22.9.2003 - přidány plakáty do sekce Download,
články z novin a reportáže z TV do sekce Media
a přidán kontaktSolidární akce s běloruským týdeníkem Navinky
Protest proti zákazu běloruského alternativního týdeníku Navinky Lukašekovým režimem proběhne 23.7. od 16:00 na Václavském náměstí.

S Q U A T E K K !
Sobota 28.06 od 18.00
Program
Muzika a divadlo
Industriální divadlo Sangredans- noice radiate extreme ballet
Dj´s - Mescalito (Jungle-Tekk), a jiní..
CHILLOUT - Hip Hop-Reggae-Ska-Punk
Promítání a výstavy
Promítání různých avantgardních filmů a dokumentů po celou dobu akce:
Argentina - IMC
Pařížský Máj - Chris Marker
Hledání cest a Z lásky - Třeštíková
...a mnoho dalších...
Výstava obrazů a fotografií


Švédsko soudí velitele zásahu při summitu EU

GÖTEBORG - Šéf policejního zásahu proti "antiglobalizačním" a "protievropským" demonstrantům při summitu Evropské unie v Göteborgu v roce 2001 bude za svá rozhodnutí postaven ve Švédsku před soud. Podle tiskové agentury TT bude bývalý policejní velitel Haakan Jaldung obžalován z omezování osobní svobody a porušení pravomocí veřejného činitele. Kontroverzním okamžikem zásahu byl 14. červen 2001, kdy švédská policie obklíčila göteborské gymnázium, v němž tehdy demonstranti bydleli. Policisté zablokovali místo pomocí bariéry z železných kontejnerů a pozatýkali celkem 450 osob.

Zdroj: Česká tisková kancelář 13. 6. 2003.Koncert 19.6. 2003 - klub 007 Strahov Praha

Street Machine - Pardubice, Hc/Oi

změna  =>  Everyday Hate - Hradec, Hc

Disrekce - Praha, Crust
Proti summitu G8 v Evianu

Ve dnech 1.-3. června se ve francouzském Evianu uskuteční summit představitelů vládnoucí třídy osmi "nejvyspělejších" zemí světa, takzvaného G8. Očekává se také příjezd statisíců lidí, kteří s politikou G8 či s kapitalistickým systémem jako takovým nesouhlasí. Samotný Evian bude hermeticky uzavřen policií, očekávají se také hraniční uzávěry ve "svobodné" Evropě, jak je při takových příleľitostech zvykem. Protestní akce se uskuteční ve městech poblíľ samotného Evianu. Informace o přípravách protestů lze nalézt na následujících webech:

www.zaage.lautre.net
www.claaacg8.org
www.g8deviant.org
www.evian-g8.org
www.antig8.org

Info z ČSAF Praha

První máj anarchistů a radikálních antifašistů


Ne Evropské unii!
Odmítáme Evropskou unii, jejíľ základní hodnotou jsou zájmy byznysmenů. Vstup ČR povede k tomu, ľe politické rozhodování bude vzdáleno z našeho dosahu ještě více neľ dosud. Periferní pozice ČR v rámci EU přinese i negativní sociální důsledky - např. růst nezaměstnanosti a zvyšování cen. Alternativou pro nás ale není ani bývalý východní blok, ani nějaký nacionalistický samostatný stát ani americká "nová Evropa". Namísto toho hájíme právo lidí vytvářet si svá společenství svobodně a zdola. Proti vnucované národní, evropanské či "transatlantické" identitě stavíme mezinárodní spolupráci a solidaritu všech neprivilegovaných.

Ne válce!
Válka v Iráku je pro nás zvláště drastickou a krvavou ukázkou toho, ľe stát a kapitalismus potřebují pro své cíle násilí v podobě ničivého válečného konfliktu. Mluví o demokracii a svobodě pro Irák - ve skutečnosti chtějí jeho pohádkové zdroje ropy a zakázky při "obnově" toho, co rozbombardují. Alternativou k válce pro nás ale není jejich "mír", který znamená jen jinou formu rozvíjení kapitalistických vztahů, které vedou k válkám. Alternativou pro nás je sebeorganizace, která pomůľe zastavit válečný moloch a dokáľe zpochybnit systém, který války vytváří.

Za svobodnou anarchistickou společnost!
Systém kapitalismu a státu se nás snaľí přesvědčit o svém triumfu, ve skutečnosti se ale nachází v hluboké krizi, s perspektivou sociální a ekologické katastrofy. V této situaci říkáme, ľe alternativa je nejen moľná, ale i nutná. Nepostačují jiľ drobné změny a úpravy, je třeba změnit samotný základ systému a najít hodnoty, které jej nahradí. Právě na těchto hodnotách je třeba stavět jiľ dnes a budovat na nich hnutí za společenskou změnu. Namísto soutěľivosti a konkurence stavíme solidaritu a spolupráci, namísto poslušnosti vůči vládnoucím stavíme svobodu, namísto mocenských center stavíme samosprávu.
1.5. 2003 od 12:00
Praha - Střelecký ostrov
Následuje pochod Prahou.

Československá anarchistická federace
www.csaf.cz
Antifa Praha
www.antifa.cz

Report z demonstrace odborů proti reformě veřejných financí
3.července 2003
Demonstrace proti fašismu na Jižním Městě
20.dubna 2003
Nechceme zneuctít památku obětí holocaustu
11.ledna 2003CNW:Counter