baner1.jpg, 36 kB

 

  velitel_ef_t.jpg, 16 kB
velitel 601. skss
plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník

Vážení přátelé,

     dovolte mi přivítat Vás jménem všech příslušníků 601.skupiny speciálních sil generála Moravce v Prostějově na našich internetových stránkách.

     Před půl rokem jsme si určili za cíl seznámit Vás blíže s naším útvarem, který je jediným útvarem speciálních sil Armády České republiky. Váš obrovský zájem za uvedené období nám potvrdil, že jsme se vydali správnou cestou.

     Budeme tedy i nadále pokračovat v nastoleném duchu. Dozvíte se zde více o dlouhé historii Vojenského útvaru 8280, jeho současné struktuře, insigniích či další činnosti našich příslušníků.

     Zvláštní pozornost budeme věnovat zahraničním misím, především pak misím aktuálním. Současné nasazení Kontingentu speciálních sil v operaci Trvalá Svoboda je operací bojovou a podléhá zvláštnímu režimu utajení. Přesto Vás chceme, v rámci možností a dodržení zásad ochrany skutečností, o průběhu operace informovat na zvláštní stránce.

    Dlouhodobě dosahované výsledky nás právem řadí mezi elitní útvary AČR a my věříme, že nejenom výsledky bojového nasazení v Afghánistánu, ale i práce příslušníků útvaru doma znovu potvrdí naši připravenost bojovat za obranu vlasti.

     Využívám této příležitosti také k tomu, abych poděkoval všem nadřízeným a kolegům, kteří se bezprostředně podílí na rozvoji speciálních sil. Velké poděkování patří městu Prostějov za vytvoření domovského prostředí v posádce.

     Rád bych jako velitel poděkoval i všem manželkám, dětem, rodičům, snoubenkám a všem blízkým za podporu, bez které by jsme nemohli naše poslání vykonávat.

     Přátele, jsme Vám vděčni za pozornost a podporu.

     Zachovejte nám přízeň.

DUM SPIRO SPERO


us-brit.gif, 0 kB

  Aktualizováno dne: 24.09.2006     Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz

vojenske-zpravodajstvi.gif, 10 kB
Novinky na webu
oranztecka.gif, 0 kB Popis LRD 110 v misi EF 06 (24.9.2006)
 
oranztecka.gif, 0 kB Výsledky výběrového řízení k 601.skss (21.9.2006)
 
oranztecka.gif, 0 kB Ocenění bojových úspěchů v Afghánistánu (19.9.2006)
 
oranztecka.gif, 0 kB Češi v Afghánistánu tvrdě bojují (16.09.2006)