| Hlavní stránka | Kontakty | Soubory | Odkazy | Galerie |


  Akce 25. 09. 2006  (32 přečtení)  

Naše budoucnost je v našich rodinách

Abraham měl problém - toužil mít syna, ale Bůh toužil mít lidstvo na zemi. Ten Boží pohled jde vždycky dál a vidí mnohem víc. Zatímco Abraham toužil a bojoval, aby měl potomka, Pán Bůh chtěl mít na zemi lid, který ho bude uctívat. Bůh vždycky vidí věčnou perspektivu, zatímco člověk má tendenci se soustředit jenom na pozemské.

  Různé 22. 09. 2006  (85 přečtení)  

Ještě nezapadlo slunce nad Evropou!

Evropa je zvláštní světadíl, je tak malý, a přitom si o sobě velmi mnoho myslí. Už v době renesance se Evropané vypravili do Indie, aby si zde zbraněmi vydobyli svou obchodní pozici a v téže době systematicky vyvraždili tisíce příslušníků rozličných indiánských kmenů v Americe. Netrvalo pak dlouho a právě Evropané zotročili velké množství afrického obyvatelstva, aby je v již zmíněné Americe místo indiánů využili k tvrdé práci na plantážích.

  Svědectví 17. 09. 2006  (99 přečtení)  

Svěřila jsem mu svůj život

Učení se začalo hromadit a nepřítel pracoval. Vymlouvala jsem se, že mám mnoho učení i v neděli, ale nikdy jsem se toho za celé dopoledne moc nenaučila. Tak to postupně pokračovalo několik let, kdy jsem opustila společná shromáždění, málo si četla a málo se modlila.

  Ze života církve 12. 09. 2006  (110 přečtení)  

Rozhovor s Tadkem Gaurou, pastorem sboru AC Bohumín

Jsem pastorem v Bohumíně, asi pět let máme sbor. Předtím jsem dělal vedoucího stanice v Orlové a ještě dříve jsem studoval teologii, byl na vojně. Byl jsem v evangelické církvi, ale protože jsem odmítl křtít děti, řekli mi, že u nich nemohu zůstat, a proto jsem se nakonec ocitl v Apoštolské církvi.

  Různé 08. 09. 2006  (103 přečtení)  

Úvaha o evangelizaci
Úvodník ŽvK Martina Moldana

Přirovnání o soli a světle také obsahují tajemství, proč Ježíše následovalo tolik lidí, zvláště prostých venkovanů: Ježíš jim dokázal dát hodnotu. Ukázal jim, jak jsou v Božích očích důležití.

  Různé 04. 09. 2006  (138 přečtení)  

Myšlení Boží jsou jiná než myšlení lidská

Jeden církevní pracovník se vyjádřil v tom smyslu, že pokud se má rozeběhnout nějaký větší duchovní projekt, pak má tu zkušenost, že by se na vedoucí místa neměli brát ti, kteří se hlásí jako první, protože to jsou povětšinou silně ambiciózní lidé. Ti pro tuto práci schopnější bývají v pozadí a většinou na ně upozorní až druzí. Ona se totiž se skutečnými schopnostmi ať v té tělesné či duchovní sféře povětšinou pojí skromnost (výjimky potvrzují pravidlo).

  Různé 31. 08. 2006  (108 přečtení)  

Management: Druhá strana pastorační služby
Interview s Thomasem E. Traskem

Někteří lidé se domnívají, že management je neduchovní záležitost. Ale církev a management od sebe nemůžete oddělit; patří k zodpovědnostem, které leží na vedení.

  Akce 22. 08. 2006  (152 přečtení)  

K vůdcovství je potřebné dozrát
Příspěvek bratra Maxe Schläpfera na pastorálce o novozákonním vůdcovství v Břeclavi 8.-10. prosince 2005

Vůdcovství v sobě zahrnuje tři aspekty: rozvoj vůdce, postoj vůdce a srdce vůdce. Dnes chci mluvit o rozvoji vůdce. Vůdcové nepadají hotoví z nebe. Jak se vlastně stáváme křesťany? Je pouze jediná cesta: Musíš být znovuzrozený. Když se křesťan narodí, tak je duchovní miminko. Petr říká: Jako nově narozené dítě mějte touhu po tom čistém, nefalšovaném duchovním mléku. (1Pt 2,2) Nezáleží na tom, jak inteligentní a chytrý je člověk, který se stává křesťanem.

  Akce 21. 08. 2006  (144 přečtení)  

Vůdcovství - nejen dar, ale i dřina
Příspěvek bratra M. Moldana na pastorálce o novozákonním vůdcovství v Břeclavi 8.-10. prosince 2005

Od začátku devadesátých let, kdy církev v naší zemi může svobodně pracovat, pozoruji jednu bolestnou věc. Všímám si, že často se Božím služebníkům, vedoucím, nedá vytknout lenost, nedá se jim vytknout ani to, že by nebyli patřičně vzděláni, nedá se jim vytknout žádný hřích, ale přesto jde práce velice pomalu. Sbor nebo skupinka stagnuje a práce nejde dopředu.


         starší  >>Materiál na těchto stránkách můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat pouze pro osobní použití. Tento materiál nelze zveřejnit na jiné Internetové stránce, avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku. Pokud budete chtít tento materiál použít pro veřejné účely jiným způsobem, kontaktujte prosím webmastera těchto stránek.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS

   TOPlist