Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Trigonometrie a goniometrie

Jsou goniometrické funkce kolem nás? - obrázek
Následující pokusy ukáží, že goniometrické funkce (konkrétně funkce sinus) nejsou až tak abstraktní. Je to něco, co je kolem nás. Jen to mnohdy nevidíme, či si to neuvědomujeme. Jsou vybrány takové pokusy, které se dají dělat v domácím prostředí.

Sinus a kosinus - mnemotechnická pomůcka

Pamatujete si, že sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony pravoúhlého trojúhelníku? A kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony?
Stačí si zapamatovat 2 slova : prosinec a kopřiva
Prosinec : sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky přepony.
Kopřiva :
kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony.
Poslední komentáře
12.10.2008 21:01: Díky, to je taky dobrá pomůcka
10.10.2008 22:08: Protilehlá ku přeponě volal Sinus na své koně....tak takhle si to pamatuje celá naše třída