Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Další příčiny problémů v matematice

Potíže studentů v matematice mohou být ovlivněny způsobem vyučování, věkovou nezralostí, morálními i charakterovými vlastnostmi studenta, přístupem rodičů a v neposlední řadě vývojovými poruchami učení. Pro učitele je velice těžké příčiny správně určit. Nicméně jedině pochopení důvodu neúspěchu může vést ke zlepšení. Níže je uveden seznam některých možných příčin neúspěchu v matematice.

příčiny související s osobností studenta

-věková nezralost – student není schopen v dané době pochopit probírané učivo, ale již za půl roku nebo rok, mu pochopení nedělá problémy
-morální a charakterové vlastnosti – lenost, nervozita, úzkostnost, nesamostatnost, neschopnost přinutit se k systematické práci, atd.
-ztráta naděje na úspěch
-nepříznivá motivace k učení
-špatná paměť
-porucha koncentrace
-lehká mozková dysfunkce
-specifické poruchy učení
-zdravotní potíže a na nich závislá zvýšená únavnost
-poruchy zraku, sluchu, …
-psychické bariéry – obavy z předmětu, z některého tématu, písemek, pětiminutovek, aj.

příčiny související s rodinou

-ztráta odvahy způsobená stálými výtkami rodičů
-zátěž způsobená neuspořádanými poměry v rodině

příčiny související se školou

-role outsidera mezi spolužáky
-častější změna školy a absence ve škole

příčiny související s osobností učitele

-učitel předem očekává snížený výkon
-nedostatečná odborná znalost
-nesprávné používání matematického jazyka
-nedostatečná metodická připravenost
-problémy v komunikaci s žáky
-předávání hotových poznatků (poznatky by si měl student sám odvodit, učitel by měl mít roli „laskavého průvodce“)
-učitel nedokáže motivovat pro svůj předmět
-netrpělivost
-formalismus v práci (učitel řekne, že to tak je, ale sám neví proč)
-neobjektivnost
-vztahovačnost (např.:jestliže se student zasměje, učitel to bere jako útok na svou osobu)
-nedostatečné osobní nasazení