Přeskoč navigaci.

Výkonný výbor Asociace

Předsedkyně

 • PhDr. Barbora Ramajzlová
 • České vysoké učení technické v Praze
 • telefon: 224 352 914

Místopředsedkyně

 • Mgr. Iva Prochásková
 • Univerzita Pardubice
 • telefon: 466 036 546

Jednatel

 • Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • telefon: 220 444 289

Členové

 • PhDr. Ivo Brožek
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • telefon: 475 283 811
 • Mgr. Zdeňka Dohnálková
 • Masarykova univerzita
 • telefon: 549 493 520
 • Ing. Martin Fasura
 • Vysoké učení technické v Brně
 • telefon: 541 145 127
 • PhDr. Hana Landová
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • telefon: 224 384 025
 • PhDr. Marta Machytková
 • České vysoké učení technické v Praze
 • telefon: 224 352 374
 • Mgr. Daniela Tkačíková
 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
 • telefon: 596 991 278

Aktualizováno 2006-05-04 | 2003–2006 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1