mi mail.

Lukáš LičkaAKTUALITY:

13.10.2009 - Doplněna téma Odborná periodika, Teorie a dějiny vědy a Recenze. Doplněny personálie k R. Baconovi.

11.10.2009 - Založen nový oddíl stránek - Sémiotika a nové téma v oddílu Miscellanea - Teorie a dějiny vědy ve středověku. U obou témat bude nějakou dobu trvat, než je propracuji. Také jsem vylepšil systém odkazování na použitou literaturu - popisuji to v Poznámkách.

26.9.2009 - Přidán Donatus, 6 spisů k Augustinovi, upraven Aulus Gellius.

19.9.2009 - Opět změněna struktura stránek a provedena pečlivá validace všech odkazů. Dále jsem přidal Prokla.

17.9.2009 - Přidán Petr Damián. K Abélardovi jsem doplnil jeho dopisy, jednu báseň a další informace. Přidal jsem také nějaké spisy k Ockhamovi a rozšířil informace k němu.

16.9.2009 - Značně změněna celá struktura stránek. Přidány poznámky o virtuálních knhovnách do oddílu Miscellanea. Rozšířeny Seznamy.

13.9.2009 - Rozšířeny tématické seznamy. Upraven jeden spis u Macrobia a u Dunse Scota. V oddílu Miscellanea jsem založil téma Bibliografie (a přidal mnou vytvořenou bibliografii k Ockhamovi v PDF a odkazy na další bibliografii k různým tématům dostupné na internetu).

3.9.2009 - Pozměněn vzhled stránek. V oddílu Miscellanea založeno téma Odborná periodika. K Akvinskému přidán jeden nový spis.

1.9.2009 - K Eriugenovi přidány nové spisy. Založena nová sekce Miscellanea.

29.8.2009 - Přidán Avicenna a upraven abecední seznam autorů.

27.8.2009 - Přidán jeden spisek k Tertullianovi. Rozšířeny tématické seznamy. Opraveny nefunkční odkazy.

15.8.2009 - Upravena grafická podoba stránky a provedena optimalizace stránek i pro jiné prohlížece (nejvhodnější je ovšem stále Mozilla).

8.8.2009 - Přidáni tito autoři: Aulus Gellius, Macrobius, Martianus Capella. Doplněn pseudo-Boëthius a Eriugena. Rozšířena sekce Seznamy. Do jisté míry změněna podobastránek.

4.8.2009- Jemně změněn design stránek.

1.8.2009 - Přidání následující autoři: Jan Scotus Eriugena, Anselm z Canterbury a Jan Duns Scotus. K Augustinovi přidány 3 nové spisy, k Abélardovi a Akvinskému po jednom spisu.

Reklama:WebZdarma.cz