Chromatografie při analýze otisku prstů

Otisk prstu

Techniky forenzní patří již několik desítek let k základním pomůckám kriminalistů. Analýza inkoustu usvědčuje padělatele, techniky zachycení obrazu poskytují více informací o otiscích prstů a ani „ztráta“ dat na počítači už dnes kriminalisty nezastaví.

Jedna technika ale změnila forenzní vědu od základu: analýza DNA. Díky jedinečnosti DNA každého z nás, dokáže totiž s naprostou přesností spojit výskyt možného pachatele s místem činu. Dříve než možnosti vědy poustoupily na současnou úroveň a analýza DNA se stala jedním ze zaříkávadel moderních kriminalistů, byla hojně používanou technikou k dosvědčení pachatelova výskytu analýza otisku prstů.

Stejně tak jako DNA, jsou i otisky prstů unikátní pro každého z nás. Oproti DNA mají ale jednu nevýhodu …

j.u. | Pondělí 29. 09. 2008, 19.20 | Chromatografie | 0 komentářů | 378x

Nebezpečné tiskárny?

Nuvola_devices_printer

Množstí škodlivých látek, které nás denně obklopuje je nezjistitelné. Vezmeme-li ale v úvahu, že množství látek v cigaretovém kouři je asi 4 000, tak je jasné, že celkové množství škodlivin musí být minimálně v rozmezí několika desítek až tisíců látek.

Většina států světa upravila legislativu tak, aby kontrolovala (a postihovala) zvýšené hladiny vnějších polutantů, ale neexistuje žádný zákon upravující hladiny těchto látek ve vnitřních prostorách. A to i přesto, že 85 – 90 % našeho času trávíme doma, v práci, ve škole nebo se bavíme v uzavřených prostorách.

j.u. | Pondělí 22. 09. 2008, 10.58 | Chromatografie | 0 komentářů | 303x

Konvenční stacionární fáze

První část několika příspěvků, které shrnují použití monolitických stacionárních fází v kapalinové chromatografii a kapilární elektrochromatografii.

j.u. | Pátek 2. 05. 2008, 09.17 | Chromatografie, Monolitické fáze | 0 komentářů | 374x

Chromatografie - "barvopis"

Pokud vás ještě neomrzely články věnující se objasňování základních principů chromatografie, tak můžete na internetových stránkách časopisu ABC najít jednoduchý pokus osvětlující základy chromatografie.

j.u. | Neděle 13. 04. 2008, 18.25 | Chromatografie | 0 komentářů | 425x

Možnosti použití dvourozměrné chromatografie

Analytičtí chemici se při analýze současných složitých vzorků setkávají s nemožností separovat tyto směsi v průběhu jedné analýzy, případně s nutností věnovat jim neadekvátní množství času nutné k separaci. V těchto případech je vhodné použít dvourozměrnou kapalinovou chromatografii, díky níž je možné dosáhnout mnohonásobně větší píkové kapacity.

j.u. | Pondělí 24. 03. 2008, 21.16 | Vícerozměrné techniky | 0 komentářů | 402x

Monolitické stacionární fáze pro plynovou chromatografii

První monolitické stacionární fáze použitelné v chromatografii byly připraveny před necelými 20 lety. I přes jejich relativní mládí, našly tyto materiály uplatnění v celé řadě separačních technik, včetně plynové chromatografie (GC).

j.u. | Úterý 4. 03. 2008, 08.34 | Monolitické fáze | 0 komentářů | 1189x

Základy chromatografie ještě jednou

Objevení Ameriky je jednou z nejstarších metafor popisující nekonečný koloběh myšlenek a nápadů, které se s určitou pravidelností vyskytují znovu a znovu v průběhu života snad každého z nás.

j.u. | Pátek 22. 02. 2008, 11.37 | Chromatografie | 0 komentářů | 560x

Pokračuj: 1-7 8-14 15-19

O webu

Náplní těchto stránek je separační metoda zvaná chromatografie.


Slyšíte toto slovo poprvé?
Přečtěte si teoretické základy chromatografie.


Znáte chromatografii?
Pak by vás mohly zajímat novinky, týkající se zejména monolitických stacionárních fází a vícerozměrných separačních technik.

O autorovi

Vědecké zaměření
Profesní životopis
Seznam publikacíNové komentáře

Zpětné odkazy

102.cz google.cz search.seznam.cz

Licence

Creative Commons License
chemie.jiriurban.cz, jejímž autorem je Jiří Urban, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Vytvořeno na základě tohoto díla: chemie.jiriurban.cz

WebArchiv

WebArchiv - archiv českého webu