Logo     Asociace logopedů ve školství, o. s.


Úvod
Aktuality
Zápisy
Členové výkonného výboru
Stanovy
Programové teze
Členská základna
Členská přihláška
KontaktyLogopedická ZŠ Měcholupy


      Asociace logopedů ve školství (ALŠ) je dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů České republiky pracujících v resortu školství, ať už v základních školách logopedických nebo ve speciálně pedagogických centrech, zaměřených na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu. 

      Od roku 1989 je to již třetí pokus na vytvoření profesní organizace logopedů pracujích
ve školství, která by zaštiťovala jejich důležitou práci a pomáhala jim. Do této doby neexistovala společnost či asociace, která by sdružovala a hájila zájmy školských logopedických pracovníků. 

      Dne 13. 11. 2006 v prostorách MŠMT proběhl ustavující sněm Asociace logopedů ve školství, zkráceně nazvaného ALŠ. Náplní práce ALŠ bude pomoc školským logopedům v jejich práci, zvyšování jejich společenského a profesionálního kreditu jak v oblasti celospolečenské, tak úzce profesní. Nejdůležitějším úkolem ALŠ v první fázi je vypracování systému vzdělávání. Je totiž velmi důležité, aby systém vzdělávání školských logopedů měl pro zúčastněné konkrétní cíle, ať již v podobě kvalifikačního nebo finančního růstu. Nejlépe obojí.

       Asociace se nijak konfrontačně nevymezuje vůči jiným organizacím podobného zaměření, naopak v některých směrech bude usilovat o navázání oboustranně výhodné spolupráce.

   

Asociace logopedů ve školství, o. s., 439 31 Měcholupy 1       email: specialniskola@mecholupy-sc.cz       tel.: 415 722 508