návrat na úvodní stránku...

Archaia Brno o.p.s.

je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Jejím posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Těžištěm činnosti naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst a městeček, především Brna a Jihlavy, a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.
Pracoviště JIHLAVA

Jihlavské pracoviště Vzniklo v roce 2002 se zaměřením na záchranné archeologické výzkumy v historickém jádru Jihlavy a jeho okolí. V současnosti působí v rámci celého kraje Vysočina.
1. 10. 2008 07:41

Pracoviště BRNO

Brněnské pracoviště Vzniklo v roce 1997 a po celou dobu své existence se zaměřuje především na záchrannou archeologii a dokumentaci stavebních památek v prostoru historického jádra Brna a jeho předměstí.
19. 7. 2004 08:46

Expedice Olomouc

Brněnské pracoviště V současné době provádí naše společnost i archeologické výzkumy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji..
Poslední aktualizace: 04. 01. 2007 10:28


Ústředí Brno,
Česká 156/6, 602 00 Brno, brno@archaiabrno.cz
Laboratoř
, Šujanovo nám. 1, 602 00 Brno
Pracoviště Jihlava
, Na vyhlídce 27, 586 01 Jihlava, archaiajihlava@volny.cz
ilustrační fotografie

czech deutsch  english