nepřihlášen
english flag english
06.10.2007

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

uživatel: anonymní
mapa stránek

Institut

Úvod

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) je výzkumné pracoviště při Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Naše výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií, mezi jejíž koncepční záměry patří rozvoj poznání, které se týká rodiny, reprodukčních procesů - sociálních determinant biologické reprodukce i sociální reprodukce. Dále rozvoj poznání sociálních problémů jako jsou marginalizace na trhu práce a nezaměstnanost, chudoba a sociální exkluze a jejich společného vlivu na integraci společnosti. Tyto základní směry výzkumu byly stanoveny již na počátku 90. let postupně se prohlubovaly, diferencovaly a rozšiřovaly.

Struktura

Strukturu institutu tvoří 4 tematicky zaměřené výzkumné týmy:

(více v sekci výzkum)

Výzkumný záměr

Číslo výzkumného záměru: MSM0021622408. Podrobná verze popisu záměru: popis_zameru_cs.pdf