WebZdarma.cz

Úvod

Webové stránky

Tyto webové stránky si kladou za cíl informovat veřejnost (nejen odbornou) o teoriích emoční inteligence. Problematikou emoční inteligence se zabývám déle než 3 roky a za tu dobu jsem zejména ze zahraničních zdrojů (viz. menu vlevo) nasbíral mnoho užitečných informací. Jsou manifestem emoční inteligence.

PS: v případě, že se špatně zobrazí zápatí stránky, stiskněte klávesu F5 (refresh).

Za základní poznatky považuji zejména, že:

Jednou ze sporných otázek při studiu emoční inteligence je fakt, že některé dále jmenované teorie se týkají emocí a inteligence, kdežto jiné zasahují do širších oblastí. Proto bude užitečné na tomto webu také probrat základní pojmy jako emoce, inteligence a jejich vzájemnou interakci (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000).

WebZdarma.cz

Created by MPECHAC 2005 ©