english version česká verze
Návrat na titulní stránku

Asociace leteckých výrobců ČR
Beranových 130
199 05 Praha 9 - Letňany
Tel.: +420 225 115 338
Fax: +420 225 115 336
e-mail: info@alv-cr.cz
ALV - členská sekce
Jméno:

Heslo:

Aktuality
9.2.2009
Náhradní díly a nepoužitá pneu L-39 a L-410 k pokamžitámu prodeji

Na stránkách www.aerotrade.cz naše společnost nabízí náhradní díly a nepužitá pneu k okamžitému prodeji.

-- Markéta Prokopová --
15.10.2008
Informace stálého zastoupení SPCR Brusel

První říjnová informace stálého zastoupení v Bruselu, referující o:

 • dohodě o završení vnitřního trhu s elektřinou a plynem;
 • úsilí EU o snižování emisí;
 • opatřeních EU s cílem odvrátit paniku v souvislosti s globální finanční krizí;
 • návrhu práv spotřebitelů v EU z dílny EK;
 • požadavcích výrobců automobilů vůči EK;
 • standardech energetické účinnosti;
 • prvním seznamu chemických látek dle nové chemické legislativy;
 • projevech prezidenta EK Barrosa k finanční krizi a k návrhům obsaženým v klimaticko-energetickém balíčku;
 • zprávě EP k vypořádání se s chudobou v EU a
 • stavu schvalování směrnice stavící sezónní dělníky na roveň s regulérními pracovníky
je k dispozici zde (ve formátu *.pdf).

-- --
11.4.2008
Nové kompetence EASA - nařízení Evropského parlamentu a Rady

Dne 19. 3. 2008 bylo v úředním věstníku Evropské unie řady L č. 79 vyhlášeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení EASA. Toto nařízení ruší směrnici Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnici 2004/36/ES a vstoupilo v platnost dvacátého dne po vyhlášení v úředním věstníku, tj. dne 8. dubna 2008.
Toto nařízení poprvé zásadně rozšiřuje kompetence EASA. Předmětem rozšíření jsou zejména:

 • Osvědčování způsobilosti pilotů (čl. 7);
 • Letecký provoz a související osvědčení (čl. 8 a 22);
 • Provozovatelé ze třetích zemí (čl. 9);
 • Dozor a vynucování (čl. 10 a 68);
 • Pokuty a penále (čl. 25).
Anglický text tohoto nařízení naleznete zde, české znění je dostupné v systému EUR-LEX a zde.

-- --
19.3.2008 Letecký zpravodaj v elektronické podobě
Letecký zpravodaj v elektronické podobě

ALV ČR je vydavatelem časopisu Czech Aerospace Proceedings/Letecký zpravodaj. Pro zjednodušení distribuce tohoto jediného vědeckého časopisu orientovaného na letectví je nyní v přípravě publikování ve formátu pdf.

Více o časopisu najdete v sekci Publikace, kde jsou kromě jiného také pokyny pro autory a v přípravě jsou pokyny pro recenzenty. Redakce časopisu sídlí ve VZLÚ, a. s., časopis je zatím dostupný na stránkách VZLÚ (v pokusném režimu).

-- V. Havelka, ALV ČR --
13.11.2007
V AERU ZASEDAL CUSTOMER & PRODUCT SUPPORT COMMITTEE

Customer & Product Support Committee (komise pro podporu zákazníka a výrobků) mezinárodní asociace AeroSpace and Defence Industries Association of Europe se ve dnech 29. – 30. října sešla ke svému pravidelnému jednání, tentokrát na půdě společnosti AERO Vodochody, a. s.

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) jak název napovídá, je evropskou platformou, zastupující zájmy leteckého, kosmického a obranného průmyslu s cílem podporovat konkurenční rozvoj tohoto sektoru. Angažuje se v aktivitách, které vyžadují řešení na evropské či nadnárodní úrovni. ASD sdružuje 32 národních členských asociací z celé Evropy, zahrnujících více než 2 000 firem společně s dalšími 80 000 dodavateli. Průmyslové odvětví, které ASD reprezentuje, tak zaměstnává více než 638 000 osob a vytváří obrat přes 120 miliard eur ročně.

ASD má 29 komisí a pracovních skupin, které se zaměřují na jednotlivé cílové oblasti, například Environment Committee (komise pro životní prostředí), Export Control Committee (komise pro řízení exportu), Economic and Legal Committee (ekonomická a právní komise), Technical Publications Specification Maintenance Group (pracovní skupina pro přípravu S1000D), Airworthiness Committee (komise letové způsobilosti), Quality Committee (komise pro jakost) nebo zmíněná Customer & Product Support Committee (CPSC). CPSC rozvíjí a spravuje oborové normy, jako jsou například S1000D International Specification for Technical Publications (mezinárodní norma pro technické publikace), S2000M Military Material Management (mezinárodní norma pro výměnu informací v oblasti materiálového hospodářství) či „ASD STE-100 Simplified Technical English-Standard“ (mezinárodní norma pro zjednodušenou technickou angličtinu).

ASD byla založena roku 2004 sdružením organizací AECMA (European Association of Aerospace Industries), EDIG (European Defence Industries Group) a EUROSPACE (organizace na podporu kosmického průmyslu). Centrála ASD sídlí v belgickém Bruselu. Českou republiku zastupují v ASD Asociace leteckých výrobců ČR a Asociace obranného průmyslu ČR. Společnost AERO Vodochody a.s. reprezentuje národní asociace ve třech komisích: Airworthiness Committee (Oldřich Cimbálek), Customer & Product Support Committee (Jaroslav Bulánek), Technical Publications Specification Maintenance Group (Petr Palata).

Více informací najdete na oficiálních stránkách ASD.

-- AERO Vodochody, a. s. --
22.10.2007
Společné zasedání VTR a RZV ALV

Dne 25. září 2007 se konalo společné zasedání Vědeckotechnické rady a Rady pro zahraniční vztahy ALV ČR. Hostitelem zasedání byla tentokrát společnost Jihostroj Velešín.

Zápis z jednání byl rozeslán elektronicky, přílohy zápisu jsou uloženy v členské sekci stránek. Upozorňuji, že pro vstup do členské sekce stránek je potřebné mít nastaveny vlastní přihlašovací údaje.

-- M. Vališ, ALV ČR --
17.8.2007
PRVNÍ ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍKA, MINISTERSTVA OBRANY, VZLÉTL S LETOUNEM L-159, VERZE T1

ODOLENA VODA (7. srpna 2007) - Dnes v 9,29 hodin na letišti Vodochody poprvé vzlétl s dvoumístným cvičným letounem L-159, verze T1, v rámci probíhajícího školení leteckého personálu na této verzi první zaměstnanec Ministerstva obrany ČR, vedoucí referent zkušebních pilotů Úřadu pro státní ověřování jakosti Zdeněk Ouda. Leteckým instruktorem byl testovací pilot společnosti AERO Vodochody a.s. (AV) Rostislav Stroin, který dosud na letounech rodiny L-159 nalétal zhruba jeden tisíc letových hodin.

„Je to báječné výcvikové letadlo, které plně odpovídá zadání – co nejvíce se přiblížit jednomístnému letounu L-159, verze A. Nemá chybu. Jediný problém je, že mělo být první - mělo předcházet objednávce jednomístných strojů,“ sdělil po 51minutovém letu v letounu L-159T1 Zdeněk Ouda.

„Let proběhl plně v souladu s letovým úkolem. Jsem velmi spokojen s úrovní připravenosti i profesionálním přístupem,“ sdělil po příletu Rostislav Stroin.

Školení pozemního a letového personálu na novou výcvikovou verzi letounu L-159 (verze T1) probíhá v AV v několika fázích. Od 2. července do 20. července bylo přeškoleno celkem 32 zaměstnanců pozemního personálu. Od 30. července probíhá přeškolení čtyř armádních pilotů-instruktorů a dvou pilotů-zástupců pro státní ověřování jakosti, které bude ukončeno nejpozději 24. srpna 2007.

„Po školení budou následovat tak zvané vojskové zkoušky, které ověří postupy údržby, dokumentaci a užitné vlastnosti letounu L-159T1,“ upřesnil šéfkonstruktér programu vojenských letadel AV Miloš Trnobranský s tím, že teprve po tomto ověření letounu uživatelem může být stroj předán zákazníkovi, AČR. Všechny čtyři letouny verze T1 (výrobní číslo 6075, 6076, 6077 a 6078) budou předány zákazníkovi do konce letošního roku, upřesnil.

Dvoumístná výcviková verze T1 je konstruována tak, aby byla maximálně podobná jednomístné verzi L-159A a bylo využito maximální množství dílů z jednomístné verze A (zadní část trupu a křídlo). Nově je vyrobena přední část trupu, která je osazena mj. zdvojenými systémy řízení.

Smlouva o přestavbě čtyř jednomístných letounů L-159 na cvičnou verzi T1 byla uzavřena dne 26. června 2006. Vedle letounů zahrnuje dodávky náhradních dílů, pozemního vybavení, dokumentace a školení pozemního a letového personálu. Navazuje na 25letou rámcovou smlouvu o podpoře flotily letounů L-159 a L-39 ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR ze dne 8. prosince 2005.

AERO Vodochody a.s. je největším výrobcem letecké techniky a největší zbrojovkou v ČR. Je jedním z nejstarších výrobců této techniky na světě (zal. 1919). Celkové tržby společnosti v posledních 30 letech dosáhly 90 miliard Kč. Export v tomto období dosáhl objemu 50 miliard Kč. Celkem AERO Vodochody a.s. vyrobilo během své více než 88leté existence více než 11 000 letounů, z toho 6 500 vojenských proudových cvičných letounů (L-29/39/59 a L-159) a 3 700 migů (MiG 15/19/21). Od ledna 2007 je 100% vlastníkem společnosti česko-slovenská private equity skupina Penta.

-- V. Kulich, Aero Vodochody --
17.8.2007 AERO ZÍSKALO DOPLŇKOVÉ TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PRO L-159T1
AERO ZÍSKALO DOPLŇKOVÉ TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PRO L-159T1

Dne 2. srpna 2007 získala společnost AERO Vodochody a.s. (AV) doplňkové typové osvědčení (DTO-0003) pro pokročilý cvičný letoun L-159, verze T1, který si objednalo v počtu čtyř kusů Ministerstvo obrany ČR.

DTO převzal od odboru pro vojenské letectví Ministerstva obrany ČR (OVL) hlavní konstruktér programu vojenských letadel AV Miloš Trnobranský, a to symbolicky v den 10. výročí prvního vzletu prvního prototypu dvoumístného letounu L-159T výrobní číslo 5831 (2. srpna 1997). OVL současně rozšířil platnost oprávnění AV k výcviku o piloty-instruktory Armády ČR pro L-159, verzi T1.

Doplňkové typové osvědčení znamená, že letoun L-159, verze T1, je certifikován pro stanovené účely (především výcvik vojenských pilotů) a po proškolení pozemního a leteckého personálu a následném ověření letounu uživatelem (tak zvaných vojskových zkouškách) může být předán zákazníkovi, Ministerstvu obrany ČR. „Vojskové zkoušky, které ověří postupy údržby, dokumentaci a užitné vlastnosti letounu L-159T1, by měly probíhat od 27. srpna až do 7. září 2007,“ upřesnil M. Trnobranský.

„Verze T1 je dvoumístný pokročilý výcvikový letoun, který na přání zákazníka využívá maximální množství dílů z dříve vyrobených jednomístných pokročilých bitevníků L-159. Letoun je tak jednomístné verzi maximálně podobný a může být dodán v relativně krátké lhůtě. Doba mezi opravárenskými prohlídkami letounu, meziopravní resurs, je stanovena na osm let či 2 000 letových hodin,“ uvedl vedoucí projektu L-159T1 Pavel Sedláček. „Všechny čtyři letouny verze T1 budou předány zákazníkovi do konce letošního roku,“ potvrdil.

Smlouva o přestavbě čtyř jednomístných letounů L-159 na cvičnou verzi T1 byla uzavřena dne 26. června 2006. Vedle výroby letounů zahrnuje dodávky náhradních dílů, pozemního vybavení, dokumentace a školení pozemního a letového personálu. Smlouva o přestavbě navazuje na 25letou rámcovou smlouvu o podpoře flotily letounů L-159 a L-39 ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR, která byla podepsána dne 8. prosince 2005.

-- V. Kulich, Aero Vodochody --
2.8.2007
Aero vykáže letos zisk kolem 200 miliónů Kč

Oproti původním předpokladům vykáže společnost Aero Vodochody a. s. (AV) za rok 2007 zisk ve výši 200 miliónů Kč. "Důvodem je, že se nám podařilo výrazně urychlit projekt celkového ozdravení společnosti," sdělil prezident AV Peter Ondro. Původně se počítalo, že společnost vykáže zisk až za rok 2008. Celkové tržby by měly letos dosáhnout 4,1 miliardy Kč (meziroční nárůst o 39 %).

-- Aero Vodochody --
5.4.2007
Kosmický kurýr

Česká kosmická kancelář vydává a zdarma distribuuje elektronický měsíčník Kosmický kurýr.

K odběru tohoto periodika je možné se přihlásit na e-mailové adrese info@czechspace.cz.

-- M. Vališ, ALV --