Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
  • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému,
  • hájit a prosazovat zájmy vysokoškolských knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů,
  • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007, seminář, Brno, Vysoké učení technické v Brně, 16. říjen 2007

Bibliotheca academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2007, (BA–CPVŠK 2007), Ostrava, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 30. a 31. říjen 2007

Kontakt

  • PhDr. Barbora Ramajzlová
  • telefon: 224 352 914
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Výpočetní a informační centrum
  • Zikova 4/1903
  • 166 36 Praha 6-Dejvice

Aktualizováno 2007-09-25 | 2003–2007 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková