Historie železářství v Moravském krasu

Tato webová stránka vzniká  ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Metalurgické aktivity zde popisované se většinou odehrávají v areálu Staré huti u Adamova, kulturní památky umístěné v památkové rezervaci, která je ve správě TMB. Na metalurgických experimentech se podílím od roku 1994 a touto formou se pokouším nabídnout naše výsledky širšímu publiku včetně technických detailů. Po dohodě s kolegy z TMB jsou zde také k dispozici kompletní sborníky ze semináře Archeologia technika. Zejména ve statích věnovaných Staré huti a její historie obsah stránek vychází z materiálů připravovaných a publikovaných pracovníky TMB.

Hlavním cílem, který jsem si stanovil, je zpřístupnění pokud možno podrobných informací o úzké problematice metalurgie železa technologiemi malých kusových pecí na přímou výrobu železa s těžištěm v 9.st n.l.. Další texty jsou věnovány historii železářství jako celku a přírodním vědám a technickým disciplínám souvisejícím s metalurgickými experimenty. Naposled jsem si dovolil drobně rýpnout do kapitoly z populárního Tajuplného ostrova Julia Vernea.

Přestože nemám ambice ve smyslu vědecké publikace, pokusím se zejména v zájmu dalšího studia laskavého čtenáře odkazovat na literaturu vyčerpávajícím způsobem.

V případě připomínek a podnětů mi pište na adresu starahut@volny.cz

Plán taveb a akcí v roce 2008


 


Poslední aktualizace: 08. 06. 2008 (předběžná zpráva z květnových experimentálních taveb v Josefově)