Jdi na obsah Jdi na menu

„Těšínský „chrám milosti“ … leží na nejvyšším skoro bodu města a vévodí celému kraji. Kříž věže jeho velebně se pne k nebesům, jakoby závoditi chtěl o přednost ve výšce s velikány Bezkydů, jež tam v dáli černají se, oblakův se dotýkajíce.“

František Sláma, Vlastenecké putování po Slezsku

Nad městem Těšínem se již tři století tyčí majestátní evangelický Ježíšův kostel, zvaný také Kostel milosti. Byl vybudován v 18. století díky intervenci švédského krále Karla XII. u vídeňského dvora. Byl útočištěm rekatolizací těžce zkoušených evangelíků nejen z Těšínského Slezska, ale i z okolních krajin. Je nazýván „matkou“ všech evangelických kostelů na Těšínsku a patří k nejvýznamnějším symbolům slezského protestantství. V 18. století se Ježíšův kostel stal centrem pietismu a sehrál nezanedbatelnou roli v dějinách obnovy Jednoty bratrské; tím jeho význam přesáhl regionální hranice a kostel se zapsal nejen do evropských, ale i světových církevních dějin. V letech 2009-2010 proběhly oslavy 300. výročí povolení výstavby Ježíšova kostela a položení jeho základního kamene.

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Většina jubilejních akcí v roce 2009 byla součástí projektu 300 let tolerance v Těšínském Slezsku. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou v digitálním archivu WebArchiv, který uchovává kvalitní zdroje, které by se měly stát součástí českého kulturního dědictvi.

 

Recenze jubilejního sborníku

21. 3. 2012

V Časopise matice moravské (2011, roč. 130) vyšla na str. 387-389 recenze jubilejního sborníku Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. Jejím autorem je Radim Jež.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Film o Ježíšově kostele na DVD

9. 1. 2012

Křesťanské společenství, o. s., vydalo v prosinci 2011 na DVD 46minutový dokumentární film "300 let Ježíšova kostela". Film má čtyři jazykové verze.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Slavnostní prezentace konferenčního sborníku

5. 5. 2011

Slavnostní prezentace sborníku z konference "Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim" se uskutečnila dne 9. června 2011 v 17. hod. v Polském Těšíně.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Patzeltovy dějiny těšínského pietismu vyšly v českém překladu

9. 1. 2011

Polská evangelická společnost v Polském Těšíně vydala na sklonku roku 2010 český překlad spisu Herberta Patzelta Pietismus v Těšínském Slezsku 1709-1730.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Videoprojekce v Muzeu Těšínska

25. 11. 2010

Dne 9. prosince 2010 od 17.00 hod. se na ředitelství Muzea Těšínska uskuteční projekce filmu 300 let Ježíšova kostela.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Milost nad nebesa - kázání biskupa Piętaka

19. 11. 2010

Kázání biskupa Stanislava Piętaka u příležitosti ukončení oslav 300. výročí Ježíšova kostela, proslovené dne 13. října 2010 v Ježíšově kostele v Těšíně. (Kázání je v polštině.)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Fotografie: Závěrečné bohoslužby | Komentářů: 0

Resumé příspěvků z konference PTEw.

28. 10. 2010

Příspěvky, které zazněly na populárně-naučné konferenci Polské evangelické společnosti dne 7. října 2010, vyšly tiskem ve Sborníku Śladami pamiątek ewangelików cieszyńskich spolu s českými shrnutími. Česká resumé publikujeme i zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Jan Malura: Písně pobělohorských exulantů

24. 9. 2010

Ve čtvrtek dne 7. října 2010 se v Ostravě uskuteční křest knihy Jana Malury Písně pobělohorských exulantů.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Slavnostní bohoslužby

24. 9. 2010

Ve středu dne 13. října 2010 v 17.00 hod. se v Ježíšově kostele uskuteční slavnostní bohoslužby k uctění 300. výročí položení základního kamene ke stavbě Ježíšova kostela.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Populárně-naučná konference PTEw.

18. 9. 2010

Dne 7. října 2010 od 16.00 hod. se v aule staré školy na Kostelním náměstí v Polském Těšíně uskuteční populárně-naučná konference, kterou pořádá Polská evangelická společnost.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Oslavy jubilea | Komentářů: 0

Závěrečné bohoslužby

Jubilejní oslavy byly ukončeny ve středu 13. října 2010 slavnostními večerními bohoslužbami. Konaly se v den 300. výročí položení základního kamene Ježíšova kostela.

(Autory fotografií jsou Roman Raszka a Daniel Spratek.)