Přeskoč navigaci.

Odborné komise

  • K implementaci novely VŠ zákona do praxe vysokých škol, materiál Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 9. 2. 2006 (PDF: 188 kB, 3 strany)
  • Implementační minimum aneb „Desatero“ pro školy, které prozatím nemají potřebné know-how pro sběr a zpřístupňování VŠKP v elektronické podobě, materiál Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 9. 2. 2006 (PDF: 120 kB, 1 strana)

Aktualizováno 2006-04-21 | 2003–2006 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1