24.3. 2015     Dnešní Den Horské služby byl vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty.

Dále je dnes Světový den boje proti tuberkulóze - v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy


O víkendu přiletěly první vlaštovky ..... Minulý týden panovalo v Evropě teplé počasí, což mohlo urychlit tah stěhovavých ptáků. První pozorování se objevila v sobotu 21. března ve Faunistické databázi České společnosti ornitologické www.birds.cz. Tu první pozorovali členové ČSO včera dopoledne ve Františkových Lázních, odpoledne se druhá vlaštovka objevila u Kněžických rybníků na Žatecku.

Současné ochlazení však vlaštovkám a dalším hmyzožravcům nepřeje, protože za nízkých teplot nebudou mít k dispozici dostatek potravy. Navíc jsou po dlouhé cestě z Afriky vyčerpaní a potřebovali by rychle obnovit tukové zásoby. Kromě vlaštovek již přiletěli např. skřivani, čejky, konipasi, drozdi, rehci i první čápi.

„Jedna vlaštovka skutečně jaro nedělá, přesto se ale jaro nezadržitelně blíží,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Návrat tažných ptáků je symbolem jara odpradávna. I v dnešní době se pozorování ptáků v této době věnuje nejvíc lidí.“

Vlaštovka je také jedním z pěti druhů, jejichž přílet sledují děti i dospělí v celé Evropě. Kampaň Jaro ožívá naleznete na stránkách www.springalive.net. Naše vlaštovky patří mezi vybrané posly jara spolu s čápy, kukačkami, rorýsy a vlhami. Jaro ožívá organizuje v evropských a afrických zemích BirdLife International, u nás zastoupený Českou společností ornitologickou.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Jakou cenu zaplatí Česká republika za předání území Polsku? ..... Zpráva o tom, že česká vláda se rozhodla ukončit dávný pohraniční spor s Polskem faktickým fiaskem, tedy předáním sousedu území velkého jako „devět Václavských náměstí“, konkrétně 3,68 čtverečních kilometrů, vyvolalo bouřlivou diskusi na internetu.

„My, čeští lidé, jako obyčejně mlčíme“, „Neúcta k českému lidu“, píší Češi. A Rusové se ptají: „A co neporušitelnost hranic, kterou tak hájí v Evropě?“ „A českých obyvatel se na to někdo zeptal?“. Objevují se i takové názory: „Vrátit svobodu Zakarpatsku!“, „Takhle je třeba vzdávat se území – snadno a nenuceně“.

Nakolik „snadně a nenuceně“ bude vyřešen pohraniční spor mezi Českou republikou a Polskem, a co si myslí obyvatelé českých vesnic, kterým tato území odebírají? Situaci pro Sputnik Česká republika vysvětluje starosta vesnice Bílá Voda Miroslav Kocián:

Jde o to, že v 50. letech byly vyrovnány hranice mezi Československem a Polskou lidovou republikou a součástí Čech se tehdy stalo asi 370 hektarů. Existovala dohoda, že tato území vrátíme. Uplynulo ale půl století a ani úřady tehdejšího socialistického Československa, ani nové demokratické České republiky nic konkrétního nepodnikly. A najednou tu máme předávání území! My, obyvatelé vesnice Bílá Voda, jsme souhlasili s navrácením Polsku asi dvou hektarů. A máme za to, že teď jsme před státem „čistí“. Avšak naši kolegové v jiných pohraničních vesnicích kategoricky odmítli splnit požadavek vlády. A tak se úřady opět obrátily na nás, abychom pro návrat území vybrali další pozemky. Formálně se jedná o území spadající pod federální legislativu. Ale my v Bílé Vodě je prostě vrátit nemůžeme, protože se tam nacházejí zdroje pitné vody. Když tedy úřady narazily na těžkosti, začaly jednat partyzánskými metodami, prostě schválily předání řady území Polsku … tajně.       (Čtěte na stránkách AC24)


První pohled mionových očí do nitra fukušimského reaktoru ..... Ve čtvrtek byly publikovány první předběžné výsledky prosvěcování prvního fukušimského reaktoru kosmickými miony. Ukazuje se, že v místě aktivní zóny není pozorována absorpce způsobovaná přítomností uranu. Toto pozorování se zdá potvrzovat, že aktivní zóna reaktoru byla úplně celá, nebo alespoň její dominantní část, zničena.

V posledním přehledu vývoje prací na zničené elektrárně Fukušimě I a ve speciálním článku, se podrobně popisuje zahájený výzkum nitra fukušimakých reaktorů pomocí mionů kosmického záření. Tyto částice vznikají při interakci velmi energetický částic a jader (hlavně protonů) přilétajících z vesmíru a srážejících se s jádry v atmosféře. Miony interagují velmi slabě s hmotou a pronikají i velmi tlustými vrstvami. Zároveň však jsou výrazněji pohlcovány a rozptylovány materiály z těžkých jader a s vysokou hustotou. Mezi takové pochopitelně patří uran. To je důvod, proč lze pomocí skanování prostor pomocí průchodu kosmických mionů identifikovat místa, kde se nachází oblasti s vysokou hustotou a s obsahem těžších prvků. Pokud se na příslušné prostory uvnitř reaktorových budov můžeme dívat s využitím „mionových očí“ z více stran, dostaneme pomocí tomografie i třírozměrný obrázek. Na něm jsou vidět kovové části s vysokou hustotou, tedy třeba právě palivové soubory s uranem nebo stěny reaktorové nádoby. Naopak místa vyplněná pouze vodou a vzduchem se projeví jako světlé oblasti, kde nedochází k absorpci mionů.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Modlitba za vodu ..... Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má…“

Známý text jímavé písně „Modlitba za vodu“ jihomoravského Hradišťanu je jeden z mnoha, který opěvuje životodárný zdroj. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.

Vysokou důležitost vody formulovala již Evropská vodní charta v roce 1968 v rámci svých dvanácti bodů: od „Bez vody není života“ až po „Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci“. O 24 let později byl světový den vody stanovený na 22. březen. Spojené národy toto datum navrhly v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla (a je) skutečnost, že na světě je 1,1 miliardy lidí (cca 18 % světové populace), kteří mají obtížný přístup k pitné vodě.

Zajištění pitné vody a základní hygieny pro obyvatele planety do roku 2015 je jeden z rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede naplnit. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem vody k pití. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den – ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště. Podle odborníků bude v roce 2030 téměř polovina (47 %) populace obývat oblasti, kde je vody málo nebo je špatně dostupná.x       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Důstojnost penzistů je denně pošlapávána ..... Jsem značně znepokojen závažnými zprávami, které denně prosakují z médií ohledně zacházení s důchodci. Kolikrát se mi zdá, jako by penzisté byli nepotřební, jen přidělávali starosti a pokud nejsou zdrojem peněz, tak nejsou na nic. To je za celoživotní práci velmi špatné vysvědčení, se kterým se nemohu ztotožnit a věřím, že mi mnoho lidí dá v dnešní době za pravdu.

Ono dnes je vše nastaveno pouze na touze po zisku, po moci, a lidé jsou zde jen nástroji systému. Všechno to vede v kriminalitu, krádeže a naprostý úpadek mezilidských vztahů. Bohužel se neblýská na lepší časy, spíše naopak.

Důstojnost penzistů je totiž denně pošlapávána různými soukromými zařízeními formálně se vydávajícími za podniky provozující ubytovací a pohostinskou činnost. Ve skutečnosti nelegálně a za peníze nabízející sociální a zdravotní služby, které neodpovídají standardům. Tato armáda podnikatelů je inspirována tučnými zisky, neboť lůžko je zde až za 25 tisíc.

V takových zařízeních vedle sebe často žijí desítky lidí, kteří mají těžkou demenci, schizofrenii, nebo musí setrvávat na lůžku. K němuž jsou samozřejmě amatérsky přivázáni různými popruhy jako zvířata. Z domovů se line zápach moči a výkalů. Zcela nekvalifikovaný personál podává tlumivé léky a ošetřuje rány a proleženiny. Zákazníci často trpí podvýživou. Pády a následné zranění se absolutně nereflektují. Klienty nepouští ani ven na vzduch. O soukromí se tu nedá už vůbec hovořit. Je tu o ně prostě absolutní nezájem, protože jde jen o peníze, tučné sumy.

Jsem přesvědčen o tom, že každý penzista by měl mít klidné a spokojené stáří za svoji celoživotní práci. Nerad bych si bral za příklad Slovensko, kde v nelegálním slovenském domově důchodců záhadně zemřelo 146 lidí během sedmi let. Všem těmto domovům by se, v rámci legislativy, měla dát červená a všechny takové podnikatelé tvrdě potrestat.       (Čtěte na stránkách Czech free Press)


Kdoulovec - exotický pomocník při přírodní léčbě ..... Kdoulovec, celým názvem kdoulovec japonský (nebo někdy kdouloně), je nízký trnitý keř, který na jaře vyniká velkým množstvím cihlově červených a velmi nápadných květů. Na podzim má plody, červené protáhle kulovité, značně aromatické malvice, označované jako kdoule či kdoulová jablíčka. Nejvhodnější pro jejich sběr jsou měsíce září nebo říjen.

Jako zajímavost je možné uvést, že plodu se portugalsky řekne marmelo a džem z něho dal vzniknout slovu marmeláda. Plody obsahují cukry a pektiny, silice, třísloviny a organické kyseliny, dále draslík, fosfor, mangan, síru a měď. Jsou bohatým zdrojem vitamínů, z nichž nejvýznamnější jsou provitamin A (beta karoten), vitamin C (dokonce mají víc vitaminu C než citron) a vitamíny skupiny B. Výtažek z kdoulí má protizánětlivé účinky, ochraňuje výstelku trávicí trubice a působí proti křečím.

Plody jsou samy o sobě na chuť velmi trpké, proto se různě v kuchyni upravují. Dužina se povaří do úplného změknutí. Vzniklá hmota se rozmixuje a může se přidat do různých druhů ovoce. Nejznámějším výrobkem z kdoulí je marmeláda charakteristické chuti. Dá se například namazat na chléb s máslem nebo může být součástí piškotových či perníkových moučníků.

Jako další zajímavost lze uvést, že plody kdoulovníku vkládaly od nepaměti hospodyně do skříní s prádlem. Je však nutno dbát na to, aby se kdoule vložily volně do přihrádek nebo na dno skříně a je třeba je kontrolovat. Jde o to, že je to dužnatá přírodnina a pokud nemůže volně vysychat (při nedostatku vzduchu), mohla by se změnit v páchnoucí hmotu.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Prazdroj má evropský unikát. Zájem o dřevěné sudy roste ..... Dílna plzeňských bednářů se nachází v nízké budově pod typickou siluetou pivovarské vodárenské věže. Podívejte se dovnitř.

Před několika desítkami let se zdálo, že dřevěný sud jako přepravní nádoba na pivo je už přežitá věc. Postupem doby se totiž pivo stáčelo do hliníkových, pak do nerezových a nyní také do plastových nádob.

Jenže příklad bednářské dílny Plzeňského Prazdroje ukazuje, že pro řadu lidí prostě pivo a dřevěný sud patří k sobě. "Zájem o malé dubové transportní soudky s naším pivem stále roste. Meziroční nárůst je zhruba 15 procent," říká mluvčí Prazdroje Kateřina Krásová.

Tyto soudky se prodávají za 3700 až 6 880 korun. Nejméně stojí pětilitrový soudek, nejvíce nádoba s objemem 17 litrů. Utržené peníze pak stačí nejen na platy bednářů, ale i na udržování sudů a kádí v historických sklepích, v nichž pivovar nadále vyrábí dvanáctistupňový Prazdroj tradiční metodou.       (Čtěte na stránkách Agris)


Spojené arabské emiráty začnou dobývat vesmír ..... Zástupci USA a Spojených arabských emirátů se dohodli na hlubší vesmírné spolupráci. Ke schůzce došlo v polovině března ve Washingtonu, projednával se na ní dlouhý seznam možných oblastí této budoucí spolupráce.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Jeff Rathke uvedl: „Zástupci obou zemí se shodli na rozvoji strategického přístupu založeném na principu vzájemné důvěry. Rozhovory byly zaměřeny na problematiku vesmírné politiky, vědecké spolupráce či vesmírné bezpečnostní politiky.“

Bohaté Spojené arabské emiráty mají vesmírné choutky a chtějí s tímto výzkumem začít jako první arabská země. Za šest let mají v plánu vyslat robotickou sondu k Marsu.        (Zdroj: 21@století)


Nejstrašidelnější evropské hrady ..... Každý správný hrad má mít svoje strašidlo. A pokud možno, pěkně krvelačné. To pochopitelně vědí i majitelé cestovních kanceláří, takže právě oni sestavili sedmičku údajně nejstrašidelnějších hradů v Evropě. Nás může „těšit“, že se v této skupince octla i severočeská Houska. A teď si je projdeme pěkně popořádku od toho úplně nejhrůzostrašnějšího…

1. Hrad Bran Transylvánie ... Ano, kdo si myslí, že je to přesně to místo, odkud údajně pocházel hrabě Drákula, myslí si správně. Téměř tisíc let stará stavba je pro Rumuny něčím, co je pro nás Karlštejn. Jde asi o nejznámější rumunskou památku a směřují sem tisíce turistů, kteří si odbydou povinnou prohlídku a možná si ani nevšimnou toho, co se tu vznáší v ovzduší. Podle parapsychologů tu pobývají duchové obětí, které valašský kníže Vlad Tepes čili Nabodávač likvidoval v 15. století dosti nevybíravým způsobem. Pro pořádek dodejme, že Vlad se na Branu nenarodil a pobýval tu nejspíš jenom během několika ze svých četných vojenských tažení.

2. Hrad Leap, Irsko ... Podle obyvatelů ostrovní republiky je tenhle hrad ze 13. století mezi tamějšími duchy nejvíce oblíbený. Zdejší Krvavá kaple připomíná tragický příběh dvou bratrů – válečníka a kněze. Ten druhý podlehl bratrovražedné nenávisti a jeho krev se prý dodnes občas objevuje na stěnách kaple. Jinak po Leapu bloudí četní další duchové, mnozí z nich byli v pozemském životě šlechtici, kteří byli uvězněni ve zdejším strašlivém podzemním vězení.

3. Hrad Moosham, Rakousko ... Zatímco u nás se s čarodějnickými procesy pojí jméno Velkých Losin, u našich jižních sousedů se podobně hrůzné a zrůdné divadlo odehrávalo v letech 1675 až 1690 právě na Mooshamu. Vězněno a postupně popraveno tu bylo více než 100 lidí a pověsti nám zachovaly i jméno vězeňského dozorce Antona, který proslul takovou krutostí, že po smrti za trest navždy bloudí hradními chodbami a straší nebohé příchozí. Zdatně mu v tom sekundují duchové jeho obětí, a to i za bílého dne. Mnozí z návštěvníků hradu popisují, jak jim tu neviditelné ruce sahaly na ramena nebo je tahaly za vlasy.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Můžeme zaslechnout biblické trouby z Jericha? ..... Poznávání lidských smyslů a samotného procesu lidského vnímání dosud není u konce. V případě našeho vnímání sluchem se například ukazuje, že člověk může slyšet i to, co podle dosavadních představ vnímat svým sluchem neměl či nemohl.

Ještě před pár lety se vědci například domnívali, že polární záři sice můžeme vidět, ale že je příliš daleko či vysoko na to, abychom ji mohli také slyšet. Vý­zkum vědeckých pracov­níků z Ka­tedry akustiky a zpracování signálu Elektrotechnické fakulty Aaltovy Univerzity v Hel­sinkách však již prokázal, že lidé aurorální zvuky, po­dobné bzučení či hlubokému brumu, slyšet mohou. Finským odborníkům se v rámci projektu Auroral Acoustics podařilo v místě výskytu po­lární záře pořídit záznam průvodních akustických jevů, přičemž po analýze pořízených nahrávek došli k závěru, že lidmi vnímaný zvuk vznikal prakticky při zemském povrchu, kon­krétně ve výšce zhruba 70 metrů. Jak je to ale s hypotézou, podle které mohou lidé zaslechnout biblické trouby z Jericha?       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


23.3. 2015     Dnešní Světový meteorologický den vyhlásila Světová meteorologická organizace a slaví se od roku 1961.


Koho má vlastně vystrašit americký konvoj?! ..... Průjezd amerického obrněného konvoje přes Českou republiku a ostatní státy, kterými hodlá projet je vším možným, jen ne demonstrací síly k zastrašení Ruské federace. Průjezd několika stovek obrněnců rozhodně nemůže vystrašit jadernou velmoc disponující navíc také obrovskou konvenční armádou!

Celá tato s prominutím šaškárna kolem amerického vojenského konvoje doprovázeného „hrdinnými“ americkými mariňáky zvyklými bojovat pouze se špatně vyzbrojenými, nevycvičenými protivníky a s civilisty (nejlépe pomocí dalekonosných střel a bomb z bezpilotních letounů) je tedy spíše míněna jako ukázka síly odbojnému neposlušnému obyvatelstvu evropských zemí, které ve velké většině nějak nechce pochopit, proč by mělo jít do války kvůli nepodloženým americkým tvrzením a nevěří štvavé válečné propagandě nejzadluženějšího státu světa (tedy USA), který mlsně pokukuje po nějakém novém území, které by mohl zkolonizovat a okrást o jeho přírodní nerostné zdroje.

Pochybuji, že se lidem poté co průjezd tohoto konvoje přes Českou republiku schválila naše prodejná kolaborantská vláda podaří této americké demonstraci tuposti a arogance zabránit, ale doufám (opět), že tentokrát si lidé snad všechny tyto události, které probíhají kolem ukrajinské krize (podporou nezákonného ozbrojeného kyjevského puče počínaje a dohnáním Evropy na pokraj třetí světové války konče) zapamatují a až půjdou příště volit, nebudou vhazovat do volebních uren lístky podle toho kdo jim koupil pivo, nebo koblihu, nýbrž podle toho kdo v minulosti konal pro dobro naší země a nikoli pro dobro cizí zámořské velmoci a dal tak všanc bezpečí a životy všech obyvatel naší krásné slovanské země!       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Jak vypadaly římské tábory? ..... Na středním toku Dyje v Jihomoravském kraji je oblast s největším výskytem římských památek na našem území. A právě na tuto lokalitu — konkrétně na krátkodobé římské tábory — se zaměřili badatelé z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Výzkum těchto specifických a doposud málo prozkoumaných archeologických památek je mimořádně cenný. A to především v období Markomanských válek (172 až 180 n. l.).

Jeden z takovýchto podobných táborů — respektive příkop Římské vojenské centrální báze na hradisku u Mušova — odkryli badatelé nedaleko Dolních Dunajovic na Moravě. Výzkum krátkodobých římských táborů provádí kromě českých archeologů i rakouský Archeologický ústav, jehož odborníci prozkoumávají krátkodobé římské tábory v Dolním Rakousku.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Zkoušky pro přesné přistání na Marsu ..... Posadit kosmickou sondu na povrch Marsu není snadné. Citlivou techniku ohrožuje průchod atmosférou, je potřeba měkce dosednout. Při prvních letech k Marsu se přistávací oblast prakticky nevybírala. Postupem času si mohli lidé dávat větší cíle a vozítko Curiosity při průchodu atmosférou manévrovalo tím, že využívalo vztlaku vstupního pouzdra. Přesto se ani v jeho případě nedá mluvit o přistání na konkrétním místě – vytipovaná přistávací oblast měla tvar elipsy o rozměrech 20 x 7 kilometrů. Je jasné, že to se musí s plánovanými cíli vylepšit.

Tento cíl si vytyčili inženýři z Jet Propulsion Laboratory v kalifornské Pasadeně. Vývoj nakonec dospěl do fáze praktických zkoušek velmi nadějného systému, který má umožnit přistání nejen na Marsu, ale i na Měsíci, asteroidu, nebo jakémkoliv tělese s pevným povrchem – a to vše s mnohem větší přesností, než bylo dříve možné. Na projektu se podíleli i odborníci ze společnosti Masten Space Systems, která sídlí v kalifornském Mojave a výsledkem byly dvě letové zkoušky nových technologií. Ke zkouškám se použil testovací stroj ADAPT (Autonomous Descent and Ascent Powered-flight Testbed, což můžeme volně přeložit jako samostatný zkušební stroj pro motorický vzestup a sestup).

ADAPT je postavený na zkušební znovupoužitelné raketě firmy Masten, která se jmenuje XA-0.1B Xombie. Pokud bychom ji měli k něčemu přirovnat, pak se svým určením nejvíce blíží k přistávacímu zařízení Morpheus, nebo Grasshopper od SpaceX. Raketa Xombie má navíc oproti svým konkurentům výhodu v tom, že umožňuje i v nízkých výškách dosahovat prudkého klesání, což podle výpočtů nejlépe simuluje podmínky na Marsu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Nynější sluneční aktivita je podobná té v 18. století ..... Počítání slunečních skvrn v průběhu času pomáhá ke zjištění aktivity Slunce. Dva indexy pro výpočet sluneční aktivity, které vědci v současné době používají, se ovšem rozcházejí v datech před rokem 1885. Nyní se snaží Mezinárodní tým vědců normalizovat historické výsledky za posledních 400 let. Při výzkumu se zjistilo, že sluneční aktiva je dnes velmi podobná té v minulých dobách, např. v době osvícenství.

Sluneční skvrny na Slunci byly malými dalekohledy pozorovány a zaznamenávány od roku 1610. Toto pozorování však nebylo prováděno systematicky a informace v nich ukryté můžou být do jisté míry zkresleny. Systematické pozorování pak existuje od roku 1848, kdy se do sluneční fyziky zapojil Rudolf Wolf

(1818-1893).

O pár let dříve, v roce 1843, se postaral o důležitý objev jiný pozorovatel slunečních skvrn, Heinrich Schwabe (1789-1875). Ten si od roku 1826 pečlivě zaznamenával počet skvrn na Slunci, z porovnání jednotlivých roků objevil opakující se cyklus trvající 11 let. Tento jedenáctiletý cyklus sluneční aktivity tedy nese jeho jméno.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


Naše peněženky ruinují dluhy příbuzných a kamarádů ..... Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Lidé, kteří peníze mají, je příliš nepůjčují a ti, kteří vychází jen tak tak, se s vámi podělí i o to málo. A občas dokonce nabídnou i to, co nemají. Výsledek? Nakonec nemají ani kamaráda, ani peníze, zůstanou jim jen cizí dluhy a spousta starostí jak nedopadnout na úplně finanční dno.

Podobných příběhů řeší advokáti dnes a denně nepřeberné množství. Například pan Roman z Ústní nad Labem neváhal ani chvíli a když se dozvěděl, že jeho kamarád má finanční problémy, sám se nabídl, že mu půjčí. Sice ho trochu zarazilo, že dluhy kamaráda se vyšplhaly na sto padesát tisíc, nicméně se rozhodl, že ho v tom nenechá. A to přesto, že si sám musel zhruba sto tisíc vypůjčit na své jméno – část v bance a část peněz si vybral z kreditky. Pan Roman to pro svého kamaráda udělal i přesto, že sám byl dlouhá léta velkým odpůrcem půjček a zadlužování se.

Nejlepší kamarád

„Vůbec mě nenapadlo, s kamarádem sepsat nějakou smlouvu, znali jsme se přece odmalička, bydlí kousek ode mne, tak proč ty formality. To jsem ještě netušil, co se bude dít.“ Líčí svůj smutný příběh pan Roman. „Kamarád mi vrátil jen 3.000 Kč a dál se mu platit nechtělo, tak jednoduše přestal. Telefony nebere, na ulici se mi vyhýbá, a když už se potkáme, tak půjčku zapírá. Půjčené peníze bohužel musím zaplatit ze svého, a to včetně vysokých úroků, na které jsem dopředu vůbec nepomyslel.“ Stěžuje si Roman a zoufale hledá pomoc u právníků – bohužel pozdě.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Naučte se meditovat. Díl první – Jak vám meditace může změnit život ..... Meditace není instantní duchovní technika. Její vysoce pozitivní účinky v procesu regenerace a uzdravení fyzického těla jsou nepopiratelné a dnes již potvrzené vědou. Avšak při meditaci jde o mnohem více. Meditací se může prudce zvýšit kvalita našeho života: objevíte uvnitř sebe úplně nový svět a vaše nová kvalita soucitu, laskavosti a vnitřního míru přispěje k tomu, že se vy sami, i lidé kolem nás, budou cítit lépe.

Aby bylo jasno hned od začátku: Meditace vyžaduje trénink a disciplínu. Naší motivací by nemělo být od meditace jen něco získat, ale tak jako je přirozeností slunce svítit a květin vonět a přinášet krásu, měli bychom se i my v meditaci dotknout krásy naší přirozenosti – dávání a sdílení darů lidského ducha.

Zajímavé je, že pod pojmem meditace si lidé představují mnohdy i zcela protikladné věci. Přijdete na přednášku, kde vám přednášející tvrdí: „Meditace – to je zastavení myšlenek“. A jiný učitel bude oponovat: „Nejde o to nemít myšlenky, ale být jejich bdělým pozorovatelem.“ V jednotlivých dílech tohoto miniseriálu o meditaci si proto ukážeme tři hlavní typy meditací: umožnění vnitřního ticha (koncentrace, „meditace na bezmyšlenkový stav“), rozvíjení bdělé pozornosti (meditace v ruchu každodenního života), prozařování vědomí (slovem, zvukem, obrazem; řízená autohypnóza, imaginace).       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kosmický tahač Jupiter ..... Americká firma Lockheed Martin začala s vývojem univerzálního urychlovacího a dopravního stupně, tzv. kosmického tahače, který zvládne nejen dopravovat náklady na různé oběžné dráhy kolem Země, ale i do mnohem vzdálenějších oblastí, třeba k Měsíci, k asteroidům nebo k Marsu. Tahač dostal název Jupiter.

Jupiter se svým obecnějším zaměřením bude lišit od všech dosavadních kosmických nákladních lodí, jakými jsou například ruský Progres nebo evropská loď ATV (Automated Transfer Vehicle), jejichž operační oblast je omezena na oběžnou dráhu kolem Země. Totéž lze říci i o nákladních variantách soukromých amerických kosmických lodí Cygnus a Dragon. Svojí všestranností se bude lišit také od ruského urychlovacího stupně Fregat, jehož prakticky jediným účelem je dopravovat družice nebo kosmické sondy na vyšší či speciální únikové dráhy, tedy směrem ven z oblasti gravitačního působení Země. V zásadě tak jde o zcela unikátní kosmický dopravní prostředek, jakým zatím žádná kosmická agentura nedisponovala, i když podobné plány existovaly už několik desítek let.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Škodí čokoláda postavě? ..... Při různých slavnostních příležitostech dostávají ženy darem čokoládu nebo bonboniéru. A tady se naskýtá otázka - má čokoláda skutečně škodlivý vliv na zdraví a zejména štíhlou linii? Je třeba přiznat, že čokoláda má, co se linie týče, skutečně špatnou pověst. Na druhé straně odborníci tvrdí, že v přiměřeném množství ji můžeme jíst bez škodlivých následků na zdraví a vzhled.

Když v šestnáctém století dorazila čokoláda do Evropy, vyvolala značnou vlnu nadšení. Někde ji považovali takřka za lék. Například o manželce krále Ludvíka XVI. se tvrdilo, že má dvě vášně - krále a čokoládu. Co čokoláda vlastně představuje? Skládá se z cukru (přibližně 65 %), tukových složek, což představuje kakao a máslo (22 procent), z proteinu (6 procent) a minerálních solí (4 procenta). Čokoláda je též bohatá na vitaminy A, B a D. Obsahuje malé množství theobrominu, která má podobné vlastnosti jako kofein, ale není tak dráždivý.

Čokoláda dosahuje vysoké kalorické hodnoty - v deseti dekagramech 500 až 600 kalorií. Vrací rychle sílu, osvěžuje a svalstvo ji může hned využívat. Theobromin působí jako určitý doping, ale bez škodlivých následků. Ze čtyř potravin, které ovlivňují nervovou soustavu (káva, čaj, čokoláda, cola), jedině čokoláda má povzbuzující hodnotu bez průvodního podráždění. Je ovšem především také jídlo, nejen pamlsek, a proto ji lze jíst i místo něčeho jiného. Když se však pustíte do darované bonboniéry nebo sníte tabulku čokolády, vezměte si rovněž trochu ovoce nebo něčeho méně výživného. Čokoláda může mít špatný vliv na zažívání jen tehdy, když ji zkonzumujete nadměrné množství.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Mimozemské formy života jsou nám možná blíž, než jsme mysleli ..... Vědci z NASA se domnívají, že mimozemšťané se podobají krevetám, a to nejen svým vzhledem, ale i způsobem života. Vycházejí z informací vesmírných sond, které zjistily, že Jupiterovy měsíce Io a Europa jsou vulkanicky aktivní. K sopečné činnosti dochází pod tlustou vrstvou ledu, která pokrývá jejich povrch.

A právě pod ledem mohly v termálních pramenech vzniknout specifické formy života, podobné pozemským krevetám. Například krevety, které obývají hlubiny Karibského moře, vydrží žít v hloubkách do 4000 metrů i ve vysokých teplotách okolo 400 stupňů. Vroucí voda, která je jejich domovem, je navíc plná sirovodíku, což jim také nevadí. Naopak – slouží jim jako potrava. Z těchto důvodů vědci NASA usuzují, že Jupiterovy měsíce by mohly obývat podobné formy života. Nyní chtějí tuto problematiku zkoumat podrobněji.

S další zajímavou informací týkající se možného, byť již dávno zaniklého mimozemského života, přišel letos na výročním zasedání Americké fyzikální společnosti astrofyzik John Brandenburg. Představil zde svou novou teorii, podle které na Marsu došlo před mnoha milióny let ke dvěma jaderným výbuchům. Ty zničily starověkou civilizaci, která rudou planetu obývala. Došlo k nim z vnějšího prostoru, tedy z vesmíru. Jinými slovy: na Marťany zaútočili nepřátelští mimozemšťané.

„Vzhledem k tomu, že v atmosféře Marsu se vyskytuje vysoké procento jaderných izotopů podobných těm, které se vytvářejí na Zemi při jaderných pokusech, je možné předpokládat, že dávná marťanská civilizace byla zničena jaderným útokem z vesmíru,“ uvedl astrofyzik. Brandenburgova studie je založena na vysoké koncentraci xenonu 129 v atmosféře Marsu a také na velkém množství uranu a thoria na jeho povrchu. Koncentrace výše uvedených látek může být podle něj důsledkem masivní radiační události.

Ještě před zveřejněním této informace Brandenburg vyslovil názor, že Mars v dávné minulosti obývaly dvě civilizace, které byly přibližně stejně vyspělé jako staří Egypťané. Astrofyzik také tvrdí, že jeho teorie by mohla vysvětlit i Fermiho paradox – tj. proč až dosud nedošlo ke kontaktu pozemšťanů s mimozemšťany, kteří by měli teoreticky obývat celý vesmír. Brandenburg navrhuje, aby na rudou planetu byla vyslána expedice s lidskou posádkou, která by hledala stopy po dávných marťanských civilizacích.        (Čtěte na stránkách ProcProto)


Souhvězdí satelitů začalo zkoumat záhady slunečních bouří ..... Sluneční bouře, jejíž částice zasáhly 17. března Zemi, není jen původce působivého divadla polárních září. Pro civilizaci čím dál víc závislou na komunikacích a dálkových přenosových sítích představují vrtochy naší mateřské hvězdy problém hrozící přerůst v katastrofu. Proto se na výzkum těchto jevů vynakládají velké částky. Jedním z takových podniků je právě zahájená mise čtveřice satelitů MMS.

Své místo na oběžné dráze ve čtvrtek 12. března úspěšně zaujaly americké satelity MMS (Magnetospheric Multiscale Spacecraft). Jeho úkolem bude studovat všechny projevy magnetického pole v okolí Země a jeho vztahy s energiemi přicházejícími ze Slunce. Na první pohled trochu nudné a čistě vědecké zadání - ve skutečnosti ale má význam pro každodenní život. Dokonce může pomoci předcházet katastrofám velkého rozsahu.

Hrozba ze Slunce ... Malou ukázku Slunce předvedlo roku 1859. Tehdy už měli astronomové k dispozici dobré dalekohledy, a tak mohli poprvé v historii spatřit na Slunci gigantickou explozi, která směrem k Zemi vyvrhla obrovský oblak elektricky nabité plazmy. V září se střetl s magnetosférou a polární záře se rozzářily od pólů až k tropům.

Ptáci zpívali celou noc, protože se zdálo, že slunce ani nezapadlo. Elektrorozvodné sítě ještě neexistovaly, a tak to odnesl pouze telegraf: mezi dráty docházelo ke zkratům a telegrafisté dostávali elektrické údery.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


20.3. 2015     Jaro je tady! Slunce vstoupí do znamení Berana a tím nastane Jarní rovnodennost, začátek astronomického jara - pár minut před půlnocí, ve 23:44 SEČ. Ještě před tím bude v 10:36 SEČ poslední Novoluní odstupující zimy.

Dále se slaví Světový den frankofonie a Světový den divadla pro děti a mládež - ten se dostal do kalendářů od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež.


Závod s časem: Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života ..... Vývoj lidské společnosti v posledních staletích je charakterizován řadou zásadních a stále se prohlubujících rozporů. Bouřlivý rozvoj vědy, techniky a vzdělanosti umožnil nejen explozivní, bezprecedentní růst objemu poznatků o světě, ve kterém žijeme, ale také podstatné zvýšení životní úrovně většiny obyvatel Evropy, Severní Ameriky i mnoha jiných oblastí. Zlepšila se zdravotní péče o velkou část světové populace, omezil výskyt infekčních chorob, výrazně se snížila úmrtnost. Ve stále větším počtu zemí se prosazují demokratické politické systémy a ideály lidských práv a svobod.

Nemůžeme ovsem opomenout nežádoucí, nechtěné a ve svých důsledcích nebezpečné rysy tohoto vývoje. Mezi ně patří vysoká a stále rostoucí materiální spotřeba států „Severu“ - a úzké vrstvy bohatých v zemích „Jihu“ – spojená s rychlým čerpáním přírodních zdrojů a produkcí obrovského množství odpadů; dvacet procent světové populace tak spotřebovává zhruba osmdesát procent zdrojů surovin a energie. Většina obyvatel států „Jihu“ (a část obyvatel „Severu“) žije v chudobě, více než 780 milionů z celkového počtu 5,5 miliardy obyvatel světa dokonce pod hranicí absolutní bídy. Propast mezi bohatými a chudými se tak zvětšuje, oba extrémy pak přispívají k destrukci životního prostředí: bohatí nepřiměřeně vysokou spotřebou a jí odpovídající emisí odpadů všeho druhu, chudí lidé ve snaze zachránit holý život devastují přírodu ve svém okolí. Expanzivní rozvoj euro-americké kultury vede k oslabování, nebo dokonce k zániku řady národních nebo regionálních kultur. Dochází k nevyčíslitelným ztrátám kulturního bohatství lidstva, k poklesu jeho schopnosti účinně reagovat na změny situace i ke zvýšené zranitelnosti lidské společnosti.

Všechny uvedené procesy vedou k rychle pokračující destrukci přírody a životního prostředí člověka v globálním, regionálním i místním měřítku.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Dítě se třemi rodiči: Britští poslanci legalizovali další krok do tmy. Bod, z něhož není návratu. Hitler v pekle jistě zaplesal. ISIS protestovala. Vrazi v rukavičkách ..... Erika Hájková komentuje schválení zákona o genetické manipulaci při „výrobě“ dětí, která naši civilizaci zase o další krok přiblížila „vědeckému“ sebezničení

Před několika desítkami hodin – aniž jsme si toho většině vůbec všimli – překonalo lidstvo děsivou hranici. Sněmovna lordů, horní komora britského parlamentu, schválila zákon, nad nímž by Adolf Hitler a jeho pohůnci zaplesali. Povolila vědcům vytvořit geneticky upravené dítě se třemi rodiči. V mainstreamovém tisku se odehrávají bujaré oslavy tohoto „vědeckého průlomu“. Jde o zdánlivě „jednoduchý“, ve skutečnosti však extrémně nebezpečný zásah do přirozeného života. Brány tmy se otevírají.

Vše jako vždy pro „dobro“ ...Lidská buňka obsahuje útvary zvané mitochondrie, které jsou zodpovědné za produkci energie a bývají přirovnávány k „bateriím“ či malým elektrárnám lidského organismu. Mitochondriální DNA je v lidském vajíčku uložena odděleně od „klasické“ DNA v jádru buňky. Některé ženy však trpí genetickou poruchou mitochondriální DNA, která způsobuje, že se jejich děti rodí různě poškozené – slepé, nehybné, s nemocným mozkem či nefungujícím srdcem.

PP. Vědci se údajně rozhodli tomuto problému odpomoci – tím, že DNA matky přenesou do jiného, zdravého vajíčka od dárkyně. Dárkyně tudíž dodá i mitochondriální DNA. Dítě bude zdravé. Hurá!

Dítě na baterky ... Jenže takový přístup staví na naprosto pomýlených základech. Britská „Vedoucí zdravotní služby“, Sally Daviesová, která zákon pomáhala proti vůli větší části britské veřejnosti protlačit parlamentem, jásá: „nejde o nic jiného, než o výměnu nefungující baterie jako v kterémkoli jiném stroji“. Tento absurdní postoj propaguje okamžitě třeba naše iDnes, když nadšeně vysvětluje: „Mitochondriální DNA zodpovídá za tvorbu energie v těle. Se vzhledem a chováním dítěte to nesouvisí. Geny dárkyně by tak mohly ovlivnit jen to, zda bude dítě živější, nebo si raději zaleze s knížkou do postele.“

Dvě děti měly při genetickém testování fakticky tři rodiče. U jednoho se vyskytla „podstatná porucha vývoje“. Cohen samozřejmě tvrdil, že to s jeho pokusem nijak nesouvisí.

Pomiňme fakt, že autor či autorka dotyčného článku zřejmě nikdy neviděl(a) dítě, neboť rozdíl mezi hloubavou bledulí domácí a hyperaktivním čertíkem je, jak většina z nás ví, poměrně podstatným elementem (nejen) dětské povahy.

Ve skutečnosti je důležité především jedno: jde o ošklivé zneužití technologie, které si jako rukojmí vzalo těžce geneticky postižené děti a jejich rodiny za jediným účelem. Tím je postupně zrušit legislativu a odstranit poslední existující tabu, které zakazuje klonování člověka. Téměř nepostřehnutelnými, drobnými krůčky směřujeme k tomu, abychom časem běžně vídali vytváření „designových miminek“ na zakázku – s katastrofálními důsledky pro celou lidskou rasu.       (Čtěte na stránkách Protiproud)


V souboji dvou plynů nakonec zvítězí CNG ..... V souboji propan-butanu (LPG) a stlačeného zemního plynu (CNG) na českých silnicích dochází k zásadnímu obratu. Podle automobilek i velkých distribučních společností se zatím široce využívané LPG stává slepou vývojovou větví a budoucnost patří zemnímu plynu.

V současné době přitom v Česku jezdí zhruba 200 tisíc vozidel na LPG a pouhých devět tisíc na CNG. Propan-butan lze do auta natankovat na téměř 900 místech, zatímco v případě CNG bylo veřejných čerpacích stanic na konci prosince jen 75. Nicméně tuzemská spotřeba CNG loni vzrostla o 40 procent a také letošek přinese velký skok.

"Ani jedna automobilka už na našem trhu nenabízí nový vůz na LPG přímo z výroby," konstatuje tajemník Svazu dovozců automobilů Pavel Tunkl. Také Škoda Auto již vozidla na LPG nevyrábí, ale v nabídce má dva modely na zemní plyn. Dodatečné přestavby na LPG byly přitom nejjednodušší a cenově nejvýhodnější u starých motorů. S moderními složitými agregáty se přestavba komplikuje a řada výrobců k ní má negativní stanovisko. "Dodatečná přestavba se nedoporučuje u žádného vozu Škoda, protože hardware i software je jiný," varuje mluvčí mladoboleslavské firmy Zbyněk Straškraba.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Chameleoni ovládají dokonalou technologii, kterou lidstvo nedokáže napodobit .....Roztomilý ještěr s vystřelovacím jazykem, který kouká každým okem jinam a umí měnit zbarvení své kůže fascinuje laiky i vědce odnepaměti. Nyní konečně známe jejich tajemství, které trochu připomíná sci-fi budoucnosti: vše mají na svědomí speciální mikrokrystaly, které mají uložené pod kůží. Tyto krystalky dokáží během několika vteřin změnit tvar a odrážet různé vlnové délky světla. Navíc na různých částech těla mohou vytvářet úplně odlišná barevná spektra.

Mnoho ješterek má několik vrstev buněk s různými pigmenty, které mění odstín kůže na světlejší či tmavší. Chameleoni tento proces nepoužívají, vzhledem k velmi nápadnému střídání mnoha barev, nejen odstínů. Když je sameček chameleona v klidu, je obvykle zbarvený dozelena. Ovšem když se ocitne v situaci, kdy se v jeho blízkosti zjeví nějaký konkurent anebo ho něco rozčilí, často zrudne anebo se jeho kůže změní na zářivě žlutou. Některé druhy, jako například panter, dokáže změnit barvu během dvou minut!

Jejich tajemství tkví v podkožních mikrokrystalcích zvaných iridophory, které se smršťují či naopak rozšiřují, když je chameleon vzrušený nebo naopak pod nátlakem. Podle toho pak odrážejí různé vlnové délky světla. Úspěšný výzkum švýcarských vědců byl publikován v časopise Nature Communications.

"Fungují jako selektivní zrcadla," vysvětluje spoluautor studie Michel Milinkovitch z univerzity v Ženevě. "Krystaly jsou velmi efektivně organizovány, takže barva chameleona je intenzivní. Vyjadřují tak své nálady a emoce, takže změna barvy je vlastně sociálním projevem."

Tajemství barevné proměny tkví v drobných podkožních krystalcích.

Švýcarský tým také objevil hlubší vrstvy kůže, která odráží infračervené záření a funguje tedy jako účinný systém termoregulace – chrání zvíře před přehřátím.       (Čtěte National Geographic)


Číslo týdne: 10. Deset důvodů pro zachování limitů těžby uhlí, které chrání města, krajinu, zdraví i pracovní místa ..... Ministr průmyslu Jan Mládek navštívíMostecko a velkolom Československé armády (ČSA). Jeho vlastníci – kontroverzní miliardáři z kupónové privatizace Pavel Tykač a Jan Dienstl – tlačí na prolomení limitů těžby, které chrání město Horní Jiřetín a téměř 5000 pracovních míst v ohroženém území, i krajinu a zdraví lidí v Ústeckém kraji.

Hnutí DUHA nabízí v novém informačním listu přehled deseti závažných důvodů pro zachování těžebních limitů. Najdete jej v příloze tiskové zprávy a ke stažení zde:http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/limity_infolist_2015.pdf            (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Jak znesnadnit práci zlodějům aut ..... Bojíte se, že vám někdo ukradne vůz, který každý den parkujete před svým domem? Bohužel jsou to obavy opodstatněné, prakticky totiž neexistuje auto, které by nešlo ukrást. Vše je jen otázkou poptávky. Je-li kupec, zboží se pro něj vždycky najde.

Požadavek na černý „bavorák“ X3 xDrive35d, rok výroby 2009, se světlým interiérem a navigací putoval do čtyř zemí, k firmám na Slovensku, v Maďarsku, Itálii a České republice. Nejrychlejší byla společnost česká, která kontaktovala zadavatele z Ukrajiny. Ten u ostatních firem objednávku zrušil. Nebyli to ani žádní dovozci, ani prodejci aut, ale daleko operativnější a organizovanější gangy zlodějů. Protože přesnou internetovou adresu nemají a s důkazy je přece jenom potíž, říkejme gangu prozatím Firma.

Tipař z Firmy obvolal pár známých z neautorizovaných autoopraven, lidí od myček aut a pneuservisů. Pak šel téměř najisto. Vůz pravidelně parkoval sice v poměrně rušné ulici, ale pěších, kteří by nikam nespěchali, tu chodilo pramálo. Zabezpečení bylo na první pohled jednoduché. K vozu se vypravil technik, následovaný řidičem. Ten čeká jen pár minut, nasedá do technikem otevřeného vozu a odjíždí s ním rychle, leč v rámci silničních pravidel, na parkoviště u malých garáží za městem. Tam vůz nechává.

Uplyne den dva a auto je očividně „čisté“, nikdo ho na tomto odlehlejším místě nehledá. To už naplno pracuje odbor Firmy, který připravuje doklady od vozu, kupní smlouvu, nové poznávací značky a podobné další náležitosti. Technici se pustili do drobných úprav, zajišťujících, že na první pohled se budou shodovat některé identifikační znaky s čísly v dokladech. Pak přichází další řidič, který vůz odváží s doprovodem dalšího nenápadného vozu Firmy k benzince na východě republiky.

Tam už čeká řidič od zákazníka. Výměna vozů a peněz je rychlá. Autopark ukrajinského boháče se rozšířil, konto Firmy ztučnělo a do statistik v České republice přibývá další nevyřešený případ krádeže vozu.       (Čtěte na stránkách VTM)


Demonstrace proti přítomnosti vojsk USA v ČR ..... Demonstrace se uskuteční v sobotu 28. března 2015 od 15 hodin před budovou Velvyslanectví USA v ulici Tržiště v Praze 1 na Malé Straně.       (Zdroj: Czech Free Press)


Období vegetačního klidu je u konce, upozorňuje MŽP. S kácením dřevin raději počkejte do podzimu ..... Po letošní mírné zimě přišlo, jak dokládá i ČHMÚ, několik rekordně teplých dnů. Stromy se připravují na olistění a rozkvět, ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který trvá zhruba od začátku listopadu do konce března, pochopitelně s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality.

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení je s ohledem na životní prostředí doporučeno provádět kácení dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin, by toto měli vzít na vědomí, aby nedošlo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Současně připomínáme nové podmínky povolování kácení, které platí od loňského listopadu. Nově je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení. O povolení kácení neovocné dřeviny je zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů.

Více k novým podmínkám včetně celého znění vyhlášky najdete na stránkkách MŽP.       (Čtěte ZDROJ)


Scény chaosu ve Frankfurtu, masové pálení policejních aut ..... Tisíce protestujících se střetly s pořádkovou policií ve Frankfurtu před středeční slavnostní ceremonií k otevření nového sídla Evropské centrální banky. Ranní průvod byl doprovázen hořícími vozidly v blokovaných ulicích.

Německý Frankfurt se stal domovem nového dvou věžového sídla ECB, jehož vybudování stálo 1,4 miliardy dolarů. Komplex se stal v této době recese zdrojem hněvu pro mnoho Evropanů.

Srážková policie musela postavit barikády, aby zablokovala „agresívní“ davy anti kapitalistických protestujícíh a rozháněla je vodními děly. Podle policie bylo zraněno 90 policistů kameny a neidentifikovanými tekutinami.

Desítky protestujících uvádějí, že byly zraněny pepřovým sprejem užitým policií. Nejméně 350 lidí bylo dle policie zadrženo a další byli vzati do vazby kvůli výslechu.

Odštěpená skupina demonstrantů začala zapalovat auta, která pak kouřila mezi hořícími hromadami pneumatik a popelnic, které blokovaly ulice německého hlavního města financí.

Protest proti úsporným opatřením byl organizován skupinou Blocupy, pojmenovanou podle Occupy z r. 2011. Počet účastníků odhadují na 10 000 lidí, z toho asi 7 000 Němců a 3 000 zahraničních účastníků, kteří se sjeli do Frankfurtu z celé Evropy.

Aktivisté jsou rozhořčeni tím, co popisují jako „obvyklý kapitalistický byznys“ - přísná úsporná opatření vnucená evropským zemím postiženým finanční krizí. Mají v úmyslu blokovat budovu ECB, na kterou nahlížejí jako na symbol kapitalismu.

Evropská centrální banka je odpovědná za politiku v eurozóně, a rovněž spravuje euro, takže na demonstraci do Frankfurtu přicestovali i podporovatelé nové řecké vlády vedené levicovou stranou Syriza.       (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Gigantický projekt ..... Vědci předpovídají, že v příštím půlstoletí může být odsouzeno k zániku až 25 procent světové vegetace. Za účelem ochrany ohrožených rostlin vytvořily Královské botanické zahrady v anglickém Kew projekt MSB, který spočívá ve sběru a skladování více než pětadvaceti tisíc druhů rostlin, což činí přes deset procent semenných rostlin na světě.

Organizátoři projektu MSB počítají s tím, že semena budou použita, až se podaří zrekultivovat půdu zatíženou přílišným obděláváním nebo snížit pravděpodobnost hladomoru, případně dodat rostliny používané v tradiční medicíně a průmyslově vyráběných látek. Vedení tohoto projektu dodává, že rostliny, které jsou pro lidi i zvířata nejužitečnější, často mizí nejdříve.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


19.3. 2015     Dnešní Mezinárodní den invalidů byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů. Má nám připomenou s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je.


Česká média začala na objednávku vyhrožovat českým občanům, aby je odradila od protestů proti Dragounské jízdě americké armády. Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv! ..... Jak nás upozornil jeden ze čtenářů AE News, na serveru TN.cz byl uveřejněn článek [1], který varuje občany před jakýmkoliv odporem a protestem před americkou armádou během jejího průjezdu a dočasného pobytu na území republiky. Dikce je zjevná, článek je naprosto evidentně zpracován někým z ministerstva obrany ČR. Podobná varování znají pamětnící z roku 1968, kdy státní úřady podobně varovaly před protesty proti okupačním vojskům Varšavské smlouvy.

Doporučené rady jsem si přečetl a nestačím se divit. V textu se píše, že za hození rajčete na vojáka US Army hrozí až dva roky natvrdo. Opravdu? To máme nějaké speciální zákony pro Američany a jejich ochranu? Posledně, když několikatisícový dav házel na Albertově rajčata na prezidenta republiky Miloše Zemana a spolu s ním na další prezidenty evropských zemí, tak policie stála a přihlížela. Mám to napsat ještě jednou? POLICIE STÁLA A PŘIHLÍŽELA! Následně pořadatelé akce dostali pozvánku do ČT, do rozhlasu a získali mediální prostor a dokonce morální podporu od bývalého ministra zahraničí a pospávajícího šlechtice. Není tedy něco v našem právním systému špatně? Je snad pódium s prezidenty evropských zemí něco méně, než americký voják?        (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Jupiter u ISS? Za pár let možná ano ..... Najděte si nějaký hodně velký mixér a vložte do něj čtyři základní ingredience – sondu MAVEN, která momentálně krouží kolem Marsu a studuje jeho atmosféru, přidejte k ní evropskou zásobovací loď ATV, která před pár týdny dokončila svou poslední misi, přidejte i horní stupeň Centaur a nezapomeňte na robotickou paži, kterou znáte třeba z raketoplánů nebo ISS a máte základ nové kosmické lodi, která bude létat k ISS.

Ale nechme ironie a pojďme se podívat na celý plán společnosti Lockheed Martin seriózním pohledem. Firma by ráda vstoupila do kontraktu na zásobování ISS, který chystá NASA od roku 2018. Projekt Jupiter, jak se má jmenovat základní stavební kámen celého projektu má vzniknout na základě systémů, které byly vyvinuty pro sondu MAVEN (kterou mimochodem stavěl právě Lockheed Martin).

Jupiter má mít průměr 4,4 metru a na výšku by měřil 3 metry a disponoval by robotickou paží, jejíž výroby by se ujala firma MDA Robotics and Automation, která už postavila ramena pro raketoplány i ISS. Jenže Jupiter nebude disponovat žádným nákladovým prostorem. Na celém programu je možná nejzajímavější to, že Jupiter bude plnit roli vesmírného tahače, který bude pendlovat se zásobovacími moduly Exoliner.

Pokud vyjdou všechna schvalovací řízení a program se dostane do ostrého provozu, měla by mise vypadat takto: Na svou první misi vyrazí Jupiter i s modulem Exoliner – počítá se s použitím rakety Atlas V – a doletí k ISS a nechá se s pomocí její paže připojit na jeden z dokovacích uzlů. Až doposud všechno probíhá jako u běžné zásobovací mise. Zajímavé to začne být až po vyložení zásob z Exolineru a jeho naplnění nepotřebnými věcmi.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Světla noci dusí rostliny i hmyz ..... Světelné znečištění, které generují především hustě osídlené městské oblasti, má dlouhodobé dopady na rostliny a hmyz. Dopady odhaluje první vědecká studie, která shrnuje výsledky výzkumu na University of Exeter.

Výzkumníci simulovali podle serveru EurekaAlert! různé druhy osvitu na travnatých plochách a měřili jejich dopady na růst rostlin a populaci hmyzu. V Británii podobně jako v jiných zemích se zvolna prosazuje bílé světlo z LED zářičů, ale používají se i starší zdroje světla, včetně starších sodíkových výbojek, které má spíš jantarový nádech.

Přestože umělé přisvícení se používá v pěstírnách, vědci zjistili, že umělé žluté světlo při nízké intenzitě spíše inhibuje růst rostlin a v potravinovém řetězci se to přenáší na jednoduché organismy včetně mšic a jejich predátorů, jako jsou berušky. Jejich populace jsou na osvícených plochách také nižší, ačkoli samozřejmě světelné zdroje hmyz jinak přitahují.

Rozptýlené světlo během letních nocí významně narušuje potravní řetězec – inhibuje růst podrostu a tím i souvztažného potravního řetězce. Vědci zdokumentovali sníženou dostupnost potravy pro mšice a následný efekt. Dopady však mohou být podle nich komplexnější i pro další společenstva organismů.

Jeden z autorů studie, Dr. Jonathan Bennie proto mluví o „kaskádových a trvalých dopadech", které noční osvětlení v městských oblastech způsobuje.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Degenerace ovoce a zeleniny ..... Mám už dávno tušení, že to tak nějak je... Před rokem 1989 (protože to je takový přelom, který si všichni pamatujeme) ovoce a zelenina chutnaly úplně jinak, jak mi jistě mí vrstevníci potvrdí...

Moderní metody pěstování a šlechtění se zákonitě projevily v obsahu živin. To, že se nám zdá, že už to není, co bývalo, není našim věkem, ale je to realita. Asi začneme pěstovat sami; koupené je na polovině až čtvrtině bývalých obsahů látek, které naše těla potřebují. Alarmující.        (Text + tabulku najdete na stránkách CelostniMedicina)


Pořadatelé předváděcích akcí mění taktiku ..... Česká obchodní inspekce v posledních týdnech zaznamenala mimořádný nárůst počtu nespokojených spotřebitelů, kteří se na inspekci se obracejí v souvislosti s nákupem zboží na předváděcích akcích konaných přímo v sídle společnosti. Takový nákup je srovnatelný s nákupem v běžné „kamenné prodejně“, a proto není možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Mnozí spotřebitelé navíc nemají ani doklad o koupi. Ten má prodávající povinnost vystavit při klasickém prodeji na vyžádání spotřebitele.

Vstup na tyto akce je však výhradně na pozvánku. Nejčastěji organizátoři zvou spotřebitele důchodového věku a ty, kteří se již v minulosti předváděcích akcí zúčastnili. Většinou bývá nabízeno zboží, jako na klasických předváděcích akcích, ale spotřebitelé si musí uvědomit, že zde nevzniká právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, protože zboží kupují přímo v sídle společnosti (tedy nikoli „mimo prostory obvyklé k podnikání“). Domoci se svých peněz zpět je pak velmi těžké, speciálně v případě, kdy si kupující ani nevyžádali doklad o koupi.

ČOI doporučuje: na tyto vysoce rizikové akce nechodit, spotřebitelé by si měli uvědomit, že nemohou v těchto případech odstoupit od smlouvy do 14 dnů, spotřebitelé by si vždy měli vyžádat doklad o koupi.

Pokud spotřebitelé obdrží pozvánku na předváděcí akci do sídla společnosti, mohou se s takovou pozvánku obrátit na nejbližší inspektorát ČOI, aby inspekce prověřila, zda obsahuje veškeré zákonné náležitosti.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Prezident Obama přiznal, že za vznikem Islámského státu stojí de facto americká invaze do Iráku ..... Americký prezident Obama v rozhovoru pro zpravodajský portál Vice News prohlásil, že za vzestupem Islámského státu rozkládajícího se na území Iráku a Sýrie, kde žije asi šest milionů lidí, stojí americká invaze do Iráku v roce 2003 ZDE. Obama doslova řekl: „Islámský stát je přímým výrůstkem Al-Káidy v Iráku, která vznikla kvůli naší invazi, což je příklad nechtěných důsledků. Měli bychom dvakrát měřit předtím, než řízneme.“

Islámský stát představuje v očích západního světa zásadní hrozbu a noční můru pro spoustu jeho obyčejných obyvatel. Poté, co se džihádisté objevili v Libyi, rozvrácené intervencí NATO a jím podporovanými rebely, jejich otřesná „geografická blízkost“ mnohým z nás skutečně nahání husí kůži, a tento strach vydatně sytí i masmédia.

O tom, jak to chodí v tomto uměle vytvořeném chalífátu, panují roztodivné představy. Jeden ze skutečných znalců Islámského státu a obecně dění na Blízkém východě novinář Patrick Cockburn barvitě líčí, jak to tam skutečně vypadá ZDE: „Představitelé islámského státu chtějí celý svět přinutit k tomu, aby uvěřil v jejich vizi náboženské a společenské utopie, která existovala během prvních dnů islámu. K ženám se tu chovají jako k majetku, je jim zakázáno opustit dům bez mužského doprovodu. Lidé, které džihádisté považují za pohany, například Jezídové, mohou být kupováni a prodáváni jako otroci. Tresty, jakými jsou stínání hlav, amputace a bičování, se staly normou. Všichni, kdo nesložili přísahu chalífátu do konce června minulého roku, jsou považováni za nepřátele.“

       (Čtěte na stránkách Britské listy)


Očkovací byznys jede dál: Děti jako „bionafta“ farmaceutického průmyslu. Rozumní lékaři – černé ovce mezi zlatokopy. Občanské svobody? Překonaný mýtus ..... Erika Hájková zkoumá skutečné důvody, proč do našich dětí stát láduje nebezpečná očkování a přináší několik podstatných postřehů z demonstrace „nemlčících zodpovědných“

Poslední dva týdny, od rozhodnutí Ústavního soudu, který fakticky schválil povinnost očkovat děti potenciálně smrtícími vakcínami, pokračoval boj proti novele zdravotního zákona.

Dočkali jsme se vzrušených diskusí o (především) dětském očkování, jeho účinnosti a škodlivých vedlejších účincích. V tom jinak sympatickém ruchu však současně trochu zaniká jeden extrémně důležitý společný prvek – který rozhodnutí Ústavního soudu potvrdilo především: Dal nám na vědomí, že mýcení posledních zbytků našich občanských svobod bude pokračovat, dokud socialistická totalita opět nezvítězí.

Hrdinové proti mainstreamu ... Ale díky Bohu za ten boj, který zodpovědní rodiče proti mocnému zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu ještě vedou: Jejich protesty přinesly alespoň nové příležitosti pro vyjádření (či novou publikaci starších vyjádření) mnoha slušných lékařů, včetně pediatrů. Opravdových hrdinů, kteří se nebojí jít proti vědeckému mainstreamu a otevřeně mluví o tom, co vidí v praxi: že očkování nefunguje tak, jak nám dosud „vědci“ říkali, že je spíše škodlivé a potenciálně smrtelně nebezpečné, někdy i více, než prodělaná nemoc. Většinou jde o lidi, kteří proti očkování vystupují stabilně, či o něm nepředpojatě uvažují.       (Čtěte na stránkách Protiproud)


Novinky z alternativní medicíny ..... Léčba světlem - fototerapie, je vědecky uznávaná léčebná metoda. Oficiálně je léčebné využití světla ve vědecké medicíně zaznamenáváno od 19. století. Do lékařských ordinací dostal světlo dánský lékař Niels Ryberg Finsen (1860 - 1904), který za skvělé výsledky v léčbě pacientů s nejrůznějšími kožními chorobami získal dokonce roku 1903 Nobelovu cenu!

Moderní fototerapie zažívá v posledních letech boom. Využívá několika typů zdrojů světla, lišících se jak svými fyzikálními vlastnostmi, tak i účinky na živý organismus. Jde o nepolarizované záření (UV záření, infračervené záření, nepolarizované, např. denní světlo), nebo záření polarizované, které vytváří biolampa či laser. Polarizované světlo je plně bezpečné pro lidský organismus, jelikož nevyzařuje škodlivé ultrafialové záření. V České republice v současné době působí několik center, která jsou zaměřené mimo jiné i na využívání fototorapie v jednotlivých lékařských oborech, kromě toho u nás máme i výrobce fototerapeutických přístrojů a biolamp, které dosahují špičkové mezinárodní úrovně. Využívají metodu fotonyx, při níž jsou zdrojem světla LED diody s červeným quasimonochromatickým světlem a speciální polarizační fólií. Polarizované světlo metody fotonyx je studené, čili neprohřívá a je možné jej využít také pro léčbu zánětů.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Nepohodlné archeologické nálezy provokují i vzrušují ..... V historii vývoje člověka je sice stále ještě mnoho neznámého, přesto se zdá být v hlavních rysech jasno: i ti nejodvážnější badatelé jsou ochotni připustit stáří prvních lidí moderního typu nanejvýš na 125 tisíc let. Existují však nálezy, které do tohoto schématu nezapadají. Zatímco odborníci je považují za trestuhodné padělky či omyly a nehodlají o nich vůbec diskutovat, lovci záhad usilovně hledají důkazy jejich pravosti.

V roce 1844 nalezl skotský lékárník David Brewster nedaleko Kingoodie kladivo i s kusem zkamenělé rukojeti zarostlé do pískovcového balvanu. Vědci z Britského centra geologického výzkumu později určili jeho stáří na 360 až 460 milionů let a nález logicky označili za podvrh. Jenže podobných objektů bylo víc. Podivné je, že o 44 let později se ve stejné oblasti našel železný hřebík - tentokrát v uhelných vrstvách starých 60 milionů let.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Podzemní slaný oceán na Ganymedu ..... Američtí vědci podepřeli dalším nezávislým způsobem existenci podzemního oceánu slané vody na největším Jupiterově měsíci Ganymedes. S pomocí Hubbleova kosmického dalekohledu pozorovali zvláštní chování polárních září nad Ganymedem, které nasvědčuje tomu, že magnetické pole v tomto prostoru je tlumeno velkou masou vodivé slané vody.

Vědci mnoho let spekulovali o tom, že uvnitř Ganymeda se pravděpodobně skrývá mohutný vnitřní oceán, skrytý pod ledovou krustou. Doposud si však nemohli být jisti, jestli oceán pod povrchem Ganymeda skutečně je. Nyní jim v tom napomohla dálková měření a modelování fyzikálních souvislostí mezi magnetickými poli Ganymeda a Jupitera a vývojem polárních září (auror), které jsou analogiemi známých polárních září, občas pozorovaných vysoko v atmosféře Země.

Měsíc Ganymedes má podobně jako Země vlastní poměrně silné magnetické pole, které je navíc ovlivňováno ještě silnějším magnetickým polem Jupitera. Výsledné magnetické pole v okolí Ganymeda pak osciluje v závislosti na tom, jak se Jupiter a jeho magnetické pole otáčí. Díky tomuto magnetickému poli dochází v prostoru kolem Ganymeda ke vzniku, usměrněnému pohybu a brzdění elektricky nabitých částic, což se projevuje ve formě různě zabarvených a proměnlivě svítících pásů polární záře. Tyto polární záře se objevují ve dvou pásech poblíž magnetických pólů Ganymeda, podobně jako polární záře na Zemi. Díky Hubbleovu kosmickému dalekohledu byli nedávno vědci schopni tyto záře pozorovat v oboru ultrafialového záření.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


18.3. 2015     Před padesáti lety - 18. března 1965 - kosmonaut Alexej Leonov opustil na 12 minut kosmickou loď Voschod 2 a stal se tak první osobou, která vytoupila do volného vesmírného prostoru.


Nová aktualizace Windows udělá z počítače nepoužitelný přístroj ..... Jedna z nových aktualizací operačního systému Windows 7 udělala řadě uživatelů pěkné vrásky na čele. Po její instalaci se totiž počítač promění v nepoužitelnou krabici, neustále se vypíná a zapíná pořád dokola.

Chyba se ukrývá v aktualizaci KB3033929, která se týká šifrovacího algoritmu SHA-2, uvedl zpravodajský web The Register. Vydána byla společně s pravidelnou várkou updatů, jež Microsoft vypouští do světa každé druhé úterý v měsíci. ...

... Nestandardnímu chování Windows zpravidla předchází zpráva o tom, že proces instalace aktualizace nebyl správně dokončen a je potřeba PC restartovat. Z kolečka samovolného vypínání a zapínání se pak už ale počítač sám nedostane.

Nejčastěji se to přitom stává uživatelům, kteří mají nainstalovány na jedné sestavě dva nebo více operačních systémů. Kromě sedmiček může aktualizace způsobit problémy také ve Windows Server 2008.

Samozřejmě nejvhodnějším řešením je tak aktualizaci KB3033929 nestahovat alespoň do doby, než americký softwarový gigant vydá novou verzi. Pokud je již update na počítači nainstalován a projevují se zmiňované neduhy, jedinou možností je vrátit systém pomocí funkce Obnovení systému do předchozího stavu. To je možné buď s využitím instalačního disku, nebo prostřednictvím nouzového režimu.       (Čtěte na stránkách Novinky)


Pálivé papričky tlumí chronické bolesti, zjistili čeští vědci ..... Receptory pro kapsaicin, který je obsažen v chilli papričkách a je zodpovědný za jejich pálivou chuť, tlumí bolest. Pomáhají zejména u chronických bolestí. Zjistili to vědci z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Poznatky by v budoucnu mohly přispět k vývoji účinnějších a cílenějších léků pro léčbu bolesti, uvedla pro ČTK mluvčí AV ČR Diana Moosová.

Chronické bolesti jsou často obtížně léčitelné, protože příčiny jejich vzniku bývají různé. Vědci z oddělení funkční morfologie se soustředí hlavně na roli takzvaných TRPV1 receptorů. Ty se nacházejí především v neuronech periferního nervového systému, kde se podílejí na přenosu a modulaci bolestivých podnětů. Receptory mohou být aktivovány pomocí různých podnětů, například teplotou nad 43°C a nízkým pH. Mezi jejich nejznámější aktivátory však patří právě kapsaicin.       (Čtěte na stránkách Agris)

No konečně člověk také čte, že něco ... zjistili čeští vědci. Všude pořád je uvedeno jen ... američtí (dráve sovětští) vědci zjistili, že ...


Krize médií v ČR? Trvalý stav, kterého si někteří všimli až nyní ..... Vypadá to tak trochu, jako kdyby se vzbudila mediální Šípková Růženka. Dvacet pět let spala, přijel princ Andrej, brutálně ji znásilnil a ona se vzbudila, celá zoufalá a jurodivá z toho, co se mezitím v jejím mediálním království stalo: ocitlo se přímo v krizi. Mezi tím, kdy spala, zde sice permanentní krize vesele probíhala, nicméně ona to neví a domnívá se, že začala nyní. Nikoliv. Ona probíhá už od "dávnověku" a ten současný stav je pouze přirozeným reziduem. Člověk se musí divit, jak neuvěřitelně kognitivně limitovaní jsou ti "pozorovatelé", kteří dlouhé roky sledují média zevnitř. Respektive jak vysoké míry pokrytectví jsou schopni...        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Útok robotů na poslední dělníky v továrnách ..... Za humny je nová průmyslová revoluce. Stroje ovládané lidmi nahradí stroje ovládající samy sebe. Roboti. Na VTM.cz jsme už několikrát psali o budoucnosti nahrazování člověka strojem v takřka všech oblastech, například v tomto článku. Není to však nic, proti čemu lze bojovat, nebo se bouřit. Nástup robotů v nejlepším případě můžeme jen částečně zpomalit, ale bez většího efektu do budoucna.

Náklady na lidskou práci začínají být i v rozvíjejících se oblastech vyšší než u stále levnějších, schopnějších a inteligentnějších strojů. Základem každého výrobního či jiného byznysu je vydělat a obstát v tvrdé konkurenci. Nižší náklady se nikdy neodmítají.

Roboti s lidskými schopnostmi ... Továrny velkých i malých výrobců jsou zaplněny nejrůznějšími automatickými stroji. Ty však zatím patří především do oblasti velmi jednoduchých a opakujících se činností. Jednoúčelové stroje jsou dávno běžné, ty programovatelné si poradí pouze s určitým úzkým spektrem práce.

V továrnách jsou ještě stále lidé, kteří obstarávají činnosti, jež ještě dosud z různých důvodů nebyly nahrazeny. I když jich již moc nezbývá. Obvykle se jedná o „nepřesné“ činnosti, které vyžadují smysly – typicky oči (zpracování obrazu) a hmat (detekce tlaku).

Snímače (smysly) jsou důležitou komponentou, která posune univerzální roboty na zcela nové hranice a k novým možnostem použití. Podívejte se na video s roboty, kteří se musí zorientovat v kuchyni.

Budoucí továrny budou fungovat takřka zcela bez přítomnosti lidí. Oblasti, kde stále ještě vykonává práci člověk, je nezbytné nahradit. Pokud si ale myslíte, že je to otázka několika desítek či snad stovek let, velmi se mýlíte. Vývoj robotů a jejich schopností je stejně jako v jiných oblastech elektronického světa exponenciální. První větší vlna nahrazování lidí v továrnách přijde již za několik málo let.        (Čtěte na stránkách VTM)

No ... já nevím, ale selský rozum mi říká toto ... Řekněme, že dělníci se změní v nezaměstnané bez finančních prostředků. Čím se budou ti lidé živit, ponechme stranou - to ty zbohatlíky přece nezajímá. Ale .... pro koho pak ty továrny obsazené roboty budou vyrábět? Do šuplíku? Pro těch pár páprdů miliardářských? Bude si pan Rotschild kupovat denně 180 000 automobilů, aby zachránil odbyt? Tak to by mě fakt zajímalo velice ...


Šance pro vaši fotovoltaickou střechu je tu ..... Po letech démonizování obnovitelných fotovoltaických zdrojů energie a kladení překážek jejich rozvoji se konečně začínají podmínky zlepšovat. Současná vláda po dvou letech plní jeden ze slibů svého programu – podporu solárních elektráren na střechách. Program Nová Zelená úsporám bude nově od léta 2015 finančně podporovat instalaci fotovoltaických panelů na rodinných domech ať už samostatně, nebo v rámci celkového snížení spotřeby energie objektu pomocí zateplení. Kromě finanční podpory se také zjednodušují podmínky pro připojování fotovoltaických zdrojů do instalovaného výkonu 10 kW do distribuční sítě. Majitel fotovoltaického systému nově nebude potřebovat licenci na obchodování s elektřinou.

Podpora pro fotovoltaické systémy, stejně jako pro instalaci solárních termálních kolektorů, se bude odvíjet od výše roční využitelné vyrobené energie. Při instalaci solárních systémů zároveň se zateplením domu bude při roční vyrobené energii nad 1000 kWh podpora 45 000 Kč, při roční vyrobené energii nad 2200 kWh pak 60 000 Kč. Při samostatné instalaci systému bez zateplení bude v obou případech podpora o 10 000 Kč nižší. Podporu je možné využít i na přípravu projektové dokumentace.

Podpora pro fotovoltaiku byla stanovena na stejné výši jako podpora pro solární termické kolektory. Majitelé domů se tak mohou rozhodnout sami, jestli pro ně bude výhodnější využít podporu na vytápění a ohřev teplé vody jen pomocí termických kolektorů, nebo budou investovat do fotovoltaického systému, kde bude možné elektřinu využít jak na přitápění a ohřev vody, tak pro další spotřebiče v domě.       (Čtěte na stránkách Chytrá energie)


Z Tokia do Paříže za 3 hodiny ..... Super moderní letadla budoucnosti zdolají vzdálenost z Tokia do Paříže za pouhé 3 hodiny. Několikanásobně tak překonají i concordy, které přeletěli Atlantik za 3 hodiny. Vzdálenost deset tisíc kilometrů, tedy uletí za téměř stejnou dobu, jakou ujedou vlaky při cestě z Ostravy do Prahy. První zkušební let supersonickým a hypersonickým letadlem by se měl uskutečnit nejspíše kolem roku 2040 a 2050.

Nejnovější modely letadel se před “ostrým” zkušebním letem testují v aerodynamických tunelech. Zkrácení času cestování je sice především pohodlné pro cestující, ale má přinést i nové obchodní příležitosti a řadu ekonomických výhod.

Důraz je přitom kladen hlavně na bezpečnost a pohodlí cestujících. Části vzdušného korábu by se při vysokých rychlostech neměly přehřívat více, než je běžné u klasických letů. Nový typ hypersonického letadla v současnosti vyvíjí i Čína.        (Zdroj: 21@století)

Technicky je to jistě velice zajímavé. Ale nějak mi uniká, proč ta honička za rychlostí.. Copak už tak dost není lidstvo honěno čím dál víc, aby se zlomek populace mohl válet na žocích peněz? K čemu jim jsou, když je nemohou jaktěživo utratit ...???


Pizza v amerických školních jídelnách ztratí status „zeleniny“ ..... V USA se rozhořel spor o pizzu ve školních jídelnách. Podle starých předpisů o výživě pizza splňovala definici „přídělu zeleniny“, toto se však má v nových pravidlech změnit. Proti tomu protestují výrobci mražené pizzy, školní jídelny jsou totiž jejich největšími odběrateli. Další změna související s pizzou spočívá v povinnosti pizzerií zveřejňovat štítky s kalorickými a výživovými hodnotami.

Ve Spojených státech se chystá změna výživových předpisů pro školní jídelny.. Již dlouhodobě zde probíhá kampaň za odstranění nezdravých fast-foodových jídel z dětských menu. Úspěch zatím slavila u jídel, jako jsou hamburgery či burrita. Pizza se však zatím úspěšně schovávala za výjimku, díky které ji bylo kvůli rajčatovému základu možné započítat do příjmu zeleniny. Tato výjimka by však měla z amerických výživových předpisů zmizet.

To se ovšem nelíbí výrobcům mražené pizzy, pro něž jsou americké školní jídelny největším odběratelem. Podle amerického spotřebitelského serveru Consumerist utratí jídelny za pizzu každý rok okolo půl miliardy amerických dolarů.

Výrobcům se nelíbí ani nová povinnost uvádění přesných výživových hodnot v provozovnách. Zde výrobci argumentují, že kalorická hodnota či obsah cholesterolu ve velké pizze sice může vypadat děsivě, málokdo ji však celou sní na posezení. Článek na serveru Bloomberg Bussines však ukazuje, že již dva osminové dílky pizzy z fast-foodového řetězce Pizza Hut mají více kalorií a dvojnásobný obsah sodíku než Big Mac.       (Čtěte na stránkách dTest)


Kult celebrit ..... Abychom neprohlédli to co je zřejmé, je nám nabízen kolotoč iluzí, jejímž jádrem je zábava. Ve společnostech, kde je pro většinu lidí bohatství samozřejmostí, se stala jádrem ekonomiky zábava. Hlavním nebezpečím pro takovou ekonomiku je pocit nudy, dostavující se s přesycením. Nové zkušenosti se stanou pasé ještě rychleji než nové fyzické zboží, zvláště když v nich často nic nového a úžasného není.

V kultu celebrit je nám podsouváno, že slavný a zbožňovaný může být dnes každý. V ekonomice poháněné potřebou vyrábět poptávku dokáže sláva prodat všechno ostatní. Platí to nejvíce tehdy, kdy může být slavný každý, což je v zábavním průmyslu novinkou. Víra, že každý může být slavný udržuje masovou spotřebu a tedy konzum všeho druhu. Z celebrity se udělala jakási lidová loterie, s jejíž pomocí se většina lidí smiřuje s fádností svého každodenního života.

Už George Orwell si všiml, že únikové filmové fantazie natočené Hollywoodem ve třicátých letech hrály významnou roli v potlačování masové nespokojenosti během hospodářské krize. Pomocí podívané na svět hvězd vytvořil Hollywood paralelní svět přeludů, který odškodnil diváky za pustou nejistotu všedního života.

Zábavní průmysl nicméně došel dál než Hollywood. Namluvil lidem, že každý z nás můžeme být slavný. Přeměna lidí v celebrity je další mediální iluzí, které člověk věří. Individualismus různých bláznivých celebrit je nám dáván za vzor a lidé tyto vzory baští.

Tato strategie je nejdále vyvinuta v interaktivních televizních programech jako Big Brother, které diváctvu vštěpují iluzi, že celebrita je všeobecné právo. Podobné je to v pořadu Vyvolení. Podstata výroby současné dočasné celebrity spočívá především ve výměně soukromí za peníze. Je to štvavá a podřízená existence. Život, s kterým mohou média nakládat, jak se jim zlíbí, může být stěží označen jako svobodný. Demokratický étos, reprezentovaný patnácti minutami slávy pro každého, je podvodem. Chris Evans zpozoroval, že když se dostanete na vrchol, zjistíte, že tam nic není. Je to opravdu pouze karneval iluzí.

Na druhé straně mnoha lidem sledujícím tento karneval, přináší pohled na pořad určité uspokojení. Mnozí z nás zjistí, že nejsou těmi největšími pitomci na světě...       (Čtěte na stránkách Czech Free Presss)


Česká energetika mění směr ..... ČEZ, E.ON, RWE i další energetické skupiny se zaměřují na malé zdroje energie, hlavně na plynovou kogeneraci. Nabízet chtějí i střešní solární panely a úsporná opatření.

Prolomení limitů těžby uhlí, výstavba nových jaderných reaktorů v Temelíně a Dukovanech, otevření nového dolu na uran. Tyto prioritní plány ministerstva průmyslu a obchodu vedeného Janem Mládkem mohou brzy skončit na vedlejší koleji.

Pohled do současných plánů českých energetických skupin ukazuje, že teď je v kurzu něco jiného. Energetici instalují plynové kogenerační jednotky, dobíjecí stanice pro elektromobily a radí odběratelům, jak snížit spotřebu energií. Brzy chtějí rozjet nabídku střešních solárních panelů a začít pracovat na nové generaci rozvodných sítí.

Lze tak hovořit o opatrném nástupu české obdoby německé Energiewende - přechodu od velkých uhelných a jaderných bloků k tisícům malých decentralizovaných zdrojů energie. Současně roste sebevědomí zákazníků, firem i domácností. Ti všichni chtějí mít spotřebu - a často už i výrobu - energie pod svojí kontrolou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom musí o těchto trendech vědět. Každý, kdo chce v Česku postavit novou elektrárnu, musí získat státní autorizaci. Uděluje ji právě Mládkův úřad. Od počátku loňského roku tuto autorizaci získaly čtyři desítky projektů, z nichž 28 tvoří právě kogenerační jednotky. S velkým odstupem následují malé vodní elektrárny a bioplynové stanice. Nové uhelné elektrárny ani teplárny dnes nechce stavět nikdo.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Patříte k vyvoleným, kterým sůl krevní tlak nezvyšuje? ..... Sotva otevřeme dveře čekárny u lékaře, dostane se nám poučení, že nemáme přesolovat. Platí to ale i pro nás, co saháme po slánce dříve, než jídlo ochutnáme a navzdory tomu máme tlak jako mimino?

V poslední době se stává módou vykrádat výsledky jiných, udělat statistiku ze statistiky a uveřejnit to jako článek vlastní. Nejspíš proto, že to není trestné a že to lze provozovat i když nemáme laboratoř či ordinaci. Dokonce k tomu netřeba rozesílat ani žádné dotazníky a ztrácet čas zpovídáním probandů. Pro nás, co se na statistiku díváme skrz prsty jako W. Churchil, to je něco jako jako lhaní si na druhou. Experti na počty jsou jiného názoru a říkají tomu metaanalýza. Když prý je provedena kvalitně, má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie. Dokonce ji považují za jeden z nejsilnějších důkazů v hierarchii věrohodnosti důkazů v moderní medicíně.

Metaanalýzou se snažili výzkumníci na University of Delaware získat odpověď na otázku, zda dnes běžné solení škodí nám všem. Tři roky dávali dohromady co, kdo, kdy a kde o soli napsal. Neopomenuli ani práce doktorandů, kteří své poznatky sepsali jen v národních jazycích a jejichž data se v žádném časopise neobjevila. Když pak v druhém nejmenším státě USA dali fyziologové, kardiologové a nefrologové hlavy a počítače dohromady, vypadlo z nich, že se dělíme na dvě skupiny. Jedněm, když začnou víc solit, se tlak zvyšuje a když se solením přibrzdí, tak zase klesne. Ty pojmenovali jako „sůl senzitivní“. Nám, co po vysazení soli zůstává krevní tlak na stále stejných hodnotách, říkají „sůl tolerantní“.

Kromě toho metaanalýza vypověděla ještě o něčem. Že i nám, co tolik „netlačíme“, se přesolování mstí. Nadbytek sodíku nepříznivě ovlivňuje cévy, srdce, ledviny i mozek. Podrobnosti přináší březnové číslo časopisu Journal of American College of Cardiology.       (Čtěte na stránkách OSEL)


17.3. 2015     Sedmnáctého března roku 938 byly přeneseny ostatky svatého Václava ze Staré Boleslavi do Prahy. V Irsku se slaví Den svatého Patrika.Tento svátek je oblíbený i v mnoha dalších zemích, i když v nich nemá oficiální status.


V pátek 20. března nastane částečné zatmění Slunce ..... V dopoledních pátečních hodinách 20. března 2015 se nad územím České republiky odehraje velmi výrazné částečné zatmění Slunce. Měsíc při něm zakryje asi tři čtvrtiny průměru slunečního disku. Při zatmění bude možné vyhledat na nebi i planetu Venuši. Zatmění bude největší nad naším územím až do roku 2026 a zároveň poslední u nás viditelné v tomto desetiletí. Mnoho českých hvězdáren a astronomických spolků připravuje mimořádná pozorování úkazu. 20. března také nastane jarní rovnodennost, a to ve 23 hodin 44 minut, začne astronomické jaro.        (Čtěte na stránkách Astro)


Ghí ..... Většina z nás každé ráno vstane, rozpeče si v troubě housku, případně namaže máslem krajíček, pevně doufám, kvalitnějšího kváskového chleba. Osobně apeluji na teplé formy snídaní, kterými jsou například obilné kaše, nicméně pokud jsme zvyklí snídat pečivo, pořád je to lepší, než míchaná vajíčka na slanině s cibulkou. O pečivu toho bylo řečeno již spoustu, víme, že kvalitnější druhy jsou chystány z žitné mouky, z kvásku a vůbec nejlepší je pak kombinace obojího. Čím si však namazat, dobrý, kváskový chléb, upouštíme-li od hůře stravitelných margarínů? Ačkoli je mnohými zavrhováno, daleko raději podpořím máslo, než pochybně vyráběný margarín. Máslo, které, je-li tedy získáváno z mléka volně se pasoucích, organicky chovaných krav, platí za zdravou potravinu. Pokud tedy čerstvé máslo milujete, jedna jeho denní porce, v podobě 10 g vrstvy, neublíží nikomu. Výjimkou jsou snad jen akutní jaterní, pankreatické či žlučníkové diety, kde je tuk omezen na nejnutnější minimum.

Máslo platí za výborný zdroj vitamínu A, který je nezbytný pro správnou funkci našeho zraku, přesněji k vnímání barevného spektra, ve dne i za šera. Zajišťuje správný vývoj sliznice, kosterního aparátu, podporuje krvetvorbu, zrání a vývoj mužských a ženských pohlavních buněk. Mimo jiné zvyšuje aktivitu imunitního systému, pomáhá při léčbě akné a kožních zánětů. Kromě másla jej najdeme v oranžových plodech ovoce a zeleniny a z živočišných produktů pak v žloutku, játrech a rybách.

Máslo obsahuje prakticky všechny vitamíny rozpustné v tucích, takže kromě A zde najdeme rovněž vitamín D, E a protikrvácivý vitamín K. Zmiňme také ještě omega 3 a 6 NMK, které se však nacházejí pouze v másle volně se pasoucího skotu. Takové zvíře, jehož základní a mnohdy jedinou potravinou jídelníčku budou granule, nedokáže vytvářet adekvátní množství živin pro sebe, natož je pak uvolňovat do mléka.

Kvalitní máslo se v jídelníčku českého člověka vyskytovalo celá dlouhá staletí. Tehdy byla nadváha spíše výsadou vrchnosti, prostí lidé byli přirozeně štíhlí, protože se hýbali a konzumovali kvalitnější potraviny, potraviny, které nebyly zatíženy žádnými zbytečnými výrobními procesy, jako je tomu bohužel nyní. Máslo tedy netřeba vnímat jako hlavního viníka nadváhy či obezity.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Dobrá zpráva pro lesy! ..... Firma 3M, která stojí za ikonickými žlutými Post-It poznámkovými papírky, oznámila novou politiku udržitelného čerpání papíru. Děje se tak po dlouholeté kampani vedené našimi přáteli v organizaci ForestEthics, k níž se v nedávné době připojilo i Greenpeace.

Tato politika, která se týká všech produktů této společnosti po celém světě, zahrnuje mnoho velmi slibných bodů.

Zde je pět nejpozitivnějších opatření:

1. Papír nesmí pocházet ze zdrojů ohrožujících lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, neporušenou lesní krajinu či oblasti skladující vysoké množství uhlíku.

2. Dodavatelé musí zajistit informovaný souhlas původních obyvatel a místních komunit ještě předtím, než vůbec začnout těžit.

3. Zdrojové společnosti musí respektovat práva a bezpečnost pracovníků, včetně zákazu nucené práce, zaměstnávání dětí či diskriminace v zaměstnání, a musí umožňovat svobodu shromažďování.

4. 3M zvýší využívání recyklovaného papíru a papíru nepocházejícího ze stromů a podnikne kroky ke snížení množství celulózy a papíru, které používá.

5. Zprávy o tom, jak tato společnost zvládá zavádět novou politiku, budou pravidelně zveřejňovány (s pomocí The Forest Trust), díky čemuž můžeme sledovat její pokroky a tlačit ji k trvalému dodržování jejích závazků.

Firma 3M ukázala, že své sliby myslí vážně, a to tak, že již převedla nové standardy a opatření do praxe.       (Čtěte na stránkách dTest)


Výr terorizující nizozemské město byl odchycen ..... Agresivního výra velkého, který děsil obyvatele nizozemského města Purmerend, odchytil v pátek najatý sokolník. Podle agentury AP o tom informoval městský úřad. Noční útočník přezdívaný "teroristická sova" stihl za poslední rok napadnout na 50 lidí, jimž drápy způsobil krvavé šrámy na hlavách.

Některé z obětí dotěrného opeřence musely být ošetřeny v nemocnici. Lidé vycházeli do ulic města s deštníky nebo klobouky a jinými pokrývkami hlavy, jimiž se chránili před vzdušnými útoky.

Podle místních úřadů je odchycený pták zdravý a čeká na něj nový vhodný domov.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Proč se „vyspělá“ civilizace sama ničí? ..... Vyspělá civilizace se naprosto sama ničí proto, že místo učení lidí dodržovat zákony, jejich dodržování tvrdě vymáhá. Tvrdě vymáhá, ale jen od lidí, kteří nemají prostředky na uplácení, neboť lidé kteří na uplácení mají, si naprosto běžně porušují zákony a nic se jim nestane.

Tento postup je samozřejmě velmi špatný, dvojí metr totiž nikdy nikdo nemůže nazývat rovností, a jelikož rovnost je základem spravedlnosti a tak tedy i svobody, žádné z těchto věcí západní civilizace nemá. Tvrdě vymáhat dodržování zákonů jen od jedné části společnosti, tuto společnost rozděluje, což má dalekosáhlé následky.

proc-se-vyspela-civilizace-sama-nici

Tím nejzávažnějším následkem je to, že většina lidí společností pohrdá, a jak asi takový člověk pohrdající společností, ctí zákony platné v této společnosti. Takový člověk je nectí, ale co je mnohem závažnější, snaží se je obcházet. Neučí se dodržovat zákony, ale obchází je!!! Kdo má ale větší předpoklady k tomu, aby se mu podařilo všechny zákony obejít a ještě u toho zázračně zbohatnout? No přeci ti, kteří mají na uplácení! Tak jsme se dostali až k dalšímu negativnímu vlivu na vývoj západní civilizace. Zázračně zbohatnuvší lidé, se totiž místo na vývoj společnosti, vrhli na předhánění se v tom, kdo z nich bude více bohatý. Tak tito lidé investují obrovské prostředky do politických stran a do jejich volebních kampaní, aby následně zvolení politici, upravovali zákony tak, aby je bylo možné ještě jednodušeji obcházet. Což je samozřejmě výhodné pro ně a jím podobné, ale pro společnost je to naprosto zničující. Se vzrůstajícím počtem zákonů, které lze jednoduše obcházet, totiž narůstá i počet lidí, kteří je obcházejí, na což nejvíce doplácí společnost a její občané, kteří na uplácení nemají, anebo jsou prostě „jen“ slušní.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Detoxikace – očista lidské paměti ..... Jistě jste si někdy kladli otázku, proč si nemůžete určitou věc zapamatovat, zatímco jiným to jde velmi snadno. A proč se někdo dobře učí cizím jazykům, ale vám to dělá potíže a stále začínáte od začátku. Také vám někdy dělá problém vzpomenout si na vhodné slovo? Ptáte se, proč je někdo vynikajícím kuchařem a dokáže zajímavě dochutit pokrmy, zatímco jiný jídlo obvykle překoření nebo přesolí?

Nejkomplexnější odpovědí na tyto a další otázky může poskytnout systém pětice orgánů, tak jak ho znali vyznavači tradiční čínské medicíny neboli systém čínského pentagramu. Starověcí čínští mudrci byli přesvědčeni, že každá poznatelná věc může podle určitých kritérií náležet do jedné z pěti tříd. Do nich lze zařadit i orgány lidského těla. S těmito orgány se pojí chutě, které člověk prožívá, nebo je nemá v rovnováze. Dále barvy, všechny emoce i všechny druhy paměti, jimiž člověk disponuje.

S čím souvisejí naše emoce

Do systému pětice lidských orgánů patří podle tradiční čínské medicíny srdce, slezina, plíce, ledviny a játra. V nich je tedy třeba hledat a nalézat prvopočátek všech konkrétních emocí. Se srdcem se pojí emoce radosti, pocit vítězství a spokojenosti. Se slezinou souvisí poutání pozornosti, kdy prvotní zájem o nějakou osobu či věc se změní ve vnitřní monolog. Člověk pak neustále probírá a analyzuje jednotlivé aspekty svého zájmu a jeho ústřední emocí se stává starost. Plíce jsou zase odpovědné za vůli, za to, zda se člověku chce, nebo nechce něco udělat. Souvisí s emocí smutku, lítostí, pocitu viny a vlastní nedokonalosti. Prohloubení těchto emocí může přerůst až v depresi. Ledviny se podílejí na emoci úzkosti a strachu, v mírnější formě na obavách či pocitu nejistoty. K játrům se řadí agresivita, akčnost, kritičnost ve vztahu k jiným lidem a lze sem zahrnout i takové emoce, jako je žárlivost nebo závist.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Modlitba za oběti bombardování Jugoslávie NATO 1999 ..... Kdy: úterý 24. 3. 2015, 20:45 hod. Kde: před ambasádou Srbska, Praha, Mostecká ulice Slouží: Borislav Rudić, 4. PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC: kaple sv. Mikuláše v Praze 6-Bubeneč, Rooseveltova 29

NATO Agrese na Jugoslávii trvala 78 dní od 24. 3. do 10. 6. 1999, způsobila nesmírné lidské i materiální oběti. Přesná čísla nejsou známa, uvádí se přes 2 500 mrtvých a 12 500 zraněných, vedle toho bylo poničeno 25 000 budov, desítky mostů, stovky kilometrů cest a železničních tratí.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Český Banát, chudé bohatství krajanů v Rumunsku ..... Zahnáni do zcela neprostupných lesů, zůstali Čechové v rumunské oblasti nazývané Banát, a postupně založili asi 7 vesnic.

Česká komunita, která v Banátu dodneška žije, tam připutovala asi před 200 lety. Tehdy jistý Magyarly z Oravice, podnikatel se dřevem, vylákal do oblasti několik českých rodin. Pozval tam osadníky ze Šumavy, protože věděl, že jsou schopni kácet lesy a pracovat v těžkých podmínkách. Vysadili je u Dunaje, a zde sliby končily. Čeští osadníci v nouzi tehdy požádali o přijetí do svazku vojenských pohraničníků. Postupně vykáceli les a založili své obce.

Další vlna osidlování se uskutečnila kolem roku 1824. První dvě osady, které vznikly, se jmenovaly Svatá Alžběta a Svatá Helena a byly pojmenovány po Magyarlyových dcerách. Svatá Alžběta později zanikla. Pokud se tam zajdete podívat, spatříte ještě údolí s ovocnými stromy       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Splněný sen, jsem na dvou místech současně ..... Být fyzicky na více místech najednou je technicky nemožné. Nikdo však nepočítal s možností, že by se na cesty za nás vydal robot.

Touha člověka bořit hranice je obrovská. Chtěl by obydlet Měsíc, cestovat časem nebo se alespoň teleportovat někam do tepla. O většině věcí jsme se už dočetli v článcích Karla Javůrka, že možné nejsou nebo že by byla jejich aplikace zbytečně složitá, a proto se nikdy neuskuteční. Avšak v článku „Virtuální realita místo teleportace. Přivítejte Matrix“ zazněla myšlenka, že teleportace ani není třeba. Stačí jen dostatečný počet podnětů ze vzdáleného prostředí.

K tomuto účelu by byla virtuální realita absolutně dostačující. Co když jsou však na druhé straně osoby, které s námi chtějí udržovat aktivní kontakt? Například na oslavu svátků se vzdálenou rodinou by stačilo být na daném místě jen reprodukovaně. Avšak klasická představa hologramu je dobrá asi jen pro krátký rozhovor, a pro ten si vystačíme dostatečně jen se zvukem.

Jak tedy vyřešit delší kontakt s lidmi na dlouhé vzdálenosti? Mnoho lidí by nemuselo dobře snášet, že se musí dívat jen na holografický obraz, od kterého nemají dostatečnou odezvu. Člověk touží po kontaktu (oprostíme se od představy, že to, co není životně důležité, není důležité vůbec).

Tyto problémy řešili i japonští vědci z technologické univerzity Toyohashi ( Toyohashi University of Technology’s Advanced Interdisciplinary Electric Research Center) zabývající se robotikou. Vytvořili proto systém, který člověku umožňuje ovládat dálkově robota, který pak člověka fyzicky zastupuje na vzdálených místech.       (Čtěte na stránkách VTM)


Podomní prodejci našli další trik, vymlouvají se na průzkum trhu ..... Podomní prodejci na Břeclavsku našli způsob, jak obejít tržní řád. Vymlouvají se na průzkum trhu a obtěžují seniory především v dopoledních hodinách. Počet podobných případů v posledních dnech strmě vzrostl. A to i proto, že lidé návštěvu těchto prodejců u svých dveří nahlásí policii jen zřídka.

„Na mě udělali dobrý den, byli to takový mladí kluci, pěkně oháklí. Já jsem řekl, že to eviduje manželka a tím skončili a už se tady neobjevili,“ vypráví František Nešpor, u jehož domu na okraji Břeclavi zazvonili podomní prodejci v minulých dnech.

„Oni říkali, že chtějí vidět fakturu za plyn, že chtějí zkontrolovat, jestli nás někdo neošidil,“ dodává senior. Tvrdili, že data potřebují jako podklady pro průzkum trhu.

Podle Zdeňka Nováka z břeclavské Městské policie to byla však pouze jen zástěrka. „Protože tento v uvozovkách průzkumník trhu přijde a zeptá se lidí: Od koho máte elektřinu, plyn? Ukažte nám faktury, my vám propočítáme, zda by nebylo něco výhodnější. A také jim připraví návrh smlouvy, ti senioři jsou schopno mezi dveřmi podepsat,“ vysvětluje.

S dopadením těchto podomních prodejců pomohli strážníkům svědci, za porušení tržního řádu hrozí dealerům pokuta až 200 tisíc korun.        (Čtěte ČR Zprávy)


16.3. 2015     Dnes je jedno velice neslavné výročí ... šestnáctého března 1968 američtí vojáci v průběhu války ve Vietnamu, při běžné kontrolní hlídce ve vesnici My Lai, zmasakrovali na 500 civilistů.


Šéf Metrostavu: Jako by existovala objednávka, aby se Blanka hned tak neotevřela ..... Generální prezident stavební firmy Metrostav Jiří Bělohlav tvrdí, že okolnosti týkající se tunelového komplexu Blanka jsou podezřelé. "Cítím za tím objednávku, aby se to celé nerozjelo," uvedl. Tunel Blanka označil za "technologickou šílenost".

Okolnosti týkající se tunelového komplexu Blanka jsou podezřelé, jako by existovala objednávka, aby se dopravní stavba v dohledné době neotevřela. V rozhovoru pro časopis Reflex to řekl generální prezident stavební firmy Metrostav Jiří Bělohlav. Vedení Prahy nedávno oznámilo, že se otevření tunelu znovu odkládá. Tentokrát kvůli vodou poničeným kabelům. S dodavateli se pře o to, kdo za škody nese vinu a kdo zaplatí výměnu kabelů. Kdy se řidiči tunelem projedou, není jasné.

"Tunel Blanka je protkaný sítí kabelů, které celý provoz jenom komplikují. Je to dobré akorát k tomu, aby se někdo mohl vymluvit, že systém nefunguje," tvrdí Bělohlav, který stojí v čele největší české stavební firmy. "Cítím za tím objednávku, aby se to celé nerozjelo," doplnil.

Tunel Blanka označil za "technologickou šílenost", podle něj je naddimenzovaná. Podobné problémy prý dosud s žádnou stavbou nezažil.

Metrostav staví pro pražský dopravní podnik i nové stanice metra A, s nimiž podle Bělohlava není žádný problém.        (Čtěte v Hospodářských novinách)


Závěr zatmění může zatížit přenosovou soustavu. Blackout nebude, ujišťují energetici ..... Problémů s dodávkami elektřiny 20. března v souvislosti se zatměním Slunce se v České republice lidé s nejvyšší pravděpodobností nemusejí obávat. Ujišťují o tom zástupci České energetické přenosové soustavy (ČEPS) i ČEZ. Připouštějí ovšem, že při závěru zatmění, kdy se obnoví produkce elektřiny ze Slunce, by při jasném počasí mohl čekat soustavu náraz, jako by se připojil jeden blok Temelína za minutu.

Podle něho bude hlavně záležet na tom, jaké bude v době zatmění počasí. To ale nyní ještě nelze odhadnout.

„Určité nebezpečí existuje,“ připustil Tošovský. Uvedl, že v Evropě je 90 tisíc megawattů instalovaného výkonu závislých na tom, jak svítí Slunce. „Můžeme očekávat, že v krátkém čase vypadne asi třetina celkového výkonu. Horší bude, že až stín přejde, výroba se rychle vrátí,“ dodal.

„Celkové snížení výkonu by v extrémním případě, tedy v případě zcela jasné oblohy nad celou Evropou, činilo až 34 tisíc megawattů,“ uvedl Miroslav Šula z ČEPS.

V případě takového počasí by podle něho při počátku zatmění došlo ke snížení dodávek elektřiny do sítě až o 400 megawattů za minutu, ale při konci zatmění by mohly narůstat ještě o dost více, až o 800 megawattů za minutu. „Je to přibližně takové množství, jako kdyby byl do soustavy připojen každou minutu jeden blok Temelína,“ uvedl Šula. „Když bude zataženo, bude dopad poloviční,“ uvedl člen představenstva ČEPS Miroslav Vrba.

V samotné České republice by mohl během několika minut klesnout objem dodávek asi o 400 megawattů a na konci zatmění postupně narůst až o 900 megawattů.

ČEPS se na zatmění připravuje asi rok. Součástí příprav bylo kromě konzultací s ostatními provozovateli přenosových soustav nakoupení rezervního výkonu.        (Čtěte na stránkách Novinky)


Pouze polovina lžíce skořice denně udělá zázraky pro vaše zdraví ..... Snížení příjmu kalorií lze často dosáhnout s trochou kreativity. Například, pokud nahradíte cukr a šlehačku lžičkou skořice, můžete ušetřit až 70 kalorií na jeden šálek kávy. Kromě toho různé studie prokázaly, jak úžasné koření je skořice. Pouze polovina lžičky skořice denně může výrazně snížit hladinu cukru, triglyceridů a cholesterolu v krvi u lidí s diabetem 2. typu.

Skořice pomáhá při kontrole náhlého vzestupu i poklesu hladiny cukru v krvi, což může snížit chutě na sladké. Kromě toho, skořice může zlepšit účinek antioxidantů z jiných potravin, které pomáhají tělu bránit se a posílit imunitní systém. Bylo prokázáno, že skořice snižuje ztuhlost svalů a kloubů, uklidňuje zánět, zlepšuje zdraví trávicího systému a dokonce stimuluje mozek.

Toto super koření stimuluje krevní oběh. Jedna studie ukázala, že dlouhodobé užívání tohoto koření (lžička denně) blokuje produkci proteinů v mozku, které vedou k rozvoji Alzheimerovy choroby...       (Čtěte na stránkách Doktorka)


Nemoč, nebo tě pomočíme zpět: Inteligentní barva má zatočit s hlupáky, kteří znečišťují budovy ..... Německé město Hamburk se rozhodlo zatočit s nočním pomočováním budov v městské čtvrti St. Pauli, která je vyhlášená bujarým nočním životem. Fasádu domů nacházejících se v blízkosti nočních klubů potřeli "inteligentní" barvou, která každý proud vody odrazí zpět. Když se tedy budou chtít opilci vymočit u zdi, tekutina se od budovy odrazí a nastříká jim zpět na nohy.        (Video najdete na stránkách REFLEX)


Jak je možné, že se kvalita potravin na českém trhu trvale nezlepšuje? Aneb realita, nejen našeho, zemědělství ..... Dne 21. října 2009 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2009/128/ES (dále jen směrnice EU), kterou se stanoví rámec pro činnost společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů a dále také nařízení 1107/2009 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Ovoce - klikněte pro zobrazení detailuOvoce V rámci tohoto nařízení by mělo být uplatňováno šetrnější užívání přípravků na ochranu rostlin. Měl by být kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů." V praxi se jedná o omezení užití pesticidů a jejich nahrazení nechemickými biologickými přípravky, šetrněšími mechanickými opatřeními a dalšími postupy. (Směrnice známá jako IOR – Integrovaná ochrana rostlin)

Legislativa v praxi u nás platí už více než rok ... V praxi tato legislativa nabyla v České republice účinnosti od 1. ledna 2014. Toto nařízení ale není v praxi uplatňováno, ba naopak je trvale paralyzováno nejen zemědělci ale dokonce i samotnými kontrolními úřady státní správy, které provádí dohled (ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský konkrétně oddělení metod integrované ochrany rostlin – OMIOR v jehož gesci je tato problematika)

Sankční politika je nastavena (možná vědomě) alibisticky, a je tudíž velmi slabá a neúčinná. Při překročení pravidel IOR, totiž nejsou v prvním roce uplatněny žádné sankce. A dokonce ani ve druhém roce při trvalém neuplatňování stanovených pravidel v praxi nedochází ke garanci použití sankce – „je pouze doporučeno, že by měla být sankce uvalena.“ Ve skutečnosti ale ani pak není stanoven jasný postup pro uplatňování sankcí za nedodržování IOR. Paradoxně není totiž vůbec stanoveno, v jaké výši by sankce měla být. Je stanovena pouze maximální hranice částkou 200 tisíc Kč.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Nejhorší vzduch dýchají Indové .....Právo dýchat čistý vzduch by mělo být naprosto přirozené. Bohužel miliony lidí žijí ve městech, kde si o nezkaženém ovzduší mohou nechat jen zdát. Podle zdravotnické organizace WHO je v tomto ohledu na tom nejhůře indický subkontinent.

Drobné prachové částice mohou v lidském organismu nadělat slušnou paseku. Prach se usazuje na průduškách, proniká do plicních sklípků a způsobuje komplikace v dýchací soustavě. Výsledkem může být astma, rakovina plic či poškození plodu v těle matky. Při počtu 104 400 ročně zemřelých v České republice se prašnost může odrazit v úmrtí zhruba 6 000 lidí.

Špatná situace v Asii ... Zásadní podíl na znečištění měst má automobilová doprava. V nejhůře hodnoceném indickém Dillí, kde je vzduch již téměř jedovatý, řada vozidel jezdí na naftu. A její spalování vzduchu rozhodně neprospívá. Indický vzduch je obecně velmi zkažený, vždyť v první stovce hodnocených měst jich je hned 29 indických.

Není bez zajímavosti, že až na tři výjimky je prvních sto měst s nejznečištěnějším ovzduším z Asie. Kromě Indie se jedná především o čínská, bangladéšská či turecká sídla. Špatný vzduch je i v Kataru, který přitom má zanedlouho hostit světové šampionáty v atletice a ve fotbale. Ony zmíněné výjimky tvoří africká města Káhira a Johannesburg a také jedno evropské město.       (Čtěte 21@století)


Syndrom suchého oka ..... Velmi často se nyní setkáváme, i díky zhoršeným životním podmínkám, s tzv. syndromem suchého oka. Oč se jedná? Jak už název napovídá, jedná se o nedostatečné zvlhčení díky nedostatečné tvorbě slz. Jinými slovy dochází k nedostatečné tvorbě slzného filmu, který pokrývá oční rohovku.

K jeho zcela přesné diagnóze je třeba navštívit očního lékaře, protože tento syndrom se dá laicky zaměnit s projevy alergie či virové nebo bakteriální infekce.

Jaké jsou příčiny?

Může to být věk, kdy dochází přirozeně úměrně k věku ke snížení lipidové vrstvy, která je zodpovědná za zpomalené odpařování slz a tím dochází k narušení slzné rovnováhy. Ke změně může dojít i v období menopauzy, kdy změna hladiny hormonů sníží tvorbu slz. Negativně působí i nedostatečná vlhkost a vyšší teploty okolního prostředí. Negativně působí celkové oslabení imunity, Sjogrenův syndrom, používání kontaktních čoček či některé druhy laserových operací. Negativně také působí snížená frekvence mrkání.

Za obvyklých okolností běžný člověk mrkne jednou za 5 až 7 sekund. Pokud se ale věnujeme činnosti, která vyvolává zvýšené soustředění, mrkneme třeba jen jednou za minutu, následkem čehož se nestačí slzný film díky mrkání obnovit a dochází k rozvoji syndromu suchého oka. K takovým činnostem patří čtení, práce na počítači, řízení či sledování televize, ale i další činnosti. K rozvoji tohoto onemocnění může dojít i díky onemocněním, jako je růžovka, pásový opar, zánět spojivek či nedostatek vitamínu A.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Sólo pro český mák ..... Česká republika v nejbližší době hodlá patentovat mák. Chce požádat Evropskou unii o chráněné zeměpisné označení (ochrannou známku) pro mák setý pod názvem Český mák.

Makové buchty vždy náležely do výtvorů českých pecí, hovořilo se o nich i v pohádkách, a navíc – mák na poli velmi pěkně kvete.

Mák setý, latinským názvem Papaver, náleží do rodu rostlin z čeledi makovitých. Vyséván je na čtyřech kontinentech, obnáší na 50 druhů. Tato kulturní plodina může vyrůst až do výšky 180 cm.

Zralá makovice je světle šedá, velmi zakulacená a její víčko na vršku připomíná královskou korunku. Modravé drobné kuličky uvnitř tobolky obsahují především přírodní olej a hodně vápníku, dále fosfor, hořčík, draslík, sodík. Pro naše tělo jsou tyto látky velmi prospěšné.

Někteří přírodní dietáři doporučují mák (nebo i sezam) jako hodnotný zdroj vápníku oproti lékařům, kteří jako zdroj vápníku stále doporučují pouze mléko.

Podle ČTK potravináři zatím připravují podklady na předložení EU pro ochranné označení, jak potvrdil mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) Hynek Jordán. Tuzemský mák podle něj obsahuje 20 procent kvalitních bílkovin, 60 procent oleje, vláknin a mnoho minerálů.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Simulace části mozku pomocí milionu procesorů ARM ..... Projekt SpiNNaker chce simulovat část lidského mozku a prozkoumat chování většího počtu neuronů v rámci sítě. Bude k tomu potřeba milion procesorů ARM. „Není nemožné vytvořit lidský mozek, dokážeme to do deseti let.“ Tak se v roce 2009 vyjádřil Henry Markram, vedoucí projektu Blue Brain, který má za cíl simulovat biologické neurony a neuronovou síť pomocí softwaru Neuron.

Podobných projektů je na světě několik, včetně různých odnoží, které se specializují na různé části mozku a chování jeho menších sekcí. Svůj projekt má i vývojář procesoru s architekturou ARM, která je teď tou nejúspěšnější platformou na poli mobilních zařízení.

Masivně paralelní systém od tvůrce procesoru ARM ... Steve Furber se od roku 1980 až do roku 1990 staral o vývoj a návrh 32bitových procesorů ARM ve společnosti Acorn. Poté se stal profesorem a věnoval se výzkumným projektům. Od roku 2003 se zabývá výpočetními systémy, které jsou založeny na biologických principech.

Jeho současným cílem je hardwarový systém, který by v reálném čase a v plné rychlosti pracoval jako umělá neuronová síť. Projekt nese název SpiNNaker. Steve Furber se s dalšími pomocníky snaží vytvořit masivně paralelní systém založený na úsporných procesorech ARM.

Platforma však nebude fungovat tak jako dnešní počítače. Systém by měl totiž být asynchronní a rozdělený na segmenty. Jedno výpočetní jádro procesoru ARM je schopné v určité konfiguraci velmi dobře simulovat přibližně tisíc neuronů. Se systémem, který by obsahoval celkem milion takových procesorových jader, by tak bylo možné simulovat s reálnou rychlostí miliardu neuronů.

Dle odhadů má lidský mozek přibližně 80 až 90 miliard neuronů, výsledkem by tak byla simulace pouze jednoho procenta mozku. I to by však stačilo na bližší zkoumání chování velkého počtu neuronů, které jsou vzájemně propojeny.

Komunikace mezi neurony probíhají v řádu milisekund, stejné rychlosti chce dosáhnout i umělá neuronová síť. Hlavním důvodem použití procesorů ARM je jejich nízká spotřeba a tím pádem i vysoká efektivita v poměru výkonu a spotřeby. Podle oficiálního dokumentu k tomuto projektu, ve kterém jsme našli i obrázky k tomuto článku, je schopno dvacet ARM jader poskytnout stejný výkon jako dnešní nejvýkonnější procesory. Přičemž celková spotřeba jader ARM je výrazně nižší a výkon za jeden watt tak mnohem lepší.       (Čtěte na stránkách VTM)


Kosmický výtah v Bibli ..... Že Bible popisuje dlouhou řadu zázraků, není nic divného – kdo jiný by měl dělat zázraky než Bůh a jeho proroci. Víc už zaráží, že některé z těchto zázraků se nápadně podobají technice, kterou se dnes zabývají kosmické agentury. Řadu z nich už stačili zpopularizovat (a někdy i zprofanovat) autoři archeoastronautických hypotéz, k těm méně známým patří Jákobův žebřík nápadně podobný popisu hypotetického kosmického výtahu.

Abrahamův syn Izák se dožil 180 let ve čtyřiceti letech se oženil s Rebekou a opět nastaly problémy s neplodností. Zase musel zasáhnout Hospodin a o dvacet let později se narodila dvojčata Ezau a Jákob. Ezau se vyznačoval ryšavým ochlupením a jistou prostoduchostí, protože svá práva prvorozeného syna (sice jen o pár minut, ale i tak z hlediska nástupnictví velmi významná) prodal bratrovi, jsa obětí jeho poměrně prostoduché lsti.

Nás tady ale bude zajímat víc Jákob. Jednak i on žil nějaký čas v Egyptě (což je zvláštní znak všech patriarchů, kterým se pak staly dost nepochopitelné věci), jednak viděl něco opravdu divného: "Vyšel pak Jákob z Bersabé, šel do Cháran. I trefil na jedno místo, na kterémž zůstal přes noc... a spal na témže místě. I viděl ve snách a aj, žebřík stál na zemi, jehožto vrch dosahoval nebe; a aj andělé Boží vstupovali a sestupovali po něm. A aj, Hospodin stál nad ním..." (Genesis, 1. Mojžíšova, 28:10-13).       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


13.3. 2015     Poslanci Sněmovny reprezentantů Nového Mexika přijali rezoluci, v níž vzdali čest Clydu Tombaughovi, objeviteli Pluta, v níž se mj. uvádělo, že Pluto bude vždy považován za planetu, a 13. březen 2007 (výročí objevu) byl prohlášen za Den planety Pluto. O dva roky později schválil podobnou rezoluci illinoiský senát, který požadoval, aby Plutu byl navrácen jeho původní status a současně určil za den Pluta 13. březen 2009


Žijeme jako před pádem římského impéria ..... Řím byl ve svém pozdním období už starý a unavený, jeho vládci se místo podstatných věcí zabývali neužitečnými věcmi. Mnoho zemědělců a rolníků z venkova nebylo schopno konkurovat levným výrobkům dováženým z provincií, a stěhovali se proto do Říma.

V Římě, ať byl tento stát jakkoliv despotický, věděli jedno. Věděli, že člověka je třeba něčím zabavit a něčím nakrmit, aby moc nemyslel, byl spokojený a nepletl se tehdejší vládě do vládnutí. Římané věděli, že člověk, který si hraje – nezlobí. Když mu k tomu dáte plný talíř jídla bude spokojený. Za jídlo a hry se získávala přízeň prostého lidu, která pak byla využita k cílům vládnoucího kruhu. Přesto mocná římská říše zanikla...

Nejen u nás se množí hlasy, že současný stav může vyústit do civilizačního propadu rovnému pádu Říše římské.

Vzniky a zániky říší lze přirovnat k vlnobití - větší vlna se přelije přes druhou, tu zas spláchne jiná, případně ji udolají vlnky malé. Zániky jsou stejně důležité jako vzniky říší. Důvody zániků velkých říší většinou nebyly jen vnější podmínky (útoky jiných národů), ale hlavně vnitřní nejednotnost, která oslabila nejednu říši (např. Řecko, nebo Řím).

Velmi důležité je, že za zánikem říše nikdy nebylo datum, ale proces. Na příklad když je definitivní konec Říma stanoven na rok 476 (kdy byl mimo jiné sesazen poslední římský císař), zánik této říše byl jistý již dlouho předtím (již od roku 455 to bylo neodvratné). Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u Londýna, Anglie – 16. ledna 1794, Londýn) byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami římské říše a jeho hlavní dílo Úpadek a pád římské říše patří dodnes ke klasickým.

V následujícím, krátkém videu posoudíme společné jmenovatele provázející úpadek římské říše. Sami pak můžeme odhadnout jak daleko se od úpadku nachází naše Západní civilizace.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Lze předcházet úrazům při náměsíčnosti? ..... Přesvědčení, že mozek buď spí, nebo bdí, tj. že se spánek a bdění vzájemně vylučují, je mylné. Jsme schopni ve spánku jednat, aniž bychom si to uvědomovali nebo pamatovali.

Tisková zpráva Národního ústavu duševního zdraví

Do Institutu spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) byla doporučena k vyšetření devatenáctiletá slečna pro zranění způsobené ve spánku. Ten den ulehla ke spánku později než obvykle, byla sobota a mohla jít konečně ven, když jí to v týdnu současné studium VŠ a brigáda nedovolují. Přibližně hodinu po usnutí došlo k epizodě náměsíčnosti, během které vstala z lůžka, otevřela okno ložnice a vypadla z prvního patra. Dopadla na betonový chodník, zlomila si levou ruku, dolní čelist a vyrazila si čtyři zuby.

Náměsíčná byla již od dětství, kdy občas chodila po bytě, přemisťovala menší předměty jako např. vázu, polštáře nebo knihy. Noční epizody si ráno nepamatovala. Již jednou se v minulosti pokusila odejít ze dveří, ale rodiče ji přesměrovali zpět na lůžko. Jednalo se o zcela zdravou dívku, která netrpěla žádným neurologickým ani psychiatrickým onemocněním, neužívala žádné léky, nepila alkohol ani neužívala drogy. Její otec v dětství zažil několik nezávažných náměsíčných epizod, jinak se v rodině tyto obtíže nevyskytovaly. Polysomnografické vyšetření prokázalo normální strukturu nočního spánku. Pacientka byla poučena o bezpečnostních opatřeních a byla jí nabídnuta léčba.       (Čtěte na stránkách ScienceWORLD)


První park jen pro psy vznikne v Pardubicích ..... U pardubického sídliště Drážka vznikne malý park určený jen psům. Na oplocené ploše se budou moci pohybovat bez vodítka. "V Pardubicích budeme pravděpodobně první, snad to ostatní inspiruje, aby psích parků bylo více. V našem obvodu máme 1270 registrovaných psů," řekl starosta obvodu Vítězslav Štěpánek.

Prostranství již pro volný pohyb psů slouží. Je v Blahoutově ulici na zhruba 2500 metrech čtverečních. Zelené prostranství se stromy však lemuje rušná silnice, a tak hrozí, že psi při dovádění mohou vběhnout pod auto. "Chtěli jsme udělat navíc pro pejskaře. Plot bude z poplastovaného pletiva o výšce 125 centimetrů. Budou tam koše na exkrementy a postupně tam přidáme i nějaké sportovní překážky," řekl starosta.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Pozvánka na 21. 3. - Úklid potoka Botiče v Nuslích ..... V rámci oslav Mezinárodního dne vody (22. 3.) a otvírání studánek se uskuteční jarní úklid potoka Botiče. KDY: 21. 3. 2015 od 13 -18 hod. KDE: V úseku mezi mezi ulicemi Mendíků a Sekaninova (zastávky tramvaje č. 11 Pod Jezerkou a Pod Karlovem). Sraz je 21. 3. ve 13 hod. na zastávce tramvaje Pod Jezerkou. Pytle na odpadky a rukavice budou zajištěny.

Velmi uvítáme Vaši pomoc, každá ruka se hodí. Odměnou bude pocit z dobře vykonané práce. Po skončení akce je možnost zajít společně někam posedět. Hlaste se a pro další informace prosím pište na marta.vondrova@arnika.org, 731 226 416.

Velmi se na Vás těšíme.       (Zdroj: Arnika)


Koloběžka není jen pro děti, aneb Trhni si nohou! ..... Znáte takzvanou 'krizi středního věku'? Někdo jí řeší drahou motorkou, jiný milenkou. Někomu obě ty varinty připadají jako hloupost a udělá něco praštěného - třeba že si na stará kolena pořídí koloběžku.

Také jste jako malí jezdili na koloběžce a těšili se, až budete konečně dost velcí na kolo? Koloběžka byla nuda pro mrňata, byla těžká a ani moc nejela. Koho by to na ní taky bavilo... Takže hurá, co to šlo jste přesedlali na kolo, i když na začátku s pomocnými kolečky. A léta šla, stará dětská kola jste vyměnili za dospělácká kola, někdo silniční, někdo horské. Myšlenky na jízdu na koloběžce vám desítky let ani na vteřinu neprolétly hlavou.

Na koloběžce - klikněte pro zobrazení detailuNa koloběžce A pak vám za nějaký čas vlastní malé dítě připomene, jaká zábava může být na něčem tak jednoduchém jako je odrážedlo nebo dětská koloběžka. Napadne vás šílená myšlenka jaké by to asi bylo na něčem takovém se asi svést. Nejdřív to v obchodě zkusíte na takové té malé hliníkové skládací koloběžce co mají všude, ale není to ono - jsou strašně vratké a přijatelně jedou jen na dokonale hladkém povrchu. Proto zalovíte na internetu a heleme se, ona existuje velká hromada koloběžek pro dospělé...      (Čtěte na stránkách Příroda)


Víly ze staré fotografie neřekly své poslední tajemství ..... Nemusí to být vždy dílo geniálního vynálezce či badatele, které zamotá hlavu nejrůznějším expertům. Někdy stačí třeba jen dětská hra.

Píše se rok 1977. Spisovatel Fred Gettings kompletuje práci zaměřenou na ilustrace elfů v 19. století. Do rukou se mu dostane také kniha Princess Mary‘s Gift Book s ilustracemi Clauda A. Sheppersona, rozšířená a oblíbená mezi mladými čtenáři zejména v období první světové války.

Při nalistování ilustrací k básni A Spell for a Fairy od Alfreda Noye ustrne Fredův pohled v momentu překvapení. Velmi dobře si v té chvíli uvědomuje, že kouzelné kresbičky víl budou znamenat otřes v základech příběhu starého plných 60 let. Vždyť o jeho pravdivosti byli přesvědčeni mnozí badatelé v oblasti nadpřirozených jevů, dokonce i sám autor příběhů Sherlocka Holmese Sir Arthur Conan Doyle!

Co se vlastně o 60 let dříve stalo tak závratného, že odhalení dávného tajemství bude znamenat tak trochu ostudu pro mnohé fotografické experty? Ač je to k nevíře, za celým tím podvodem stály dvě mladinké dívenky, které dokázaly přesvědčit takřka celý svět. Přenesme se nyní za jejich příběhem do roku 1917.       (Čtěte na stránkách VTM)


První Ruska na ISS se po půl roce vrátila z oběžné dráhy ..... První ruská kosmonautka Jelena Olegova Serovová (*1976), co kdy pobývala na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), se vrátila bezpečně zpět na Zemi.

K posádce ISS se připojila 26. září 2014 jako členka Expedice 41. Spolu s ní se ze své půlroční mise vrátili i další dva členové této expedice – velitel Sojuzu TMA-14M a palubní inženýr Alexandr Samokuťajev a astronaut NASA a velitel posádky Barry Wilmor. K přistání došlo v zasněžených kazašských stepích 12. března krátce po východu slunce.

Nový velitel ISS astronaut NASA Terry Virts jim prostřednictvím rádiového spojení pogratuloval k měkkému přistání: „Soft landing, guys. We’re going to miss you.“ V současné době je s ním na ISS v rámci Expedice 42 ruský kosmonaut Anton Nikolajevič Škaplerov a italská kosmonautka Samantha Cristoforettiová, kteří zde setrvají do května. Trojice nových astronautů se k ISS připojí do konce března 2015 jako Expedice 43.

Jelena Olegova Serovová je teprve čtvrtou ruskou kosmonautkou, která se dostala do volného vesmíru. Oproti tomu NASA vyslala do vesmíru už více než 40 astronautek.        (Zdroj: 21@století)


Nový objev otřásá teorií evoluce ..... Evoluce je jedno velké téma, které se zabývá přírodou v několika rozdílných sférách, a o kterém vědci skládají nekonečné puzzle. Víme, že určitý typ evoluce se odehrál i během vývoje lidské rasy, ale každý rok přicházíme s novým objevem, který přepíše to, čemu se věřilo předtím.

Byl objeven nový druh? ... Příkladem takového objevu, který byl učiněn před rokem, je nejspíše úplně nová rasa hominida nalezena v sibiřské jeskyni.

Analýza DNA objevila stopy tzv. Denisovanů, kteří jsou známí jako záhadní příbuzní Holanďanů, avšak unikátní na objevu je, že genom obsahoval i kompletně neznámé DNA, které patří nějaké neidentifikovatelné skupině „lidí“. „Zatím to vypadá, že žijeme ve světě Pána prstenů – také zde existovalo více druhů hominidů,“ říká Mark Thomas, evoluční genitik na University College London. Takový objev naznačuje, že naše genová rozlišnost je ještě mnohem komplexnější, a že zahrnuje doposud nepoznané bytosti.

Kdo byli tihle lidé? ... Otázkou pak je, kdo byli tito nalezení lidé? Mohli být podobnou skupinou? S kým se spářili? Nebo žili úplně odděleně jako samostatný druh? Tento objev je příkladem jedné z nesčetného množství záhad, které se týkají lidské evoluce. To, co zatím víme, je jen malou kapkou v oceánu, ale třeba jednou objevíme záhadu, která obklopuje vznik lidské rasy.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Záhada neobydleného Bouvetova ostrova – je na něm tajná základna? ..... Neobydlený subantarktický ostrov v jižní částí Atlantského oceánu je velmi těžko přístupný a nemá žádný přístav. Jde o norské teritorium, které je opředeno množství záhad. Někdo na něm má zřejmě tajnou základnu a vede odsud kybernetické útoky proti mnoha zemím světa, přičemž jejich terčem jsou hlavně USA. Ostrov má dokonce vlastní internetovou doménu .bv, kterou vydal skandinávský internetový protokol Viking. Má speciální znak, hexagon, který se při sledování kybernetických útoků zobrazuje právě z tohoto místa. Útoky jsou velmi aktivní, daleko častější než ty, které přicházejí z Ruska a z Číny.

Podle některých informací je Bouvetův ostrov propojen také s kontroverzním systémem HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) na Aljašce. Jde o vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program, oficiálně určený k výzkumu ionosféry. Prakticky všechna známá fakta ale svědčí o tom, že HAARP je zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Pravdou ovšem je, že ionosféry se docela jistě týká. Uživatel, který si říká revmichellehopkins, v roce 2012 zaznamenal signál HAARP právě z Bouvetova ostrova.

Ostrov patří Norsku od roku 1929. V roce 1964 byl u něj objeven opuštěný záchranný člun s několika věcmi, ale žádný pasažér lodi nalezen nebyl. Dne 22. září 1979 u něj americká družice Vela zaznamenala velký záblesk, který byl podle intenzity výbuchu přisuzován menší jaderné bombě. Přitom osm let předtím byl Bouvetův ostrov a jeho teritoriální vody prohlášen za přírodní rezervaci. Incident Vela vyvolal velkou paniku v administrativě tehdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera.        (Čtěte na stránkách ProcProto)


McDonald ztrácí tržby: lidé chtějí skutečné jídlo ..... Fastfoodové řetězce ztrácejí celosvětově tržby, protože odmítají adaptovat se na poptávku po přírodních potravinách. Tržby McDonaldu již řadu měsíců rychle klesají, a dlouhodobě se propadá i na burze. Nová zjištění říkají, že tento fastfoodový obr klesl i v únoru, i když prohlašuje, že již mění svůj obchodní model.

Jeho generální ředitel byl propuštěn, avšak ekonomové společnosti pochybují o její schopnosti „zvrátit trend“. McDonald nějak pořád nemůže přesvědčit nové zákazníky, aby jedli jeho „potravinové“ produkty vyrobené ze směsi plniv, aditiv, konzervantů a samozřejmě GMO. Viz http://naturalsociety.com/official-mcdonalds-monsanto-losing-money-fast/

Co se děje? Jak se ukazuje, svět se začíná zajímat, co doopravdy konzumuje ve své stravě – a v nové prostředí začíná vznikat nový konglomerát obchodů a restaurací s přírodními potravinami. Jinými slovy: Lidé už mají dost toho, aby si do svých těl házeli lopaty odpadů, a dál už se s tím nehodlají smiřovat.        (Čtěte na stránkách OrgoNet)


12.3. 2015     Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost letos na dnešní den vyhlásila již desátý ročník Světového dne ledvin. Jeho cílem je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, jejich léčbě a prevenci chronického renálního selhání.


Snídaně zajistí ideální start dne ..... Pokud chceme náš den nastartovat, je potřeba, abychom hned po probuzení doplnili energii. A je to právě strava, ze které si ji naše enzymy vytvoří. Ostatně bez energie by naše tělo v průběhu dne ani nemohlo fungovat. Ranní rozcvičkou si sice vyplavíme pozitivní hormony, ale bez potravy by se naše tělo za okamžik cítilo vyčerpané.

Naporcujme si den ... Úkolem snídaně i svačin je nastartovat tělo v průběhu dne, a to tím, že mu dodají potřebnou dávku energie a živin. Zdravé a zároveň moderní je dnes rozdělovat potravu do několika menších porcí během celého dne. Jedině tak bude tělo stále a „rovnoměrně“ zásobováno a nedojde k výkyvům či k nerovnováze mezi přijímanou a vydávanou energií. Představte si opačnou situaci, kdy po delším hladovění tělu naráz dodáme energicky velmi bohaté jídlo. Často v podobě různých pamlsků, které máme rychle po ruce k zahnání hladu. Tělo však tak velký příjem energie nevyužije a uloží si ji. Zde můžete vidět jeden z hlavních klíčů k řešení problémů s nadváhou či jinými trávicími potížemi.

Nakopněte ráno ... Stačí, když budete vycházet z potřeb vašeho těla a dodávat energii a živiny ve chvílích, kdy je nejvíce potřebujete. Snídaně by měla poskytnout čtvrtinu denního přídělu energie, proto by měla být velmi energeticky vydatná. Nezapomeňte na vitamíny, minerály, složené sacharidy a bílkoviny. Sacharidy můžete doplnit skrze vločky nebo celozrnné pečivo, bílkoviny najdete v mléčných výrobcích a uzenině, no a vitamíny s minerály vám dodá pohanka, jáhly, ovoce a zelenina. S postupujícím dnem aktivita většiny z nás klesá a tomu by měl být uzpůsobený i příjem a skladba potravy.        (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


V USA byla schválena GM jablka ..... V USA byla poprvé schválena geneticky modifikovaná (GM) jablka. Povolení vydal příslušný úřad – APHIS (Animal and Plant Healthy Inspection Service). Jedná se o dva druhy GM jablek s modifikací zaměřenou proti hnědnutí - Arctic Golden a Arctic Granny.

Tato jablka byla vytvořena malou kanadskou firmou Okanagan Specialty Fruits Inc., která je řízena přímo pěstiteli.

GM jablka, která odolávají hnědnutí, prošla rigorózním posouzením i polními pokusy, které trvaly více než 10 let. Pravděpodobně jsou to tedy nejprověřenější jablka na světě. Podle závěrů provedeného zhodnocení rizika jsou tato GM jablka stejně bezpečná jako jejich klasické protějšky a po jejich deregulaci (povolení do oběhu) se nepředpokládá negativní vliv na spotřebitele nebo životní prostředí.

Spotřebitel si na GM jablka však bude muset ještě chvíli počkat, neboť potrvá několik let, než se podaří vypěstovat dostatečné množství produktu pro rozsáhlejší komercializaci. Očekává se tedy spíše pomalé, ale stabilní zavedení na trh.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)

Mutanti mutantům ...


Mohl by být na Titanu metanový život? ..... Na Cornellu simulovali buněčné membrány založené na akrylonitrilu a podobných molekulách, které by mohly fungovat v ledovém světě měsíce Titan.

Fantazie ilustrátorů sci-fi nezná hranic a je to dobře. Vesmír je podle nich plný bizarních světů, osídlených roztodivnými životními formami. Jenže když přijde řeč na mimozemský život mezi vědci, tak se obvykle drží při zemi. Není ani divu, zatím máme zkušenost jenom s jediným typem života a jen málokdo má odvahu pustit se na tenký led divokých spekulací.

Nicméně, Paulette Clancy z Cornellovy univerzity a její tým v sobě tu odvahu našli, smíchali rigidní fyzikální a chemické poučky s pořádnou porcí kreativity a nasimulovali si nový typ života. Jejich život potřebuje kapalný metan, o kyslíku ani kapalné vodě nikdy neslyšel, funguje vlastně podobně jako pozemský život, ale úplně v jiných podmínkách. Úplně ideální by pro něj byl krutě mrazivý organický svět Titanu, fascinujícího nažloutlého měsíce planety Saturn. Na povrchu jinak krásného Titanu je zneklidňujících mínus 180°C.

Ve svém článku pro nový online vědecký časopis Science Advances Clancyová a spol. vymysleli buněčné membrány složené z malých organických molekul s dusíkem. Tyhle membrány by podle nich mohly fungovat na zmrzlých světech, čímž se zásadně liší od nám důvěrné známých buněčných membrán z dvojité vrstvy lipidů. Jistě není náhodou, že členem vědeckého týmu je i Jonathan Lunine, rovněž z Cornellu. Je to expert na Saturnovy měsíce a účastník vědeckého programu sond Cassini a Huygens, při němž byla na povrchu Titanu objevena dnes již slavná uhlovodíková jezera.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Loni spotřebovala Británie nejméně uhlí od roku 1850 ..... Za jediný rok srazila Británie spotřebu uhlí o dvacet procent a díky tomu emise skleníkových plynů o rekordních devět procent. Ukazují to nejčerstvější údaje ministerstva energetiky a změny klimatu za rok 2014, analyzované odborným portálem Carbon Brief [1].

Loňská spotřeba uhlí na ostrovech dosáhla rekordního minima od roku 1850, kdy byla země uprostřed průmyslové revoluce. Hlavní příčinou poklesu bylo uzavření uhelných elektráren Ironbridge a Ferrybridge. Největší britská elektrárna Drax zase přešla z třetiny na spalování biomasy místo uhlí.

Nízkou spotřebu uhlí však způsobila i extrémně teplá zima a také jeho nahrazování zemním plynem. Ten je však spíš přechodným řešením a ve výrobě elektřiny bude muset soupeřit s větrem, přičemž vítr je nejen čistější, ale už nyní i podstatně levnější.

Ekonomičtí experti společnosti Cambidge Econometrics posuzovali dva možné scénáře budoucího vývoje britské výroby elektřiny. První se zaměřuje na její výrobu ze zemního plynu a druhý na větrné turbíny. Pro plynovou variantu výpočty ukazují, že cena elektřiny vzroste do roku 2030 o 8 až 41 procent. Větrná varianta však přinese zvýšení cen maximálně jen o čtyři procenta [2].

ČR zatím nesnižuje cílevědomě závislost na fosilních palivech. Stále tu chybí obdoba britského antifosilního zákona, k níž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Přitom jsme enormními evropskými plýtvači energií a také pátým největším vývozcem elektřiny na světě. Pokud bychom odstavili šest nejstarších, neefektivních uhelných elektráren, stále ještě bude výroba elektřiny převyšovat spotřebu.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Solární letoun poháněný jen sluneční energií se vydal obletět svět ..... Švýcaři Betrand Piccard a André Borschberg se vydali na odvážnou cestu – chtějí obletět svět bez jediné kapky paliva. Jednomístný letoun Solar Impulse 2 je poháněný jen energií ze Slunce. Během cesty mají naplánováno dvanáct mezipřistání a celý úkol by měli zvládnout do pěti měsíců. Samotný let by měl zabrat 25 dní čistého času. Smyslem akce je dokázat, že čisté bezemisní technologie jsou již dostatečně pokročilé a je možné se zbavit závislosti na fosilních palivech.

Letadlo má váhu jen jako terénní automobil (2,3 tuny), zato má obří rozpětí křídel. 72 metrů od jednoho konce křídla k druhému je víc, než jaké má rozpětí dopravní letoun Boeing 787, které běžně přepravuje více jak čtyři stovky cestujících. Letadlo je poháněné elektromotory, které berou energii z baterií, jež se nabíjejí z fotovoltaických panelů.

Piccard a Borschberg věří, že se jim s letadlem podaří uletět vzdálenost více jak 33 tisíc kilometrů. Během letu se budou piloti při mezipřistáních střídat. Některé etapy budou vícedenní. V noci bude letadlo brát energii z akumulátorů, které pak druhý den budou dobity z fotovoltaických panelů.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Dá se pes ovládat videem? ..... Když psu pustíte v televizi film s jinými psy, výsledky jsou velmi individuální.

Psí oko funguje jinak než lidské (pes má problém s rozpoznáváním některých barev, frekvence snímků určená lidem způsobuje, že pro něj video „stojí“, neběží plynule atd.) a navíc zde pes postrádá velice důležitou pachovou informaci.

To ale neznamená, že by na tyto signály psi vůbec nereagovali.

V současné době chytré elektroniky nacpané do všeho možného a navíc zasíťované se přímo nabízí otázka, zda takto nemůžeme kontrolovat i psy, aby v naší nepřítomnosti neprováděli v bytě něco nepatřičného. Což třeba psa na dálku uklidnit, aby nic nedemoloval nebo nerušil sousedy teskným vytím?

Dosavadní experimenty ukazují, že psi na video se svým majitelem reagují velmi selektivně – vezmou si z něj zpravidla jen to, co vnímají jako užitečné pro sebe. Věnují tedy obrazu pozornost, a pokud jim člověk třeba gesty ukazuje cestu k pamlsku, informaci zužitkují. Naopak na povely prakticky nereagují, a to ani když se jim video pouští v životní velikosti.

Možná to souvisí s tím, že psi silně reagují na lidské oči – pokud jsou na ně upřené, vědí, že jim člověk věnuje pozornost, a snaží se mnohem víc (jistěže vycvičení psi zvládají i povel „zůstaň“, kde poté nemají kontakt s majitelem vůbec žádný). Snad tedy kdyby příslušná technologie byla natolik přesná, aby pes měl pocit, že z videa se na něj člověk přímo kouká, nemluví „do zdi“?       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Čeští badatelé hledají podporu pro vybudování online muzea Gulagu ..... Kompletní 3D rekonstrukce autentického tábora Gulagu, virtuální prohlídky s 3D vizualizací předmětů denní potřeby vězňů, to vše propojeno se vzpomínkami pamětníků a podrobnými informacemi -- takto bude vypadat unikátní Online muzeum Gulagu. Tým českých badatelů ze sdružení Gulag.cz na jeho vzniku pracuje už několik let a nyní hledá podporu projektu u veřejnosti.

Terezín, Mauthausen, Buchenwald, Osvětim... jména nacistických koncentračních táborů zná každý a muzea vybudovaná na jejich místě ročně navštěvují sta tisíce lidí. Pečora, Kolyma, Norilsk, Jermakovo... jména sovětských pracovních táborů Gulagu jsou naopak známá mnohem méně. Navíc dosud nevzniklo ani jedno jediné muzeum na místě bývalého stalinského koncentráku.

"Během tří expedic na severní Sibiř jsme v uplynulých šesti letech zmapovali 17 opuštěných stalinských táborů na severní Sibiři (http://www.gulag.cz/cs/projekty/expedice). Na poslední výpravě v září 2013 vznikla i unikátní panoramatická prohlídka, která je nyní přístupná na našem webu (http://www.gulag.cz/cs/lagr-u-mrtve-trati). Právě tato prohlídka je výchozím bodem pro budování celého komplexního online muzea," řekl předseda sdružení Štěpán Černoušek.       (Čtěte na stránkách Econnect)


Bez malého podnikání a fungujícího kostela se z obcí stanou skanzeny ..... V Arcibiskupském paláci proběhlo minulý týden další setkání mezi kardinálem Dominikem Dukou a předsedou AMSP ČR Karlem Havlíčkem. Jednání se dále zúčastnil Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference a Karel Štícha, vedoucí správy majetku a hlavní ekonom diecéze. Dnešní jednání již nastínilo konkrétní formu spolupráce. AMSP ČR aktuálně připravuje pro katolickou církev pravidelný informační servis, zaměřený na legislativní, daňové a právní novinky a stává se odborným konzultantem představitelů České biskupské konference v problematice správy majetku a malého podnikání.

AMSP ČR tak navazuje na velmi dobrou spolupráci představitelů katolické církve v čele s kardinálem Dominikem Dukou a Asociací soukromého zemědělství, která je úzce spolupracujícím partnerem AMSP ČR v oblasti zemědělství a rodinných farem. Přirozenou formou tak dochází ke spolupráci klíčových aktérů, zabezpečujících sociální a ekonomické klima tuzemských obcí a regionů. AMSP ČR je připravena zahájit pro katolickou církev informační a edukační aktivity navázané na správu a řízení majetku a dále daňové nebo právní náležitosti.       (Čtěte na stránkách Agris)


Poloha při spánku prozradí charakter ..... Poloha při spánku má nejen vliv na naše zdraví. Podle britských vědců, kteří se zabývají výzkumem spánku, může poloha na lůžku leccos prozradit o lidské povaze. Posuďte, jestli se najdete v následující charakteristice.

Nejzdravější spánek je ten na boku. Při ní jsou záda nejméně namáhaná, spánek nejpohodlnější. Svědčí o rozvaze, zdravém úsudku, smyslu pro realitu, o sklonech k bezkonfliktnímu soužití s okolím. Lidé spící na boku mají sociální cítění, hodně přátel. Ideálním partnerem je pro ně člověk, který spí ve schoulené poloze nebo na břichu.

Embryonální pozice - tedy poloha na boku se skrčenýma nohama - je typická až pro čtyřicet procent populace. Kdo usíná v této poloze, je mimořádně citlivý a nejistý. Podvědomě touží zahnat všechna nebezpečí a každodenní starosti. Činit důležitá životní rozhodnutí pro ně někdy bývá velký problém. Pokud někomu věnují svoje sympatie, důvěru, ať už v osobním nebo pracovním životě, je na ně stoprocentní spolehnutí.

Spánek na zádech s rukama při těle. Osoby, pro které je typická tato poloha, chtějí být středobodem pozornosti. Bývají hákliví na kritiku, inklinují ke kreativním povoláním, chtějí se za každou cenu prosadit, nenechají si nic líbit. V této královské pozici spí většinou lidé, kteří ve svém okolí bývají vážení, víc dávají, než berou.

V polozárodečné poloze spí ti, kteří jsou upřímní, vyrovnaní, nevyhýbají se kompromisům, nemají problém pouštět se do něčeho nového, pracovat na sobě. Nejen navenek působí spokojeně, vědí, co od života chtějí a umí si za tím vytrvale jít. Nepotřebují vedle sebe partnera, který na všechno přitakává.

Na břichu spí lidé úspěšní, plní energie, kteří si umí perfektně život zorganizovat. Rádi by měli nad každou situací kontrolu, poslední slovo, nesnášejí jiný názor nebo nesouhlas.

Snová pozice - leh na zádech s rukama nad hlavou - signalizuje touhu po harmonici a rovnováze. Lidé, kteří ji ve spánku zaujímají, se snaží na všem kolem sebe vidět něco pozitivního, dokážou vyjádřit upřímnou radost, Bývají to ideální životní partneři, kolegové, přátelé i rodiče.        (Zdroj: Doplněk)


Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích? ..... Již několikrát dostala redakce časopisu Lesnické práce podnět k tomu zjistit, jak se chystají církve hospodařit na lesních pozemcích, které jim byly či budou navráceny v rámci církevních restitucí. Některé z církví na již vydaných majetcích hospodaří a mají již vytvořené a personálně obsazené subjekty pro zajištění lesnického hospodaření. Další stále čekají na dořešení výzev k vydání lesů, někdy soudní cestou, i ti ale už mají poměrně přesnou představu o tom, jak v nich budou hospodařit. Několika správců církevních lesních majetků jsme se ptali na organizaci lesnických prací, systém obchodování s dřívím či na dlouhodobé priority v této činnosti.        (Čtěte na stránkách Silvarium)

Zlí jazykové tvrdí - a mají o tom důkazy - že církevní tatíci majetek obratem "výhodně" prodají ... takže takový "požehnaný tunel". Lze si ale položit otázku - proč se také nevrací majetek šlechtě ... kmenovým náčelníkům slovanských rodů ... Avarům ... tlupám lovců mamutů ... černému uhlí ... trilobitům ...


11.3. 2015     Dnešní Evropský den mozku byl vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998. ten asi bude mít sídlo v Bruselu - podle toho, co za nesmysly se tam rodí ...


Nechceme tady vojska USA. A Ruska se nebojíme, promluvili Češi ..... Spekulace o společném cvičení amerických a českých vojáků v ČR rozpoutaly v minulém týdnu velkou veřejnou debatu o přítomnosti amerických vojáků na našem území. Stav debaty se pokusila podchytit výzkumná agentura SANEP, která zjišťovala názory veřejnosti na dané téma.

Pokud jde přímo o operaci Atlantic Resolve (česky Atlantické odhodlání), v jejímž rámci by cvičení mělo proběhnout, odmítá českou účast na ní 58,4 procenta dotázaných. Z toho plných 48,7 procenta uvedlo mezi odpověďmi jednoznačné ne. Naopak jasně pro se vyslovilo jen 24,2 procenta.

Na související dotaz, zda pociťují ohrožení ze strany Ruské federace, odpovědělo kladně 35,9 procenta. Plných 60,3 procenta ale obavy z ohrožení ze strany Ruska nemá. Ještě propastnější je rozdíl jednoznačných odpovědí. „Čisté ano“ uvedlo 19,8 procenta, bezpochybné ne pak 42,5 procenta.

S přítomností vojenských sil USA na našem území pak nesouhlasí bezmála dvě třetiny obyvatel, přesně 64 procent. Více než polovina ze všech dotázaných navíc ani nepřipouští o svém negativním názoru pochybnosti. Jednoznačně pro se vyslovilo 21,2 procenta.

Agentura navíc respondentům ukázala i burcující petici s výzvou: „Nechceme žádné americké vojáky na území České republiky! Nenecháme se Spojenými státy zatáhnout do III. světové války! Nepustíme je do naší republiky! Měli jsme na našem území ruskou armádu 20 let a již nikdy více cizí vojska“. Text petice najdete  ZDE          (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Ministra vypískaly stovky odpůrců očkování. Kolik za to bereš? volal dav ..... Několik stovek lidí přišlo dát hlasitě najevo, že nesouhlasí s povinným očkováním, ani novelou, která se projednává ve Sněmovně. Na demonstraci přišel i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který účastníkům vzkázal, že u očkování převažují benefity nad riziky. Odpůrci povinného očkování ho vypískali.

„Vadí nám nedostatečná kontrola nad vakcínami,“ řekl iDNES.cz spoluorganizátor akce Antonín Marek. Demonstrace na Palackého náměstí v Praze, kde sídlí ministerstvo zdravotnictví, začala krátce po půl třetí odpoledne a podle Antonína Marka na ni dorazilo zhruba 500 účastníků.

Mezi nimi především rodiče, kteří jsou přesvědčeni o škodlivosti očkování. „Můj druhý syn na něj před rokem a půl zemřel. Byl těžce nemocný, měl vývojovou vadu, přesto ho v nemocnici v Hradci Králové v necelém čtvrtém měsíci očkovali vakcínu proti pneumokokovým infekcím, ačkoliv ležel na JIP po těžkých operacích,“ řekla iDNES.cz Anežka Hezká Gajewská. „Jsem zdravotní sestra a vím, že v Hradci Králové zanedbali péči,“ říká matka, která nyní vychovává dvě děti, z nichž to nejstarší má všechna povinná očkování. Nemocnice ale podle ní pochybnosti odmítla.

„Nejsem proti očkování jako takovému, ale vadí mi represe, tedy to, že děti nemohou třeba do školky nebo na tábor,“ dodala Mariana Otterová.

Podle ní není důvod, aby neočkované dítě nemohlo do kolektivu, kde jsou ostatní děti chráněny očkováním. „Jak by mohlo nenaočkované nakazit ty naočkované, když vakcíny fungují?“ opakuje Otterová častý názor těch, kteří nechtějí, aby se očkovalo povinně. Sama je proti části vakcín a u svého několikaměsíčního dítěte očkování po dohodě s lékařem odložila.

„Nesouhlasím s plánovanou novelou. Zavádí nepřiměřené represe, které eliminují děti z běžného kolektivu, ačkoliv k tomu není důvod. Ty přicházejí bez toho, aby by tady byl nějaký dialog. Kompetence rodičů nejsou brány v potaz,“ dodala další účastnice akce Barbora Čapinská.

„Vadí mi nedostatečná kontrola vakcín ve smyslu složení a toho, zda může, nebo nemůže škodit. Klinické testy vakcín jsou nedostatečné a výrobci je mají možnost ovlivňovat, protože si je zadávají a platí si je,“ tvrdí spoluorganizátor akce Antonín Marek.

Mezi účastníky demonstrace přišel krátce také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Vnímám to jako setkání lidí, kteří mají na očkování kritický názor, já jej respektuji, ale musím vám říci, že mám odlišný názor. Myslím si, že očkování je v pořádku. A říkám to nejen jako ministr, ale jako otec dvou malých dětí, které jsem bez obav nechal očkovat,“ řekl politik.

Jeho slova ale dva odměnil pískáním a křikem: „Fuj“ a „Kolik za to bereš?“        (Čtěte na stránkách iDNES)


Jen třetina lidí nakupuje potraviny přímo od místních farmářů. Na vině je málo možností k jejich získání i vyšší cena ..... Podle aktuálního evropského průzkumu však lidé požadují víc místního zdravého jídla. Dnes zveřejněné výsledky evropského průzkumu veřejného mínění ukazují na vysokou podporu lidí místním potravinám, vyprodukovaným ekologicky šetrným způsobem. A ukazují také, že Česká republika má co dohánět - ve většině hlavních ukazatelů je ze sledovaných osmi zemí západní, střední i jižní Evropy na posledním místě. Stručná závěrečná zpráva z průzkumu s infografikou je v příloze tiskové zprávy.

Zejména jen pouhá třetina (resp. 34%) Češek a Čechů nakupuje jídlo přímo od farmářů - např. ve farmářských prodejnách nebo na farmářských trzích. Jedná se o nejnižší výsledek ze všech zemí, které byly do průzkumu zahrnuty. Například v sousedním Polsku nakupuje potraviny přímo od místních farmářů 62 % lidí, v Maďarsku 65 %, v Bulharsku 43 %.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


ProtoCycler – stolní recyklátor mění plastové láhve na strunu do 3D tiskárny .....Kanadští studenti vyrobili přístroj, který je malý, má drtičku i extrudér a dokáže plastový odpad přetvářet do podoby struny namotané na cívce a tou lze nahradit drahé náplně do tiskáren.

Cenově dostupný recyklátor plastu je dílem tří budoucích strojních inženýrů z University of British Columbia. Nápad se v hlavách mladých vynálezců zrodil ve chvíli, když viděli, kolik odpadu v rámci jejich školních projektů realizovaných na tiskárnách vzniká. Chtěli ho recyklovat. To, že s ním lze zužitkovat i plast, kterého je dnes v každé domácnosti více než dost, je vlastně tak trochu vedlejším výsledkem původního záměru. Nezůstalo jen u nápadu a před rokem trojice založila společnost ReDeTec (zkratka pro design technologie obnovitelných zdrojů).

Výsledkem obchodnického ducha studentů je právě zmíněný ProtoCycler - fungující zařízení, které plast rozemele a pak zpracuje v extrudéru, jehož detaily tvůrci úpěnlivě tají. Většinou ale jde o šnek, který rozmělněný materiál posunuje směrem k trysce. Stlačováním se materiál stane kompaktní. Během procesu se tvoří velké teplo, takže se hmota většinou nemusí ani ani moc dohřívat, aby jí šlo tryskou protlačit. Podle zvoleného průměru má pak vytlačované vlákno i příslušnou tloušťku. Průměr se volí podle používané 3D tiskárny.

Několik typů extruderů již na trhu je, ale ProtoCycler vyrobený na břehu Ontarijského jezera je něčím, co by šlo nazvat „dva v jednom“. Přístroj je navíc jednoduchý, tím i levný a údajně i blbuvzdorný. Podle zveřejněných parametrů je kupodivu tím nejrychlejším extrudérem na trhu - za minutu z něj vylezou tři metry vlákna. Nejspíš by se s ním dalo i docela slušně živit. Kilogram struny z ProtoCycleru z koupené suroviny, vyjde na 5 dolarů.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Inspirace na jarní dekorace, aneb k tulipánům led, na vajíčka cibuli, špenát nebo řepu ..... Venku to vypadá, že zima pomalu ale jistě předává vládu jaru. Pokud stále tápete jak si přírodně a vkusně vyzdobit Vaše obydlí do jarní nálady, možná Vám pomůže tento článek plný nápadů na jarní dekorace. Dozvíte se například jak uchovat tulipány déle čerstvé nebo čím přírodně obarvit vajíčka.

Ani skořápky od vajíček nemusí nutně skončit v koši nebo u slepiček ... Stačí je naplnit voskem, vložit knot a máte krásné originální velikonoční svíčičky. Nebo trošku hlíny a semínek a krása bude brzy na světě. Sousedi určitě budou obdivovat vajíčkové skořápky naplněné květinami a pověšené na okně.

Oblíbené tulipány mohou vydržet ... Pro všechny řezané květiny platí, že je dobré šikmo seříznout stonek, Vázu nemít v blízkosti ovoce a zeleniny, na přímém slunci nebo v průvanu. Tulipánům je dobré přidat do vázy led. Níže se můžete podívat na několik nápadů jak je naarnžovat.

Jarní věnce na dveře aneb moderní je asymetrie ... Z čeho jarní věnec? Ideální je vrbové proutí. Lze použít i drát. Dozdobit ho pak lze ledasčím. Pokud chcete aby vydržel delší dobu hezký nepoužívejte řezané květiny brzy by uvadly. Pokud je přecijen chcete použít, jsou k dostátní speciální malé nádobky, do kterých se jednotlivé květiny umístí a pak se na věnci zamaskují různým materiálem. Krásně vypadají samozřejmě vajíčka, vrba jíva, zlatý déšť, bříza, různé dřevěné ozdůbky, juta. Hezky může vypadat i dřevěné písmeno.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Recepty z ovesných vloček, které neznáte ..... Tradice praví, že po masopustu nastává období skromnosti, bez masa, tuku, alkoholu... Co si tedy uvařit spoustu dobrého jídla z něčeho tak obyčejného, jako jsou ovesné vločky?

Tuto opomíjenou surovinu máme spojenou většinou jen s müsli. Přitom ovesné vločky jsou úžasnou ingrediencí, ze které při troše fantazie vykouzlíte celé menu. Pro začátek můžete vyzkoušet následující recepty.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Ceres: celá otočka kolem osy ..... Ceres už si můžeme prohlížet ze všech stran. Na webu NASA je k dispozici animace celé otočky kolem osy. Dále je zde k vidění také válcová projekce snímků (mapa povrchu). Nyní se bude fáze Cerery zmenšovat a DAWN se na ni bude dívat jakoby směrem ke Slunci, což možná umožní detekovat slabou atmosféru, pokud nějaká existuje.       (Čtěte na stránkách Astro)


Němci nazvali vytvoření evropské armády „naprostým nesmyslem“ ..... Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyzval k vytvoření evropské armády. Píše se o tom v článku německých novin Die Welt. Podle názoru Junckera s takovou armádou by EU mohla reagovat v případech ohrožení členských zemí Evropské unie.

Čtenáři těchto německých novin jsou však k idei vytvoření evropské armády skeptičtí.

„Armáda EU…no-no… Myslím, že Juncker má na mysli společný rozpočet na obranu, v němž má Německo podíl minimálně 27 %. Pak samozřejmě můžeme v budoucnu financovat i tak utopistické vojenské rozpočty jako řecký, stejně jako „tažení“ do Afriky nebo na Ukrajinu. Má to ale jeden malý háček: v tom případě bychom měli co do činění s narušením ústavy, podle níž je Bundeswehr obranná armáda. Pánové z EU nemohou nic zachránit,“ – píše se v komentáři k článku.

„Tomuto návrhu je už několik desítek let, ale nikdy ho nakonec nikdo nepodpořil, protože to je naprostý nesmysl,“ – je přesvědčen další čtenář.        (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Příroda je inteligentní. Jako člověk ..... V přírodě je skryta velmi vysoká inteligence. To, co je pro indiánské obyvatele deštných pralesů samozřejmé, si teprve nyní hledá cestu do myšlení západních vědců.

O změnu v chápání inteligence přírody se snaží vědec Jeremy Narby, antropolog se švýcarskými kořeny, který vyrůstal v prostředí západního velkoměsta. Byl vychováván jako většina z nás: osvojil si materialisticko-racionální vzdělání, které chápe rostliny a živočichy víceméně jen jako stroje či automaty. Poté pracoval jako antropolog, a více než dva roky strávil u různých indiánských kmenů v povodí Amazonky.

Původně mu šlo o to, aby ve své práci ukázal že Indiáni své okolí vnímají také racionálně, tedy podle západních hledisek. Již brzy ale v něm vzrostlo podezření, že zvolil nesprávné měřítko. Důvod? Pro lidi z průmyslových zemí je příroda něčím, co mohou nějak využitkovat, zatímco pro jihoamerické Indiány je příroda především inteligentně jednajícím prostředím.

Jeremy Narby si začal stále více uvědomovat, že příroda přímo překypuje inteligencí. „Každá jednotlivá buňka našeho těla se podobá celému včelímu úlu s jeho záměrnou, cílenou aktivitou,“ řekl v rozhovoru pro německý časopis Hagia Chora. Zvířata, rostliny, houby i samotné bakterie projevují jasnou tendenci činit samostatná rozhodnutí, a vyvíjejí vlastní vzorce jednání. Hlavní obtíž je samozřejmě v tom, co si vlastně máme pod pojmem „inteligence“ představit, a jak ji definovat.       (Čtěte na stránkách VTM)

Nemělo by se to říci spíše obráceně - člověk se snaží být inteligentní jako příroda?


NASA chystá “levnou” sondu k Jupiterově měsíci Europa ..... Sonda Europa Clipper ponese na palubě jako zdroj energie jen sluneční panely, což je sice mnohem levnější, avšak méně spolehlivé energetické řešení pro danou oblast, nacházející se daleko od Slunce - Foto: NASA/JPL

Místa s načervenalými pásy na Europě pokrývají oblasti ledu smíchaného s hydratovanou solí, zatímco modrobílý terén je pokryt relativně čistým ledem - Foto: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

K Europě se chystá několik sond, které mají za úkol podrobné studium povrchu tohoto Jupiterova měsíce - Foto: NASA/JPL-Caltech

Odborníci z NASA chtějí na jednu stranu pokračovat v průzkumu Jupitera a jeho měsíců, na druhou stranu se musejí vyrovnat s omezenými finančními možnostmi. Tak vznikl plán vypustit k Jupiteru úspornou sondu za méně než dvě miliardy dolarů. Projekt nese název Europa Clipper.

Kolem Jupitera do září roku 2013 kroužila americká družice Galileo. Občas proletěla i kolem některého z jeho měsíců. Po osmi letech práce v Jupiterově systému byla navedena směrem k zániku v husté Jupiterově atmosféře, aby se tak předešlo případné kontaminaci Jupiterových měsíců pozemskými mikroorganismy. Nyní k Jupiteru letí další americká sonda Juno, jejímž cílem je podrobné studium Jupiterových silných radiačních pásů. Juno přiletí k Jupiteru v létě roku 2016 a pak bude navedena na polární oběžnou dráhu kolem něj. V roce 2022 by měla k Jupiteru odstartovat evropská sonda JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), která bude během své mise zkoumat nejen Jupiter, ale i jeho velké měsíce Ganymédes, Callisto a Europa (nakonec se stane umělou družicí Ganyméda). Do Jupiterovy soustavy však JUICE přiletí až kolem roku 2030. Mezitím měla za podobným účelem přiletět k Jupiteru sonda JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter), vybavená jaderným pohonem. Zajištění této velmi komplexní mise by však NASA stálo 16 miliard dolarů, což představuje drtivou většinu jejího rozpočtu za jeden rok.

Proto se objevilo několik skromnějších projektů, jejichž cena se pohybovala kolem 3-4 miliard a jejichž konečným cílem mělo být uvedení sondy na oběžnou dráhu kolem měsíce Europa (například sondy Jupiter Europa Orbiter nebo Europa Orbiter). V současnosti však NASA dospěla už k opravdu minimální verzi průzkumu Europy, a sice k projektu Europa Clipper. Sonda Europa Clipper nebude navedena na oběžnou dráhu kolem Europy, ale bude obíhat “jen” kolem Jupitera, jako sonda Galileo. Její dráha ale bude stanovena tak, aby mohla často a blízko létat kolem Europy. V plánu je nejméně 45 průletů kolem Europy během 4 let, ve vzdálenostech od 2700 až do 25 kilometrů nad povrchem.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Lidi, a teď si představte, kdyby všechny ty peníze vyplýtvané na to zrůdné zbrojení by se vynaložily třeba na výzkum vesmíru ... nebo jen jejich část, aby se dostalo i na jiné věci, co lidi pálí - a ne přemýšlet jak více a efektivněji zabíjet......


10.3. 2015     Česká republika se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu 601 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů.

 

 

 

Říše snů se přidává k těm, kdo vyjadřují solidaritu s osudem lidí v Tibetu.

Zároveň se hluboce stydí za naše "představitele" v místech, kde vlajku nevyvěsili - zapomněli, že i my jsme v poslední stovce let zažili okupaci od Němců a Rusů a víme tedy, o co jde.

 


Vlajka pro Tibet ..... Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém zůstalo 80 000 mrtvých Tibeťanů.

V reakci na toto smutné výročí vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let dnes již celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, ke které se Česká Republika pravidelně připojuje od roku 1996.

Dohoda z roku 1951, která Tibetu přiznávala autonomii, nebyla ze strany komunistického vedení Číny nikdy dodržena, a tak nenásilný boj za přežití a zachování národní identity pokračuje z velké části právě díky podpoře mezinárodního společenství.       (Čtěte na stránkách Víra)


Ptáci začínají hnízdit. NP České Švýcarsko omezilo vstup na některá místa ..... Počátkem března omezila Správa národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Celkem se podle mluvčího Tomáše Salova jedná o 23 lokalit. ve kterých hnízdí sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Opatření se nijak nedotýká sítě značených turistických cest, návštěvníci je nadále mohou využívat bez omezení.

Uvedené druhy jsou velmi citlivé na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat. „Návštěvníci národního parku omezení vstupu do okolí hnízdišť ve valné většině dodržují, a to se také dlouhodobě odráží ve vysoké úspěšnosti hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko. Podle jeho slov se musí ptáci i bez rušení ze strany člověka vyrovnat s celou řadou nástrah, aby mláďata dostala šanci dorůst a osamostatnit se.

Zákazy vstupu jsou platné do 30. června pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. července.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


EU přispěje na přípravu průplavu mezi Černým mořem a Baltem ..... Vodní cesta E-40 vede přes polské, běloruské a ukrajinské území a spojuje námořní přístavy Gdaňsk a Cherson.

Bělorusko - Námořní institut v Gdaňsku a běloruská státní společnost "Dněpro-bugská vodní cesta" (klient), podepsali v Minsku smlouvu o studii proveditelnosti. Odborníci budou zkoumat ekonomické, technické, environmentální a další aspekty obnovy vodní cesty E-40 mezi polským Gdaňskem a ukrajinským Chersonem. Výsledky zkoumání budou prezentovány na konci roku 2015. Do 11 měsíců konsorcium prozkoumá možnosti využití vodní cesty E-40 a navrhne tři konkrétní scénáře pro její revitalizaci.

Spolu s Námořní institutem v Gdaňsku konsorcium tvoří: Institut ekonomiky dopravy a logistiky (Německo), státní podnik "CHERNOMORINPROJEKT" (Ukrajina), Evropsko-ukrajinská agentura podnikání a inovace (Německo) a Národní akademie věd Běloruska.

Vodní cesta E-40 vede přes polské, běloruské a ukrajinské území a spojuje námořní přístavy Gdaňsk a Cherson. Je tvořena řekami Visla, Bug, Pripjať a Dněpr. Nicméně, dnes lodě neproplují přes nesplavný úsek řeky úsek Bug, mezi Varšavou a Brestem. V této sekci jsou chráněné oblasti, patřící do evropské sítě Natura 2000, proto plánování a výstavba hydrotechnických staveb v těchto oblastech vyžaduje velice důkladnou analýzu.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Dar řeči měli i neandertálci ..... Mezinárodní tým vědců zkoumal 60 000 let starou jazylku neandertálce a odhalil zajímavou věc. Ústní dutina našich nejbližších příbuzných byla v mnoha ohledech velmi podobná té lidské. Funkcí drobné kosti, která se nachází mezi bradou a hrtanem, je podepírání jazyka. Ohebnost a poloha jazyka přitom hraje klíčovou roli pro správnou výslovnost.

Lidé se od pradávna považují za pány živočišné říše. Jedna z věcí, která nás v našich očích povyšuje nad ostatními tvory této planety, je schopnost vyjadřovat své myšlenky v symbolech. Umění mluvit je odjakživa považováno výlučně za lidskou schopnost. Nyní se ukazuje, že možná nejsme jediní, kdo pomocí artikulovaných zvuků uměl v minulosti vyjadřovat souvislá sdělení.

Nějakou, byť zřejmě primitivní formu řeči mohli ke komunikaci používat i neandertálci. Vědci se dříve domnívali, že řeč neovládali, protože neměli dostatečně vyvinuté jazykové ústrojí a chyběly jim patřičné rozumové schopnosti, které jsou pro zvládnutí složitějšího systému dorozumívání nezbytné. Současné vědecké poznatky tuto teorii částečně vyvracejí.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Tajemství druidů a Tuaregů ..... Ještě dříve, než se podíváme za tajemstvím Tuaregů, tak si o nich něco málo řekněme. Možná nám úvodní část pomůže osvětlit původ předmětu, jehož přímo nebetyčný význam byl představen v knize Magická prasíla, známého pod keltským pojmenováním torques.

Mezi tři nejvýraznější etnika Afriky patří bezesporu trpasličí pygmejové, kteří se živí převážně lovem, pak Masajové, kteří spolu s Tuaregy jsou spíže pastevecky založeni, proto je lze zařadit mezi nomády. Aby přežili, tak se museli celá tisíciletí vyrovnávat s významnými proměnami Afriky. Z většiny jejích úrodných oblastí se staly pouště (např. Núbijská). Právě proto, že se nomádské kmeny dokázaly dokonale přizpůsobit, tak stále přežívají. A to díky úspornému a svéráznému kočovnému způsobu života.

Africké národy obývající severní Afriku jsou souhrnně označovány za berberské. Mezi ně patří bojovní Tuaregové. Jejich počet se odhaduje asi na 1 až 1,5 milionu osob, jejichž hlavní obživou je kočovné pastevectví. Jejich předkové obývali souvislý pás od Kanárských ostrovů přes Maroko až k egyptskému údolí Nilu. Dnes se nacházejí na rozsáhlých územích rozkládajících se jenom ve středozápadní části Afriky, protože ze severních oblastí byli Tuaregové postupně vytlačeni Araby. Jejich území se rozkládá především v nehostinných a špatně přístupných oblastech, takže si i navzdory tomu zachovali velkou část původní kultury včetně jazyka a písma.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Medvědí česnek, jedna z nejsilnějších jarních bylinek ..... Na medvědí česnek chodím již dobrých pět let, pokládám jej totiž za jeden z nejvýznamnějších životabudičů, které jsem směla vůbec kdy poznat. Funguje téměř okamžitě a z jeho výjimečných účinků se můžeme těšit i poté, co odkvete, lze jej totiž uchovat. V teplejších lokalitách se začíná klubat již ke konci února, připomíná listy konvalinky, s tou si jej však nepleťme, na rozdíl od medvědího česneku je totiž jedovatá. Při sběru však žádný strach, typická česneková vůně nám napoví, že jsme tady správně. Ke konci května pak medvědí česnek začíná kvést a jeho životadárná síla se pomalu vytrácí. Lístky již tolik nevoní, nechutnají, blednou a žloutnou. Proto, chceme-li uplatnit léčivé účinky této bylinky i po zbytek roku, naučme se ji sušit, odšťavnit, zpracovat v pesto či pokrájet najemno a zamrazit. Dříve, než se však dostaneme k jednotlivým receptům a tipům, pojďme si společně k zázračné bylince, kterou pro své čisticí účinky vyhledávají rovněž i lační medvědi probouzející se ze zimního spánku, povědět více.

První zajímavostí bude jistě fakt týkající se vitamínu C. Na 100 g jej medvědí česnek ukrývá něco kolem 150 mg. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý antioxidant upevňující naši imunitu, stimulující tvorbu bílých krvinek, podílející se na tvorbě kolagenu, zajišťující pružnost kostí, zubů, cév, lepší vstřebatelnost železa, brzy z jara doporučuji zařadit do jídelníčku všem. Ovoce sice také disponuje jistou dávkou tohoto významného vitamínu, vezměme si však typické české jablko, které na 100 g ukrývá pouhopouhé 4 mg vitamínu C. Ona doporučená denní dávka 90 g je pak při typické vařené stravě, prosté čerstvého ovoce a zeleniny, nesplnitelnou misí.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jihoafričtí vinaři hrají svému vínu Bacha a Mozarta ..... Říká se, že hudba zušlechťuje mravy. Podle majitelů vinic v Západním Kapsku v Jihoafrické republice, kteří hrají své vinné révě klasickou hudbu, má také moc zušlechťovat víno. "Hodně lidí je skeptických k tomu, co tu děláme, hlavně sousedé," přiznává ředitel vinařství DeMorgenzon Carl van der Merwe. V části vinic ležících nedaleko města Stellenbosch, které je metropolí jihoafrických vinařů, hraje z deseti tlampačů ve dne v noci barokní a klasicistická hudba, píše francouzský deník Le Monde.

"Hrajeme jen baroko a klasicismus, protože tato hudba má matematický rytmus. Je prokázáno, že zvukové vlny mají pozitivní vliv na živé organismy. Nejde tu ani tak o hudbu, jako hlavně o tyto vlny," vysvětluje van der Merwe.

Vinařství DeMorgenzon leží v jakémsi amfiteátru tvořeném pahorky a hudba Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta se rozléhá na 55 hektarech. Růst vína je pomalejší a pravidelnější v experimentálním bloku o čtyřech hektarech, kde je hudba slyšet nejvíce.

"Například odrůda Syrah pocházející z tohoto místa je velmi odlišná od té, kterou pěstujeme jinde, má výraznější chuť, jemnější aroma a také má tendenci k mírně nižšímu procentu alkoholu. Jde skutečně o mnohem vyváženější víno," říká van der Merwe. Toto "hudební" víno se až dosud mísilo s ostatní produkcí, ale vinaři je brzy chtějí uvést na trh samostatně.

Všechna vína nyní zrají v ozvučených sklepích, kde jim pouštějí kromě Bacha a Mozarta také díla Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna, Jeana-Baptisty Lullyho a Jeana-Phillipa Rameaua. Carl van der Merwe připomíná, že víno je "živoucí bytost, s mnoha bakteriemi, a také na procesu fermentace se podílejí živé bakterie".       (Čtěte na stránkách Agris)


Ráno dlouhán, večer mrňous. Lidská výška se v průběhu dne mění ..... Lidská výška je předmětem chlouby i studu. Říká se, že lidé s nízkým růstem mají ve zvyku přidávat si několik centimetrů navíc a lidé vysocí naopak udávat o pár centimetrů méně.

Ke zmírnění komplexů možná stačí jen málo – vědět, kdy se nejlépe změřit. Lidská výška se totiž během dne mění, a to v průměru o 1 až 2 centimetry.

V současnosti dosahují lidé konečné výšky kolem 18 let věku. Průměrná výška žen v ČR (měřeny byly 18leté dívky) je 168 cm, mužů 180 cm. Patříme tak mezi nejvyšší národy na světě. Na konci 19. století měřila průměrná žena 158 cm a muži 168 cm.

Vysvětlení nalezneme ve stavbě lidské páteře, která představuje asi 35 % celkové délky člověka. Přesněji jde o meziobratlové ploténky, měkké útvary s vysokým obsahem vody, které fungují jako „tlumiče“ mezi obratli a zajišťují pružnost páteře.

Ploténky jsou během dne vystaveny námaze, následkem zatížení se z nich vypudí tekutina a zmenší se, čímž se sníží i výška člověka. Při odpočinku se naopak tekutina do plotének navrátí a člověk mírně „povyroste“.        (Čtěte na stránkách ČR Radiožurnál)


Zárodky mimozemšťanů ..... Vše se odehrálo v lednu 2012. Steve Hornsby z Bournemouthu byl zrovna na cestě do ga­ráže, když se na tmavé obloze objevil mrak žluté barvy. Tento meteorologický jev se proměnil v krátký záchvěv bouřky s krupobitím. Hornsby seběhl z cesty a postavil se pod převis střechy ke zdi ga­ráže, aby se ukryl před přeháňkou, ale za necelé dvě minuty bylo po všem.

Jak rychle přeháňka přišla, tak rychle zas odešla. Zůstaly po ní jen sněhobílé kroupy, podobné kouskům kamenné soli, rozsypaným v trávě. Vtom zahlédl na trávníku ještě něco, co z dálky vypadalo jako rozbité sklo. Ovšem když na to stoupl, ne­ozvalo se žádné křupnutí drceného skla, objekt se jenom roz­plynul v trávě, což Hornsbymu připadalo divné. A když se pak rozhlédl kolem, byla po trávníku rozeseta spousta dalších namodralých objektů, které tu rozhodně před bouřkou nebyly. A jakmile se pro jeden z těch kulovitých objektů shýbl, zjistil, že se podivné kuličky bez vůně a bez zápachu chovají jako želé.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Einstein se bál dne, kdy technologie předstihne lidskost. Zdá se, že se přibližuje ..... V posledních letech vyrostl celý svět do policejního státu orwellovského rozsahu. Žijeme nyní ve virtuálním světě, v kterém se takřka každý krok monitoruje a ukládá. A to je jen počátek...Autor známého knižního bestseleru Michael Morris ve své další knize naznačuje, kam se může brzká budoucnost ubírat a co se s tím zatím stále ještě dá dělat.

Zalistovaly jsme tedy touto knihou (jmenuje se:…A jde se na to, nakladatelství Anch Books) a vybraly hned několik zajímavých pasáží, v kterých Morris popisuje možné směry budoucnosti vývoje lidstva. Možná, že místy lze jeho vize vidět spíše jako sci-fi román - ale...I Jules Verne byl kdysi považován jen za snílka...

einstein-se-bal-dne-kdy-technologie-predstihne-lidskost-zda-se-ze-se-priblizuje

Vraťme se tedy k tomu, že jsme skutečně den ode dne stále více sledováni. Data ze sledovacích zařízení pak slouží celoplošně, napomáhají tak stále efektivnější kontrole nad námi, aby nás pak podnítila k stále většímu konzumu a aby si nás podmanila. "Stádo se tak pěkně rozrůstá a je stále lenivější a pomalejší. Jsme otroky své záliby v technice. A jsme proto využíváni a manipulováni. A vše moc dobře víme…I proto zřejmě již před desetiletími prohlásil Albert Einstein, že se bojí dne, kdy technologie předstihne naší lidskost," připomíná Morris. “Svět pak bude jen generací idiotů,“ je nutno doplnit celý citát Einsteina.        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


9.3. 2015     Tak tento týden by si měli vzít dovolenou všichni politikové, "celebrity" a jiné "VIP" osoby ... začíná totiž Týden mozku - nic pro ně ...


Klimatický jev El Niño začal ..... Jak dnes informovali vědci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), nadprůměrné povrchové teploty a charakteristické změny tlaku vzduchu v prostoru Tichého oceánu svědčí o tom, že dlouho vyhlížený klimatický jev El Niño konečně začal. Zatím poslední El Niño probíhalo v letech 2009 až 2010. Mimořádně silné El Niño v letech 1997 až 1998 výrazně ovlivnilo počasí na celé planetě. Tentokrát se příliš velké dopady nečekají. Současné El Niňo by mělo patřit spíše k slabším a projevit by se mohlo na jaře v některých regionech na severní polokouli v blízkosti Tichého oceánu. Podle meteorologů existuje přibližně 50-60 procentní pravděpodobnost, že El Niño bude pokračovat i během letních měsíců.        (Zdroj: Gnosis9)


Lidstvo je starší než se myslelo ..... Lidé po povrchu naší planety možná kráčejí už 2,8 miliónů let. Paleontologové v roce 2013 v Etiopii objevili polovinu levé spodní čelisti s pěti zuby, který podle tvrzení mezinárodního vědeckého týmu datuje stáří rodu Homo (člověk) o zhruba 400 000 let hlouběji do minulosti.

Podle tvaru čelisti se prý dá vyvodit, že se jedná o zástupce rodu Homo a nikoli o předchůdce člověka z vyhynulého rodu Australopithecus, jehož nejznámější protagonistkou je 3,2 miliónu let stará fosilie samice pojmenovaná Lucy. Ta byla schodou okolností objevena také v Etiopii, ale už v roce 1974.

Vědci sice přesně nevědí, jak tento raný člověk vypadal, vědí ale, že se pohyboval vzpřímeně a žil v řídkých lesích. Není však jisté, jestli si stavěl příbytky a zda se živil lovem či sběrem. Z největší pravděpodobností si ještě nedovedl rozdělat oheň.

Zatím nejstarší lidská podoba, kterou se podařilo sestavit, patří jedinci člověka zručného. Vědci ji dokázali rekonstruovat s pomocí 1,8 miliónu let starých fosilií z Tanzanie       (Zdroj: 21@století)


Proč je dobré recyklovat baterie? ..... Baterie a akumulátory nám přinášejí spoustu užitku ve formě přenosných zdrojů energie v našich domácnostech, na cestách či při podnikání. Drtivá většina moderní populace si nedovede život bez baterií představit. Od vynálezu první elektrochemické baterie Alessandrem Voltou v roce 1800 bylo navrženo několik desítek typů elektrochemických článků, přičemž v praktickém životě se osvědčilo pouze několik systémů. Společným konstrukčním jmenovatelem všech používaných elektrických baterií a akumulátorů je použití jednoho či více kovů. Problém spočívá v tom, že právě tyto kovy patří často k takzvaným kovům těžkým, které představují hrozbu pro životní prostředí. Právě baterie bývaly či stále jsou jedním z významných zdrojů znečištění komunálního odpadu kadmiem, rtutí, olovem nebo niklem.

Přestože moderní skládky či spalovny odpadů jsou opatřeny sofistikovanými systémy pro zachytávání škodlivých látek, stále existuje riziko, že při selhání technologického či lidského faktoru dojde k úniku těžkých kovů do životního prostředí. Následky pak nejsou patrné ihned, ale při delším vystavení působení těžkých kovů dochází u organismů k poškození nervové a oběhové soustavy nebo ke vzniku zhoubných nádorů.

Nelze se tedy divit, že evropská a česká legislativa v uplynulých 25 letech postupně zpřísnila podmínky pro uvádění baterií a akumulátorů na trh. Výrobci, kteří chtěli baterie prodávat na evropském trhu, se museli těmto požadavkům přizpůsobit a velmi výrazně snížit obsahy rtuti, kadmia a olova v bateriích. Stále existují však povolené výjimky pro autobaterie nebo některé speciální průmyslové akumulátory. V posledních deseti letech dochází k masivnímu rozšiřování lithiových baterií, které sice neobsahují významné koncentrace toxických kovů, ale jsou nebezpečné z hlediska hořlavosti či výbušnosti.

Další důvodem, proč třídit a recyklovat použité baterie, je snaha získávat potřebné suroviny nejen těžbou primárních zdrojů, ale v co nevětší míře materiálově využívat odpady. Recyklací automobilových baterií již nyní získáváme více než 80% olova potřebného k výrobě autobaterií nových. Stejně tak je ale žádoucí získat z použitých baterií co nejvíce zinku, manganu, niklu nebo kobaltu       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Pčíroda sacharidy (téměř) nezná ..... Rok 10.000 před naším letopočtem ... Ocitáme se v roce 10.000 před naším letopočtem. První zvláštností která by nás mohla udivit je to, že defakto 99% toho co dnes běžně kupujeme (a poté konzumujeme) v obchodech v tomto čase vůbec neexistuje, člověk se dosud stravoval naprosto odlišně než dnes. Člověk má právě za sebou 2,5 milionu let evoluce během které nevložil do úst žádný výrobek z obilí či luštěnin. Tyto teprve trpělivě čekají na svůj zrod, na své vyšlechtění.. stejně tak čekalo na své zrození skoro veškeré současné ovoce a dokonce i velká část zelenin. Člověk (stejně jako veškerá ostatní fauna) nekonzumoval téměř žádné sacharidy (jen něco malinko z divokých bylin, pupenů, kořínků a ořechů) z toho prostého důvodu, že k nim neměl žádný přístup, sacharidy se za přirozených podmínek v přírodě téměř nevyskytují. Jeho život byl prost všech civilizačních nemocí. S příchodem zemědělství a tím i bohatě sacharidové stravy přicházejí i nemoci. A to infekční – sacharidy jsou potravou většiny parazitů, těm se proto při tomto stravování daří dobře.

Infekční pandemie - lidská specialita ... Proto Homo sapiens jako jediný živočišný druh na této planetě má za sebou desítky infekčních pandemií, všechna ostatní fauna je v tomto ohledu úspěšnějším biologickým druhem než člověk. Samozřejmě stejně trpí veškerá zvířata odkázaná na lidské vykrmování (ať už v chovu či ve volné přírodě) jak jsme si ukázali v 1. dílu tohoto seriálu, též dostávají pro jejich druh naprosto nepřirozenou stravu, suroviny které jejich divoce žijící příbuzní nepozřou ani jednou za život... suroviny plné sacharidů...

Zajímavost – během pandemií umírali míň Židé (což vedlo k stihomamu, že tráví studně). Pandemie přicházely zejména na jaře, v době oslabeného imunitního systému po zimním období. A Židé na jaře slaví svátek jménem Pesach, kdy se zříkají nejen všeho pečiva, ale i mouky, těstovin, luštěnin i ostatních obilovin. Přílohy se nahrazují zeleninou a navíc se nepije alkohol z kvašeného obilí (pivo, whisky apod.), což výborně pročistí organismus...        (Čtěte na stránkách Příroda)


Pražská zoo bude vyrábět papír ze sloního trusu ..... Pražská zoologická zahrada chce vybudovat manufakturu na výrobu papíru ze sloního trusu. Inspiraci čerpala v asijských zemích. Na dotaz ČTK to řekl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Vloni zahrada ve spolupráci s papírnou ve Velkých Losinách vyrobila z trusu první archy přírodního papíru. V budoucnu má malá dílna stát přímo v areálu zahrady.

"Jde nám především o to, aby si návštěvníci mohli práci sami vyzkoušet a vyrobit si ze sloního trusu vlastní papír," řekl Bobek. Zahrada chce postavit zastřešenou dílnu, kde budou mít lidé k dispozici vše potřebné. Podobné snahy se podle Bobka objevily v jiných zahradách v Evropě. Manufakturu na výrobu papíru nechali postavit třeba v zoo v Curychu. Prozatím ji ale nezprovoznili.

Zoologická zahrada, která je příspěvkovou organizací Prahy, dostala od města na manufakturu 2,5 milionu korun, zjistila ČTK z nedávno schváleného rozpočtu na letošní rok.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Ztracený oceán Marsu ..... Astronomové díky novým pozorováním z Evropské jižní observatoře v Chile a velkých amerických dalekohledů na Havaji v letech let 2008-14 prokázali, že před 4,5 miliardami let bylo na Marsu mnohem více vody než dnes. Dokonce až 19% jeho plochy mohl zaujímat oceán.

Důležitým nástrojem pro získání nových dat o vodě v atmosféře a na povrchu Marsu se stala spektrální měření přístrojů, napojených na velké pozemské dalekohledy. Na základě měření současného poměru obsahů normálního vodíku (H) a jeho těžšího izotopu deuteria (D) v molekulách vody vědci odhadli, kolik vody mohlo během historie uniknout z marsovské atmosféry do kosmu. Na počátku planetárního vývoje totiž existoval v atmosféře a na povrchu Marsu jistý počáteční poměr mezi množstvím “těžké” (HDO) a normální (H2O) vody, odvozený z nálezu marťanského meteoritu, starého 4,5 miliard let (na Zemi tento poměr činí asi 1:3200).

Zatímco ale normální lehčí voda unikala průběžně ze sféry Marsu do kosmu, těžká voda obsahující atom deuteria místo normálního vodíku díky své větší molekulární hmotnosti zůstala v oblasti planety. Poměr mezi obsahem těžké a normální vody v atmosféře kolem polárních čepiček Marsu činí dnes asi 1:400. Pokud tento vývoj extrapolujeme směrem do minulosti, zjistíme, že Mars pravděpodobně postupně ztratil asi 87% své (převážně lehké) vody.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Konec bolesti – tajný lék z Indie odstraní bolavý zub bez trhání ..... Rodina v severoindickém Džammú vlastní „recepis" na vzácný prostředek, který může bezbolestně vyjmout zub bez anestezie. V rodině se návod na výrobu přípravku předával po staletí z generace na generaci jako součást starověkého lékařského dědictví.

Rattan Singh, který pracuje v malé klinice v postranní ulici Gumat Bazaar ve městě Džammú, je jedním z majitelů receptu na přípravu tohoto lektvaru.

V prochladlém zimním dni přichází do Singhovy kliniky 67letý Vidžaj Kumar s bolavým zubem. Singh použil svou tajnou směs namočenou do vaty, aplikoval ji v oblasti kolem zubu a za minutu zub vytáhl. Pacient jen prohodil: „Ani jsem nestačil vnímat, jak to celé proběhlo. Vůbec to nebolelo a nekrvácelo.“

Lék je tekutý, průhledný jako voda, ale má velmi silný odér. Podle Singha se může vznítit jako benzín. On sám lék nevyrobil. Byl to jeho dědeček a stále mu ho zbývá asi jeden litr.

Singh použil svou tajnou směs namočenou do vaty, aplikoval ji v oblasti kolem zubu a za minutu zub vytáhl.

Singhův otec a dědeček zanechali jemu a jeho čtyřem bratrům, kteří mají ordinace ve stejné ulici, čtyři přípravky, každý starý přes sto let. Používají je dodnes. Zatímco Singh je tradiční zubař, jeho bratři se stali zubními techniky s úředním certifikátem.

„Jiní ten lektvar mají také, ale udržují ho v tajnosti,“ říká Singh. On sám ho používá jenom tehdy, když ho o to zákazník požádá. Věří, že silná medicína poškodila zrak jeho zesnulého otce.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Vzniká v Anglii moderní parapsychologie? ..... V několika článcích na internetu se objevily zvěsti o tom, že v Anglii vzniká nový vědní obor, který má nahradit ze středněproudé (oficiální) vědy akademickou obcí vytěsňovanou parapsy­chologii. Takovéto zprávy jsou přinejmenším zavádějící. A tak se pokusím zde uvést věci na pravou míru.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Sonda fotografuje záhadná světla na trpasličí planetě ..... V těchto dnech americká sonda Dawn přilétá k trpasličí planetě Ceres. Už během přibližování začala s jejím výzkumem a vše nasvědčuje tomu, že o dramatické objevy nebude nouze: snímky ukázaly záhadné zářivé skvrny, další měření prozrazují existenci vulkánů chrlících vodní páru. Ceres je všechno jen ne mrtvé těleso, jak se dosud předpokládalo - a překvapení nejspíš teprve začínají.

Snímky pořízené začátkem února sondou Dawn při přibližování k Ceres vzbudily senzaci: ukázala se na nich jasná zářící skvrna v jednom z kráterů. Podezření, že jde o vadu na fotografii rozptýlilo zjištění, že objekt rotuje společně s povrchem planetky. Další obrázky z větší blízkosti navíc ukázaly, že v kráteru jsou světla dvě. Záznam odvysílaný 19. února, kdy se Dawn nacházela ve vzdálenosti 46 000 kilometrů, už vypovídal zcela jasně o tom, že na dně kráteru je jeden větší a jeden menší jasně zářící objekt. Další pak jsou nejspíš i na jiných místech povrchu.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)

Ale notaaaak ... každý skeptik vám přece vysvětlí, že to jsou spadlé meteorologické balóny ...


Monsanto lamentuje nad upadající vírou ve vědu ..... Na Twitteru nedávno kdosi položil otázku: „Proč lidé pochybují o vědě?“ Tento tweet doprovázel odkaz na článek v National Geographic, který naznačoval, že ti, kteří se dívají s podezřením na očkování, geneticky modifikované organismy (GMO), klimatickou změnu, fluoridizaci vody a různé další fenomény, jsou pomatenci lnoucí ke konspiračním teoriím, a jsou buď ideologicky motivováni, nebo dezinformováni v důsledku přístupu k ‚Universitě Googlu.‘ … A kdo to byl, co tweetnul tuhle otázku a vystavil tento odkaz? Nikdo jiný než sám Robert T. Fraley, vicepresident Monsanta a jeho technologický ředitel.

Dominantní sociální téma: Nákaza morem pochybování ve vědu už překročila všechny rozumné meze. Pocity Monsanta jsou přirozeně pobouřené.

Analýza volného trhu: Všímali jsme si vzestupu tohoto memu během času. V různých odpovědích jsme si všímali, jak jsou komentátoři dotazováni na jejich vzdělání a průpravu.

Někdo např. může přijít s komentářem na Netu týkajícím se nedostatečné důvěryhodnosti globálního oteplování. Načež protiútočníci mohou přijít s poukazováním nedostatku formálního vzdělání u takovéhoto komentátora se závěrem, že když takový nebo taková nemá zrovna v tomhle oboru PhD, tak má neinformovaný názor.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


6.3. 2015     První pátek v měsíci březnu se uskutečňuje Světový den modliteb (žen). Toto hnutí vzniklo z iniciativy žen v USA. V současné době je zapojeno přibližně 180 zemí. Den modliteb připravuje vždy skupina žen z jiné země světa. Letošním tématem je: Dal jsem vám příklad, čiňte podobně. Program připravily bahamské ženy.

Šestý březen je pravidelně Mezinárodním dnem jódu. Vznikl z iniciativy Českého výboru pro UNICEF roku 1999. Smyslem tohoto dne je informovat o důležitosti jódu a nutnosti jeho dostatečného přísunu organizmu. Nedostatek jódu, jímž trpí přibližně 30% světové populace, způsobuje opožděný vývoj duševní i psychický, dokonce i retardaci (u dětí).


Povinné očkování - Demonstrace a meeting proti novele zákona 258/2000 Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám .....

Datum a čas: 9. 3. 2015 - od 14:30 hod. Místo konání akce: Palackého náměstí 4, Praha 2 (před budovou ministerstva zdravotnictví).        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


České úřady ročně odeberou 2000 dětí bez vysvětlení ..... Až dva tisíce dětí je v Česku ročně odebráno z rodin, aniž by úřady byly schopny vysvětlit důvody, které je k tomu vedly. Podle ředitelky nadace Naše dítě Moniky Šimůnkové se může za odebíráním dětí často skrývat i chudoba jejich rodičů.

„Ministerstva ani soudy si nevedou komplexní evidenci o počtu a důvodech odebraných dětí v České republice,“ uvedla ve středu.

„Nelze tak jednoznačně určit, kolik dětí bylo z rodiny odebráno důsledkem týrání či ekonomické situace rodiny a zdali se případy opakují,“ podotkla.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje počet dětí ročně odebraných z rodin na dva a půl až tři tisíce. Pouze ve třetině případů jde o nahlášené týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte, což jsou případy, které se evidují. Za předloňský rok bylo z těchto nejzávažnějších důvodů odebráno 1015 dětí. „Zbývá dalších 1500 až 2000 případů, kdy opravdu nevíme, jaké jsou tam důvody. V tom jsou skryty i ekonomické důvody, určitě,“ řekla Šimůnková.       (Čtěte na stránkách Novinky)


Brýle pro milovníky soukromí ..... Automatické rozpoznání tváří – pro někoho vítaná věc, která zpestří jeho práci s fotografiemi, pro jiného otravná věc nebo přímé ohrožení soukromí. Rozpoznání kam se podíváš

V současnosti je díky pokročilému software a znatelnému nárůstu výkonu všech možných zařízení automatické rozpoznávání tváře v každém mobilu. U mých fotek pro moje užití to ještě beru, ale co když někdo použije automatické rozpoznání tváře pro zjištění, kam chodím nakupovat, pro moji identifikaci? Jenom si vzpomeňte na film Minority report, kde byla zákazníkovi všude nabízena reklama podle jeho identity. Přitom Facebook DeepFace k tomu už nemá daleko, když k tomu přidáme nové podmínky užití Facebooku, které fakticky likvidují pojem soukromí na téhle doméně, je to na pováženou. Kdo Vám zaručí, že Zuckeberg nebude někdy v budoucnu prodávat data o vašem pohybu, vašich zálibách atd a to vše jenom na základě analýzy vašich fotek nahraných na Facebook.

Anebo hůře, co když někdo vytáhne moji fotku jako důkaz. Však jistě znáte ten fotoateliér PČR – mizerná kvalita fotografií, zato ale pěkně vypasené ceny za jeden snímek bez možnosti přidělat si další kopie. Obvykle fotí na dálku momentky z automobilové dopravy.

Pro všechny, kteří považují automatické rozpoznání tváře za narušení soukromí tu mám dobrou zprávu. Známý český výrobce antivirového software AVG prezentoval na mezinárodní telekomunikační konferenci Pepcom v Barceloně koncept brýlí, které ochraňují vaše soukromí. Jak před fízlujícími kamerami, tak i před foťáky s bleskem. Podstatou ochranu jsou namontované infračervené diody, které při focení bez blesku vytvoří na snímku přesvícené oblasti a tak znemožní detekci tváře.       (Čtěte na stránkách OSEL)

To by byla úžasná věc ... jen se bojím, že elity postaví tyto brýle mimo zákon a akždého jejich nositele na místě odprásknou jako prašivého psa ...


Nenechejte Číňany, aby koupili české firmy, varuje kanadský politik ..... David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří, přijel do Prahy jako zvláštní host festivalu proti totalitě – Mene Tekel. Deset let pracoval jako prokurátor, dlouhodobě se angažuje v lidských právech.

Za studené války chodil před české zastupitelství v Kanadě s plakátem PROPUSŤTE HAVLA. Od roku 2006 až dosud se nyní 74letý Kilgour věnuje problematice zabíjení vězňů svědomí v Číně pro jejich orgány, které jsou následně transplantovány bohatým pacientům z Číny i zahraničí.

Pana Kilgoura jsme vyzpovídali v pátek, na závěr jeho návštěvy v ČR, a ptali se nejenom na nedobrovolné odběry orgánů, ale i na odvrácenou stránku podnikání v Číně.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Papež: ,,Upalování čarodějnic ano, ale důstojně“ ..... Tato jasná slova papeže Františka padla během generální audience ve Vatikánu. Takové přiznání udělal ohledně upalování čarodějnic. Současně je naprosto jasné, že se ,,v žádném případě nesmí narušit“ důstojnost trestaného.

,,Někdy je nevyhnutelné uchýlit se k takovým prostředkům“ řekl před věřícími. ,,Ale vždy se musí respektovat lidská důstojnost, kterou smí sejmout jenom Bůh.“ Ponižování se při trestání má vynechat. Tak to říká Bible svatá.“

Takové vyjádření způsobilo pozdvižní v liberálních kruzích. Mluvčí papeže ale výroky relativizoval:,,Papež František rozhodně nevolá po upalování. Dokud se čarodějnici neprokáže vina, je nedotknutelná.“

Teprve nedávno se papež postaral o rozruch, když shledal, že bití dětí je v pořádku. Věřící přijímají jeho slova pozitivně:,,Je vždy velmi užitečné dostávat rady ohledně výchovy a sexu od bezdětného a v celibátu žijícího seniora“ řekl Luigi na Svatopetrském náměstí v Římě do místního tisku.,,Chceme jich ještě víc!“       (Čtěte New World Order Opposition)

Obávám se, že opět je to výrok trochu vytržený z kontextu a překroucený, který se někomu moooc hodil do krámu. Svobodomyslný papež ... to se asi "tam nahoře" nevidí moc rádo ...


Oslava 750. výročí dne založení města České Budějovice ..... Město České Budějovice vás srdečně zve na Oslavu 750. výročí dne založení města České Budějovice, která proběhne 10. března od 17 hodin na náměstí Přemysla Otakara II.

Oslava výročí bude pojata formou tematického multimediálního představení, kterému bude předcházet živý koncert přední české zpěvačky Lucie Bílé. Multimediální show MAGICKÉ BUDĚJOVICE oživí symboly metropole a společně s Budějčáky rozbuší živé srdce města. Show postupně rozehraje scenérie náměstí Přemysla Otakara II - budovu radnice, Samsonovou kašnu a Černou věž. Multimediální představení vyvrcholí ohňostrojem.

Začínáme už v 17 hodin koncertem jihočeských patriotů z kapely He Band. Vstup zdarma! Těšíme se na vás!       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Červená řepa, silák mezi kořenovou zeleninou ..... O červené řepě toho bylo napsáno již spoustu, zajisté víme, že ve své tvrdé dužnině ukrývá zajímavé množství železa a je tedy nápomocná při poruchách krvetvorby, přesněji anémii. Samozřejmě mimo jiné, neboť řepa oplývá i dalšími léčivými vlastnostmi. Kdybychom je chtěli všechny obsáhnout, vydají na celou knihu. Zmiňme tedy jen základní a posléze, zkusme si společně projít několik jednoduchých receptů, které nám pomohou řepu zařadit do běžného jídelníčku. Občas se totiž setkávám s tím, že řepu neumíme přichystat a tak bereme za vděk řepou naloženou, většinou v kyselém octovém nálevu, který má však se zdravím společného pramálo.

Máme-li svou vlastní řepu, případně pak řepu v bio kvalitě, kromě její sladké červené dužniny využijme také listy, které jsou výborné do smoothies či salátů. Opravdu se toho nebojme, stejně jako listy z kedlubny, ukrývají také listy červené řepy zajímavé množství nutričně výživných látek, v prvé řadě pak chlorofyl, jenž má blahodárný vliv na naši krev.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Skončilo zmizelé malajsijské letadlo v Antarktidě? ..... Osmého března uplyne rok, co se záhadně ztratil malajsijský letoun MH 370, který letěl na trase z Kuala Lumpur do Pekingu. Do dnešního dne po něm nebyla objevena jediná stopa a veškeré pátrání skončilo ve slepé uličce. Nyní se objevila další verze, podle které mohlo letadlo zamířit úplně jiným směrem – do Antarktidy. Experti jsou totiž přesvědčeni, že poté, co s letounem bylo ztraceno spojení, se stroj držel ve vzduchu ještě několik hodin.

Zjistili, že během té doby provedli piloti tři manévry. Nejdřív letadlo zamířilo na západ a pak se stočilo na jih směrem na Antarktidu. Expert Malcolm Brenner se domnívá, že to vše připomínán předem naplánovanou akci. Televizní kanál National Geographic 8. března odvysílá pořad, kde tuto verzi představí podrobněji.

Tato teorie o zmizení je ale jen jednou z mnoha. Podle jiné bylo letadlo uneseno a skončilo někde ve Střední Asii. Další verze zvažuje možnost sebevraždy ze strany jednoho z pilotů. Také je možné, že jeho techniku vyřadila z provozu nějaká neznámá přírodní anomálie. Každopádně všech 239 lidí na palubě je po smrti.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Deset argumentů proti investování do zlata ..... Pozn. autora: Vzhledem k tomu, že dodnes nemálo českých občanů (včetně aktivistů) věří, že investice do zlata jim přinese něco pozitivního nebo dokonce doufají v znovuzavedení zlatého standardu, tak již bylo na čase tyto mýty vyvrátit. Pro tentokrát se budeme věnovat především investování do zlata, ale v budoucnu jistě přijde čas i na podrobné vysvětlení toho, proč již zlatý standard nemůže být obnoven. Tato potřeba je o to naléhavější, že iluze s tímto tématem spjaté šíří někteří nezodpovědní politici. V tomto textu se však zlatému standardu věnuje jen poslední bod z následujících deseti.

1) Nikdo vám negarantuje, že vláda nevydá zákon a zlato vám nesebere. Ostatně by to nebylo poprvé v historii. Krásnou ukázkou budiž příklad z USA, kde tehdejší prezident Franklin Delano Roosevelt nařídil konfiskaci veškerého zlata, které bylo ve vlastnictví občanů a firem.

2) Kde berete jistotu, že kupujete zlato a ne wolfram? Zdánlivě nenápadný argument, ale o to účinnější. Pokud jsou investiční slitky zatavené a není možné je rozbalovat z důvodu ztráty jejich ceny jako investičních slitků, tak je veškerý obchod s nimi postaven na víře, že se o zlatý slitek jedná. Nicméně tomu tak v reálu být nemusí, jak se ukázalo na příkladech s wolframem. A přitom jediným možným způsobem ověření je právě ono roztavení, jak nás o tom informuje český Puncovní úřad.

3) Proč prodejci prodávají zlato, když věří, že cena ještě poroste? Zkrátka se zamysleme nad logikou celého vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem. Obchodník tvrdí, že cena zlata půjde nahoru. Připusťme, že ano. Jakou má ale logiku důvod jeho prodeje? Nebylo by lepší, si zlato ponechat a prodat ho třeba v momentě, kdy budu čekat, že jeho cena již neporoste, resp. naopak začne klesat? Tam je třeba hledat odpověď.        (Čtěte ZDROJ)


Platí to více než sto let ..... Není to jen Zeman, který když potkává dotazující se novináře říká, že se ptají jako idioti a občas je tak tituluje, i když dobře ví, že drtivá většina z nich takoví nejsou. Ale chtějí-li domů přinést výplatu, musí ze sebe idioty dělat, klást dementní otázky a překrucovat události.

V rámci objektivity je nutné poznamenat, že autor níže uvedeného výroku byl naturalizovaný Američan (původem Skot), který žil v letech 1829 až 1901. Tato skutečnost nijak nesnižuje hodnotu ani pravdivost výroku. John Swinton, bývalý personální šéf ale také píšící novinář novin New York Times, při projevu v rámci přípitku v New York Press Club mimo jiné řekl:

„V současné době neexistuje taková věc, jakou je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“        (Čtěte na stránkách iREPORTER)


5.3. 2015     Dnes v 19:05 SEČ nastává poslední zimní Úplněk. Zároveň to je poslední úplněk datovaný podle SEČ - ten příští už bude podle letního času a hned po něm budou Velikonoce.


Na Břeclavsku se prý objevil medvěd, pátrá se po jeho stopách ..... Podle pracovníků státního podniku Lesy ČR byl v lese mezi Lanžhotem a Tvrdonicemi spatřen medvěd. Lidé by proto měli být opatrní a v případě, že by šelmu zahlédli, se mají hned spojit s policií. Naposledy se zhruba stokilogramový medvěd v regionu pohyboval před třemi roky.

Medvěda pozorovala v úterý večer mladá žena, která se projížděla na koni. Zvíře prý najednou vyšlo z lesa. Kůň se sice splašil, jezdkyně se ale udržela v sedle a hned odjela. Na místě se stopy šelmy nenašly. Terén je značně podmáčený, což může podle lesníků podstatně komplikovat pátrání po medvědovi.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem míří do UNESCO ..... Zápis Národního hřebčína v Kladrubech (NHK) na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO považuje Ministerstvo zemědělství za prioritu. Vyplývá to z prvního jednání odborné pracovní skupiny MZe, která koordinuje činnosti související s přípravou zápisu Kulturní krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem na tento prestižní seznam.

„Naším cílem je předat kulturně historický klenot, jakým Kladruby bezpochyby jsou, v co nejlepší podobě a stavu dalším generacím. Letos končí investice do obnovy hřebčína za 300 milionů korun. Zároveň nám jde o podporu chovu koní obecně. Jen na zemské hřebčince jsme pro tento rok navýšili podporu o 33 procent na celkových 40 milionů korun,“ řekl první náměstek ministra Jiří Jirsa, který se jednání odborné pracovní skupiny zúčastnil.       (Čtěte na stránkách Agronavigátor)


Otrava Tychona Brahe? Rtuť je v tom nevinně ..... „Ne frustra vixisse videar“ – „kéž bych se nejevil být tím, který žil zbytečně“, pronesl prý 24. října 1604 na smrtelném lůžku známý astronom, astrolog a alchymista Tycho Brahe předtím, než vydechl naposledy. I po více než 400 letech století je smrt tohoto dánského učence, pobývajícího na sklonku svého života v českých zemích, stále opředena tajemstvím.

Populární je v této souvislosti zejména historka o prasklém močovém měchýři v důsledku zadržování močení z důvodů přísné dvorní etikety. Dle příznaků popisovaných dobovými prameny se mohlo jednat o akutní urémii, značící poškození ledvin, svou roli mohl sehrát také močový kamének, zaseknutý v močové trubici. Uvažuje se však také o otravě, ať již záměrné, nebo následkem Tychonových četných a pro zdraví potenciálně rizikových alchymistických experimentů.

Ostatky Tychona Brahe, spočívající v hrobě pod podlahou pražského Týnského chrámu, byly poprvé zkoumány roku 1901 profesorem Jindřichem Matiegkou. Při té příležitosti byly odebrány vzorky kostí, vlasů a vousů, které byly v devadesátých letech 20. století převezeny do Dánska a podrobeny analýze na atomovém absorpčním spektrometru. Vědci ve vzorcích nalezli nepatrné množství arzénu, avšak relativně velké množství rtuti, jež mohlo být následkem případné otravy Tychona Brahe tímto těžkým kovem. Středověký učenec měl, jak známo, zalíbení v alchymii a také si údajně zahrával s rozličnými medikamenty na bázi rtuti. A stále zde byla možnost, že rtuť posloužila k tomu, aby nepohodlného alchymistu kdosi sprovodil ze světa.       (Čtěte na strínkách Science WORLD)


Dech planety: Chystá se NASA poroučet větru a dešti? ..... Poháněn energií ze Slunce, cirkuluje vzduch v atmosféře Země ve složitých, ale pravidelných vzorcích. NASA zveřejnila video, které tento pravidelný "dech" naší planety zobrazuje. Neuvidíte samotný vítr, ale meteorologické systémy, které činí tyto větry jistým způsobem viditelné.

Tato animace je vůbec první svého druhu, mapuje totiž globální dešťové a sněhové srážky za použití údajů z dvanácti satelitů. Animace se konkrétně vztahuje na období od dubna do září 2014. Údaje o srážkách, které zobrazuje pokrývá 87 % povrchu zemského, mezi 60° severní a 60° jižní šířky s pravidelnou půlhodinovou aktualizací.

A jak NASA popisuje pohyb bouří po celém světě? "Padající déšť a sníh jsou základními součástmi koloběhu vody na Zemi. V blízkosti rovníku, kde sluneční žár pohání odpařování a udržuje vzduch vlhký, se déšť pohybuje směrem na západ ve stálém proudu. Ve vyšších zeměpisných šířkách se bouře pohybují na severní polokouli východním směrem po celé Severní Americe a Evropě."

NASA věří, že díky novému systému sledování průběhu bouří i slabého deště a sněhu ve vysokých zeměpisných šířkách a daleko v oceánu (což bylo v minulosti velmi obtížné) se podaří přesněji předpovědět změnu klimatu do budoucna a mohlo by dojít i ke zlepšení krátkodobé předpovědi počasí.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


K rozpoznání jednotlivých druhů slouží praktická příručka... Po úspěšném klíči k určování druhů dubů přišla na svět další příručka pro praktické lesníky, tentokrát zaměřená na určování domácích druhů bříz.

Stejně jako ta minulá, i v tomto případě byla metodika vypracována na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s.p.

Díky své srozumitelnosti a názornosti může posloužit lesním hospodářům, správcům a vlastníkům lesů, ale také například pedagogickým pracovníkům a studentům, lesním taxátorům a typologům i milovníkům přírody z řad veřejnosti.

Příručka je použitelná v terénu, bez hlubších botanických znalostí. ,,Evropské břízy však bohužel představují složitý komplex druhů, u nichž je správná identifikace složitá. Celkem byl na našem území zaznamenán výskyt sedmi druhů, z nichž lesnický význam mají jen tři (bříza bělokorá, bříza pýřitá, bříza karpatská). Metodické postupy k jejich determinaci, jsou pro úplnost doplněny i o popisy a rozlišovací znaky dalších domácích bříz," upřesňuje jeden z autorů metodiky Václav Buriánek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Důležité je podle něj hlavně rozlišování běžně se vyskytující břízy bělokoré od břízy pýřité a břízy karpatské, které se od prvně jmenované ekologicky liší, a které jsou dobře adaptovány na extrémní stanovištní podmínky.

Praktická příručka je ke stažení na této stránce: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_3_2014.pdf         (Čtěte na stránkách Enviweb)


Překvapí nás kometa 218P/LINEAR? ..... Ke Slunci se blíží poměrně neznámá krátkoperiodická kometa, která byla objevena teprve v roce 2003. Tehdy ji nalezla slavná automatická přehlídka oblohy LINEAR, a to při jasnosti 19,0 mag. Kometa pak byla pozorována i v roce 2009, v obou návratech dosáhla maxima jasnosti mezi 17 a 18 mag, tedy celkem hluboko pod vizuálním dosahem. Nyní jsme na prahu třetího pozorovaného návratu komety a ta má teď jistý potenciál překvapit.

Když byla kometa nalezena, pohybovala se po konstantní dráze s perihelem 1,70 AU od Slunce. Těleso tedy nepřijímalo tolik slunečního tepla a kvůli tomu příliš nezjasňovalo. V roce 2012 ovšem došlo vlivem gravitace Jupitera k významné korekci dráhy. Ta je v současné době taková, že přivede kometu ke Slunci při největším přiblížení se obou objektů až na 1,17 AU. Stane se tak letos 23. dubna 2015.       (Čtěte na stránkách Astro)


Řiditelné kulky ..... Americká vojensko-výzkumná agentura Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) podporuje vývoj speciálních kulek, které jsou schopny měnit směr během letu. Mohou tak sledovat a zasahovat cíle, které se po výstřelu přemístí.

Projekt se jmenuje EXtreme ACcuracy Tasked Ordnance (EXACTO) a týká se munice ráže 0,50 palce (střely mají průměr 12,7 milimetrů). Změna směru kulek během letu je patrně zabezpečována pomocí malých korekcí tvaru kulky, řízených mikroprocesorem, protože uvolněné obrázky neobsahují obvyklá směrová křidélka, běžná u řiditelné munice větších rozměrů. Pokud jde o řízení směru letu, střely jsou naváděny pomocí externího optického systému.

Konkrétní údaje o tomto systému nejsou z pochopitelných důvodů veřejné (systém EXACTO bude sloužit především při zásazích ozbrojených složek proti teroristům). Cíl je však před výstřelem zaměřen obsluhou a systémem pušky a po odpálení kulky je cíl neustále sledován speciálními senzory. Data o jeho měnící se poloze jsou pak průběžně systémem spojeným s puškou vysílána směrem k letící kulce. Řídicí systém kulky podle těchto dat upravuje tvarovou konfiguraci kulky. Kromě případů, kdy se cíl rychle pohybuje, by měla být tato inteligentní munice schopna zasáhnout cíl i během větrného počasí. Podle současných zpráv je systém EXACTO schopen zasahovat cíle až do vzdálenosti 2 kilometrů.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Kdyby "američtí vědci" věnovali tolik úsilí tomu, jak lépe žít místo toho, jak lépe zabíjet, byl by na Zemi už ráj ...


Měsíc: létající talíř, socha, pyramida a jiné stavby ..... Létající talíř ... Během sestupu lunárního modulu Apolo 16, ke kterému mělo dojít 27.04.1972, nafilmovali astronaut z velitelského modulu zvláštní objekt. Objekt je vidět na záběrech během přibližně 4 vteřin. Celkem byl zachycen na 50 filmových políček. Objekt nezmizí ani po té, co kamera na chvíli ztratí objekt ze zorného úhlu.

Objekt byl popsán jako klasický mimozemský disk ve tvaru talíře s kupolí na vrchu.

Destrukce historických důkazů ... Dne 9.9.2009 poslala NASA sondu LCROSS na sebevražednou misi na Měsíci. Sonda LCROSS vystřelila projektil o váze 2,2 tuny do severní polokoule Měsíce – konkrétně do kráteru Cabeus. Krátce po nárazu začala sonda padat skrze vyvržené úlomky ve snaze sbírat data o explozi. Observatoře na Zemi očekávaly velkou (ohnivou) show. Žádné vlající chocholy trosek nebyly spatřeny.

V souvislosti s misí se objevila na internetu fotografie dokumentující zaměstnance NASA při práci. Na fotografii je zvětšené místo cíle, na kterém jsou zřetelné rysy nějaké budovy. Střela zasáhla objekt tvarem připomínající krychli velkých rozměrů. (Navrhoval bych před dopadem přikovat k danému místu ty, kteří tuhle zvrhlost vymysleli.)        (Čtěte na stránkách Sueneé)


Podvodníci vydělávají i na studentech ..... Zahraniční studentka podala trestní oznámení, protože byla podvedena při hledání pronájmu na stránkách Bezrealitky.cz. Když na těchto stránkách objevila inzerát na zařízený byt 1+kk v Praze 6, obratem zaslala zprávu údajnému majiteli bytu panu Rovasu Nikolaosovi, který odpověděl, že je z Řecka a klíč má jenom on, přičemž tvrdil, že klíč a smlouvu může mi poslat přes společnost InterShipping Line (International Shipping Company).

Jedinou podmínkou bylo, že předem musím zaplatit 400 EUR a poslat to na účet společnosti (do Velké Británie). Dále tvrdil, že pokud se jí něco v bytě nebude líbit, agent peníze vrátí. Dne 18. 2. 2015 poslala peníze na tento účet: Mirela Lovin, Bank: Barclays Bank a dne 23. 2. 2015 dostala emailem od společnosti odpověď, že klíče a smlouva jsou na hranici s Českou republikou, ale v ČR jsou závazná nová pravidla a musí si sjednat něco jako pojištění na klíče a smlouvu, přičemž pojištění musí být zaplaceno osobou, která si pronajme byt. Pojištění je údajně ve výši 400 EUR, které měla obratem zaslat na účet Georgiana Vodoina a stejnou banku.

Studentce jednání přišlo podezřelé, napsala, že nic hradit nebude do té doby, než zašlou číslo zákona, dle kterého je stanovena tato povinnost. Taktéž argumentovala, že prostředky nemá k dispozici. Oni odpověděli, že mohou prostředky vrátit, jen pokud pošlu SMS v tvaru: „BEZREALITKY (mezera) 381328“ na číslo 9033399.

Tomuto vyjádření nedůvěřovala a obrátila se na právní poradnu při ČVUT, z které bylo zatelefonováno společnosti Bezralitky, v které zaměstnankyně potvrdila, že těchto podvodných emailů evidují více, a že s tímto neduhem bojují.

Studentka podala trestní oznámení o prověření a prošetření všech okolností. Doufejme, že se studentka, která k nám přijela s důvěrou, spravedlnosti dočká.

My tímto varujeme všechny, aby nikdy neposílali peníze předem a nereagovali na podvodné SMS, které se v poslední době množí se stále novými triky.       (Čtěte Spotřebitel)


Země v ohrožení mimozemšťanů? ..... Pokud někde ve vesmíru existuje skutečně vyspělý civilizovaný život, který se buď již vydal nebo chystá na svoji pouť vesmírem, můžeme se jednoho dne na naší planetě dočkat toho, že se na horizontu objeví konvoj vesmírných lodí. Nepůjde přitom vůbec o americkou flotilu, ale o mimozemskou armádu, jejímž cílem se stane ukončení naší pozemské pouti. Definice života, jak ho známe, se potom mrknutím oka radikálně změní. Jedná se o scénář, který jsme už opakovaně viděli v mnoha filmech, ale co by se opravdu stalo, kdyby se objevili nějací skuteční mezigalaktičtí návštěvníci?

Je dost pravděpodobné, že by se nazačal odvíjet nějaký dojemný citový příběh, ale s velkou pravděpodobností spíše válka světů. Jestliže nezvaní vesmírní návštěvníci budou chytřejší než my, tak proti nim nemáme šanci. Naše tanky a zbraně jim totiž budou připadat jen k smíchu - něco na způsob mravence, který by se pokoušel do nás bušit pěstí. Všichni mimozemšťané, kteří by dokázali cestovat světelné roky napříč vesmírem, aby se dostali k Zemi, by byli ze své podstaty nadřazeným druhem.

S technickou vyspělostí vedle nich by naše technika vypadala jako hroty indiánských šípů, něco na způsob dávného setkání amerických domorodců s Evropany. Tehdy se také ukázalo, že Evropané byli pár set let před Inky. Mimozemšťané by pak nebyli jen pár set let napřed, ti by nás prostě smetli doslova i obrazně. V takovém případě by nepotřebovali být ani zlovolní. Prostě bychom jim byli jenom lhostejní a možná by nás nepovažovali ani za myslící tvory. Mohli by se tak rozhodnout rozdrtit nás stejně, jako my bychom smetli mraveniště, kdybychom se chystali uspořádat piknik.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


4.3. 2015     Není to úplně jisté datum, ale má se za to, že čtvrtého března 938 došlo k přenesení ostatků svatého Václava z Boleslavi do pražské rotundy sv. Víta


Google přikračuje k potlačování alternativních médií sestavováním pořadí stránek podle „faktičnosti“ místo popularity ..... Internet a sledování internetu, Média a mediální manipulace, New World Order, Totalita a policejní stát, U.S.A./Kanada.

lGigant vyhledávacích enginů Google, hlavní tahoun provozu pro většinu mediálních portálů přistupuje ke změnám způsobů řazení webových stránek, o čemž prohlašuje, že má v úmyslu používat známých vyvracečských kanálů k určování „pravdivosti“ obsahu.

Současné řazení Googlu určuje počet odkazů na tuto webovou stránku, což znamená, že pokud se příspěvek stane populární a prohlíží si ho miliony lidí, tak se může objevovat ve výsledcích hledání na vršku.

To je však poněkud příliš demokratické pro některé, kteří by rádi protlačovali svá „fakta“ z před-schválených zdrojů.

Navrženým řešení je podle výzkumného týmu financovaného Googlem vypočítávat „Skóre důvěry znalostní báze“ pro všechny webové stránky na základě vlastní „Znalostní pokladnice“ Googlu, kdy budou podle New Scientist automatické databáze rozlišovat „fakta, s nimiž web jednoznačně souhlasí.“

„Zdroj, který má jen málo falešných faktů je považována za věrohodný,“ říká výzkumný tým.

Krátce, webové stránky, které poskytují informace, které odporují nebo zpochybňují vlastní Googlem stanovenou „pravdu“ budou shazovány v řazení na dno.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Gravitace je síla silná i slabá ..... Je nejslabší ze všech čtyř sil, které najdeme v přírodě. Překoná ji třeba i malý magnet, ale současně drží pohromadě celý vesmír. Gravitace.

Je vcelku jedno, kým jste, jaké máte zájmy či jaké máte názory. Je ale vcelku jisté, že v každém okamžiku svého života pociťujete účinky přitažlivé síly, kterou působí planeta Země. Pokud tedy nepatříte mezi relativně málo šťastlivců, kteří měli tu čest podívat se do vesmíru.

Gravitace je od počátku života na Zemi nedílnou součástí všeho. Pochopení toho, jak gravitace funguje, je ovšem otázkou až několika posledních století.       (Čtěte na stránkách VTM)


Jihočeští vědci objasnili jako první, jak rostliny mění světlo na teplo ..... Vědci z českobudějovické akademie věd a Jihočeské univerzity objasnili proces, při němž rostliny transformují přebytečné světlo na teplo. Jako první na světě tak popsali a definovali mechanismus, který při přebytku světla zajišťuje, aby měla rostlina k dispozici právě tolik světla, kolik potřebuje k fotosyntéze, tedy přeměně světelného záření na formy energie využitelné rostlinou buňkou.

O objevu informoval Roman Sobotka z centra Algatech z českobudějovické akademie věd. Podle něj se jedná se o průlom v pochopení fyzikální podstaty přeměny světelného záření na tepelné. Kromě Sobotkova týmu se na výzkumu podílel kolektiv Tomáše Polívky z Jihočeské univerzity.

„Rostliny jsou přizpůsobeny na nižší světelné záření, ale absorbují jej vždy, aniž by chtěly," uvedl Sobotka. Podle něj tak nejvyšší nápory nastávají především v letních měsících. Ve dnech, kdy je slunečné počasí, tak na rostliny působí světelné záření v mnohonásobně vyšší míře, než samy potřebují. „A v tu chvíli přebytek světla přeměňují na teplo," řekl Sobotka.       (Čtěte na stránkách Agris)


Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou je nejabsurdnější ..... Anketa by kromě zjištění postojů bankovních klientů měla do určité míry, a v minulosti se tak stalo, vyvinout tlak na banky při změně jejich poplatkové politiky. Pozitivním výsledkem naší ankety je fakt, že výnosy z bankovních poplatků za celý bankovní sektor poslední dva roky klesají.

Do 30. listopadu 2014 měli šanci ovlivnit strukturu navrhovaných bankovních poplatků návštěvníci webu tím, že nominovali poplatek, který považovali za absurdní. Doplnili tak devět poplatků automaticky nominovaných z loňského IX. ročníku. Počínaje 1. prosincem 2014 začalo dvoukolové hlasování.

V prvním kole, které skončilo 31. ledna, vybrali návštěvníci webu pět nejabsurdnějších poplatků, které získaly největší počet hlasů. Celkem hlasovalo 15.485 klientů.

Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou navázal na vítězství z 1. kola hlasování a i ve finálovém kole svoji pozici potvrdil. Názory bankovních klientů jsou konzistentní, protože tento popletek skončil v loňském ročníku třetí:

„Tento poplatek už postupně mizí ze sazebníků bank, tudíž je symbolické, že jubilejní 10. nejabsurdnější bankovní poplatek bude takový, se kterými se za chvíli vůbec nepotkáme. To hlasování bude další roky těžší a těžší, protože ty skutečně absurdní poplatky už zvoleny byly“, říká provozovatel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Když se zlo nesetká s odporem, jistě se rozšíří, řekl host pražského festivalu proti totalitě ..... Do Prahy přijel jako zvláštní host týdenního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Je odborníkem na Čínu a tématiku zabíjení čínských disidentů pro jejich orgány. Na příkladu Islámského státu (ISIS) uvedl, jak důležité je postavit se zlu co nejdříve.

Společně se svým kolegou Davidem Kilgourem vyzval Gutmann české představitele ke schválení zákona, který by zakázal transplantační turistiku a bojkotoval čínské lékaře.

Během svého sedmiletého vyšetřování Gutmann dospěl k závěrům, že vojenské nemocnice v Číně odebírají orgány – ledviny, játra, plíce, srdce i rohovky – politickým a náboženským disidentům umístěným do pracovních táborů. Jak vysvětluje, nevinní lidé jsou doslova „zaživa rozpáráni, jsou jim vyjmuty orgány a vloženy do nového příjemce“, bohatého klienta z Číny či zahraničí.

Podle jeho odhadů bylo tímto způsobem zabito v období 2000 – 2008 kolem 65 tisíc uvězněných osob, zejména pak členů meditační disciplíny s buddhistickými prvky, Falun Gong (Fa-lun Kung).

„65 tisíc je obrovské číslo. To je hodně rodin, které v Číně někde chybí. Tohle dělá z Tiananmen (masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, pozn. red.) pouhý drobný incident,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci Gutmann.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Gen pěnkav prý mění lidskou podobu ..... Tým genetiků pod vedením Leifa Anderssona z univerzity v Uppsale rozluštil kompletní genom 120 jedinců čtrnácti druhů galapážských pěnkavek a jednoho druhu pěnkavky z blízkého Kokosového ostrova.

Podařilo se jim tak dokázat, že všechny druhy těchto pěnkav se vyvinuly z jednoho společného předka. V genetickém kódu pěnkav vědci našli část, kde se nachází gen označovaný jako ALX1. U pěnkav se gen podílí na tvaru zobáku.

Jistá forma ALX1 je vlastní i savcům a to včetně člověka. Vědci se domnívají, že umírněné změny lidské variace genu se možná podílely na změnách obličejové části lebky při vývoji člověka z hominidů.

Dnes mohou jemné obměny genové mutace ovlivňovat individuální charakteristiku lidské tváře. Větší poškození genu ale způsobuje těžké obličejové defekty.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Čirok - ideální surovina pro celiaky ..... Obiloviny jsou tradiční surovinou, která tvoří základ potravinové pyramidy, už lidé v neolitu je začínali účelně pěstovat a i dnes jsou naprosto nezbytnou součástí naší stravy. Po jakých obilovinách však můžete sáhnout, pokud připravuje pokrm pro celiaky?

Nepostradatelné obiloviny

Obiloviny se skládají z polysacharidů, které se vstřebávají do krve pomalu a postupně. Nezvedají tedy hladinu krevního cukru tak prudce, jako například bílý rafinovaný cukr, který se do krve dostane během několika minut a velmi rychle se zase ztrácí, což vede k opětovnému hladu. Polysacharidy jsou obsažené nejen v celozrnných obilovinách, ale i v zelenině a luštěninách. Pokud navíc konzumujeme komplexní obiloviny (ne pouze pečivo z bílé mouky), dodáváme tělu rovněž důležité minerální látky, vitamíny, stopové prvky a vlákninu.

Obilovina 16. století

Pohanka je nejvíce ceněna pro vysoký obsah rutinu, který působí léčivě na celý cévní systém. Rutin má schopnost zpevňovat zeslabenou stěnu cév, čímž předchází tvorbě podlitin, nemocem srdečně-cévní soustavy, upravuje krevní tlak a zmírňuje potíže s křečovými žilami. Dalšími důležitými složkami pohanky je např. vitamin cholin, který regeneruje jaterní buňky a napomáhá odbourávání tuku v játrech, potom taky kyselina linoleová, která snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Pohanka navíc obsahuje lehce stravitelnou bílkovinu, čímž je ideální pro bezlepkovou dietu či pro diabetiky, a díky vyváženému složení je vhodná i pro těhotné ženy nebo pro detoxikaci celého organismu.        (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Před spaním sviťte málo a žlutým světlem, abyste si nepřeřídili biorytmus ..... Biologické hodiny živých organismů jsou stále plné záhad. O jejich řízení světlem už ale věda ví hodně. V Meteoru jsme objasnili, jak se hodiny řídí dobou i barvou osvětlení.

Hodiny řízené světlem ... Člověk i ostatní savci mají v mozku cosi jako hodinový stroj. Sám o sobě nevyniká přesností. Každý den se musí znovu nastavit. Stačí k tomu pouhé denní světlo. To je zároveň výhoda i nevýhoda. Zvláště v době plné umělých světelných zdrojů, říká přední odbornice v oboru chronobiologie prof. Helena Illnerová.

„Když na organismus posvítíme před jeho biologickou půlnocí, hodiny se zpozdí. Když na něj posvítíme po půlnoci, tak se hodiny předběhnou. Velkou nevyřešenou záhadou je, proč je to tak přísně nastaveno. Zjistili jsme, že někdy rozhoduje minuta před půlnocí nebo po půlnoci, aby se hodiny zpozdily nebo předešly.“

Kdy máte půlnoc? ... Biologická půlnoc se samozřejmě liší od té astronomické, kterou máme na umělých hodinách. Zjednodušeně řečeno je to prostředek obvyklé doby spánku. Jestliže tedy chodíte spát před dvanáctou hodinou a vstáváte mezi sedmou a osmou ráno, vaše biologická půlnoc nastane okolo třetí či čtvrté hodiny. „Skřivani“ ji logicky mívají dříve, „sovy“ o něco později.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


Potravinárske prídavné látky: Emulgátory podporujú črevné zápaly ..... Bežne používané emulgátory v potravinách môžu podporovať črevné zápaly. V laboratórnych experimentoch boli myši náchylnejšie k zápalovým ochoreniam čriev a metabolického syndrómu. Dobrú povesť nemajú už dávno: emulgátory. Jedná sa o prídavné látky v potravinách, ktoré zabezpečujú dlhšiu trvanlivosť, zlepšujú konzistenciu alebo zmiešajú látky dohromady. Teraz našli vedci nové dôkazy pre zdraviu škodlivé účinky týchto potravinárskych prídavných látok.

V pokusoch na myšiach zistili, že bežné emulgátory pravdepodobne podporujú črevné zápaly. Tieto zasa podporujú vznik zápalových črevných ochorení alebo metabolický syndróm prevažne súvisiaci s nadváhou. To zistili lekári Benoit Chassaing a Andrew Gewirtz z Georgia State University v Atlante; informujú o tom v odbornom magazíne "Nature". Odporúčajú takéto prídavné látky dôkladne preskúšať na ich dlhodobé účinky.

Zápalové črevné ochorenia, ako je ulcerózna kolitída alebo aj metabolický syndróm, ktorého vznik je založený na kombinácii nadváhy, vysokého krvného tlaku, zlej hladiny tukov v krvi alebo zvýšenej citlivosti na cukrovku, sa v posledných desaťročiach značne zvýšili. "Kľúčovým znakom týchto moderných pliag je zmena črevnej flóry spôsobom, ktorý podporuje vznik zápalov.", hovorí Gerwitz. "Strava úzko súvisí s mikrobiotikami", hovorí jeho kolega Chassaing, "preto sme vyskúšali, či moderné potravinárske prídavné látky spôsobujú u črevných baktérii podporu vzniku zápalov."

Ochranná vrstva slizu je tenšia ... Vedci pridajú do pitnej vody pre myši dva bežne používané emulgátory - polysorbát 80 a karboxymethylcelulózu (CMC) v takej istej koncentrácii ako sa bežne vyskytujú v potravinách. Po dvanástich týždňoch preskúmajú hrubé črevá u pokusných myší a porovnajú ich výsledky s črevami zvierat, ktoré nepili vodu s obsahom emulgátorov.

Črevo je obývané nespočetnými mikroorganizmami, ktoré sú oddelené hlienovou bariérou od epitelových buniek, ktoré vystielajú stenu čreva. Vo svojej štúdii vedci teraz zistili, že sa črevné baktérie približovali k týmto bunkám v priemere až do 25 mikrónov, nikdy nie menej než 10 mikrónov - aspoň keď nemali žiaden kontakt k emulgátorom. S emulgátormi ale priemerná vzdialenosť klesla na polovicu a niektoré baktérie mali zrejme kontakt k epitelu. Takisto bola ochranná vrstva slizu tenšia.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Výzva k záchraně České republiky ..... Vážené paní a páni poslanci a senátoři, v souvislosti s neustávajícím tlakem nadnárodních sil o likvidaci českého státu, jeho ekonomiky, historie, tradic a nakonec i občanů samotných cestou islamizace naší země a nehorázné diskriminace původních občanů, tedy nás všech, dovoluji si jménem našeho občanského sdružení a řady iniciativ předložit vám následující výzvu k okamžitému a rozhodnému konání v zájmu a k ochraně nás všech. Tato výzva je otevřená, lze ji libovolně šířit, a jak pochopíte, nelze ji zredukovat na jedinou stránku.

Nevím, zda se i k vám dostaly děsivé záběry psychopatických barbarů, kteří záměrně drasticky vraždí zcela nevinné oběti (vč. malých dětí) způsobem, proti kterému byly praktiky gestapa a středověké inkvizice jen hrátkami na farním záhumenku. Bez soudu, bez obhajoby pomalu usekávají hlavy, řežou prsa, vyřezávají vnitřnosti, upalují, rozbíjejí hlavy, usekávají různé části těl atd. Původně jsem chtěl připojit odkazy či fotky, ale jsou to tak děsivé záběry, že by to většina z vás neunesla, a já nechci mít na svědomí psychickou devastaci vrcholného orgánu ČR. Tato zvěrstva spojuje několik prvků: záměrná eskalace utrpení obětí do nepředstavitelných rozměrů, natáčení těchto „hrdinských“ činů většinou kolemstojících na mobilní telefony a především – opakované volání Alláh Akbar!

Britský ministerský předseda nedávno prohlásil, že islám je mírumilovné náboženství. V Anglii samotné však neudržitelně přibývá muslimských aktivit, které jeho slova popírají nejen slovy, ale hlavně skutky. Mám na mysli demonstrace, jejichž účastníci vyřvávají a na transparentech vyhrožují „nevěřícím“ vyvražděním, holocaustem a dalšími příšernostmi, hlásají hesla nejen tvrdě rasistická vůči původním obyvatelům Británie, ale i celé euroatlantské civilizaci. Totéž se děje ve Francii, Španělsku, Holandsku ale třeba i Švédsku. Ve všech těchto státech, kde muslimská komunita získala významnější sílu a postavení, narostla zločinnost mnohonásobně a původní obyvatelé se z islamizovaných lokalit odstěhovávají, jelikož v nich přestávají platit zákony země i tisícileté etické normy, platí jen zákon Šaría a morálka vrahů, psychopatů a teroristů. Poslední ukázkou „mírumilovnosti“ vyznavačů islámu jsou atentáty ve Francii. A to nehovořím o drtivém dopadu přistěhovalectví do rozpočtů států a měst (viz Německo aj.). To nejsou pomluvy, ale fakta doložitelná statistikami, fotografiemi či videozáběry.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


3.3. 2015     Dneškem počínaje začíná čtyřměsíční výluka na trati 010 na Kolín (přes Poříčany), kterou odnesou na vlastní triko cestující na trati 231 (Kolín přes Lysou nad Labem a Nymburk).Pokud tudy jezdíte, dejte si pozor, abyste nebyli nemile překvapeni. Díky manažerům ČD za "milá" opatření; je vidět, že sami vlakem nejezdí.


Devět věcí, které můžete na zahradě udělat než přijde jaro ..... Dřív, než se začne oteplovat, je potřeba prořezat ovocné stromy, aby až budou zrát plody měly dostatek slunce a vzduchu a nebyl zde prostor pro různé druhy plísní a chorob, kterým se ve vlhku dobře daří.

To, že je zima, neznamená, že nemůžete na své zahradě pracovat. Vždycky je co dělat. Přinášíme devět nápadů, které může pro svou zahradu udělat každý.

Zkontrolujte ovocné stromy a prořezejte je ... Asi málokdo má zahradu osázenou starými odrůdami a stromy vzrostlými ze semen. Dřív, než se začne oteplovat, je potřeba prořezat ovocné stromy, aby až budou zrát plody měly dostatek slunce a vzduchu a nebyl zde prostor pro různé druhy plísní a chorob, kterým se ve vlhku dobře daří.

Po skončení mrazivého období je dobré zkontrolovat kůru stromů, případné praskliny a okus od zvěře se dají ošetřit chlévskou mrvou smíchanou s jílem v poměru 1:2.

Využijte spadané listí ... Pokud jste na podzim odolali tlaku sousedů a starému zlozvyku a listí jste nespálili, ale nechali ležet pod stromy, máte několik možností, jak s ním teď naložit. Skvěle se hodí na mulčování, využít ho můžete i jako součást vyvýšeného záhonu, případně můžete ještě chvíli počkat a zkusit pěstovat brambory pod listím. Na to ale potřebujete minimálně 30 cm vrstvu listí. Použít můžete jakékoli listí kromě listí ořechu.

Krtiny jsou radost ... Zahrádka nebo dvorek, který najdete na jaře posetý krtinami, vás asi nenadchne. Ale mohl by! Krtiny se dají skvěle využít pro předpěstování rostlinek. Je to totiž výborně zkypřená půda. Hlína z krtinců se může hodit i jako jedna z vrchním vrstev vyvýšeného záhonu. A když začnete po zahrádce nebo dvorku na jaře zase aktivněji chodit, většinou se krtci sami odstěhují. Kdyby se jim náhodou nechtělo, pak dobře funguje trik s láhvemi od vína (mají dlouhé hrdlo), zapíchnuté v krtinách. Vítr způsobí, že láhve hučí krtkům do chodbiček a brzy se odstěhují.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Tvůrčí vztahy nám dodávají energii k nasazení ..... K našemu životu neoddělitelně patří vytváření vztahů. Bez úsilí vytvářet vztahy se člověk vzdává svého lidství a připodobňuje se stroji, který sice umí leccos, dokonce i komunikovat s člověkem, ale neumí ani milovat či nenávidět, neumí toužit, ani není schopen oběti.

Tvůrčí vztah nám dodává energii k smysluplným činům, dává jistotu, že život má smysl. Destruktivní vztahy člověka naopak ochromují, zbavují možnosti schopnosti se svobodně rozhodovat a nemotivují k smysluplným činům. V takovém případě již ani nelze mluvit o vztahu, ale spíše o závislosti.

Výraz „závislost“ jasně vyjadřuje, že jde o ztrátu svobody. Přestáváme být pány svých rozhodnutí a jsme závislí na něčem, co ničí náš život. Je proto třeba osvobozovat se k hodnotnějšímu životu, protože jsme-li svobodní, jsme schopni skutečně a tvořivě milovat.

Osvobození, uzdravení, odpuštění a smysl do našich životů přináší Ježíš Kristus. K němu je možné a dobré přicházet se svými závislostmi, které nás spoutávají a kterých se neumíme vlastními silami zbavit.

Uzdravený a svobodný člověk je pak schopen převzít odpovědnost za svůj život, má důvod pro pozitivní přístup k životu, pro radost z okamžiku, pro lásku k druhému, a má důvod i pro lásku k sobě samému.       (Čtěte na stránkách Víra)


Základních barev je prý mnohem víc ..... Jaké od sebe různé jazyky a kultury rozlišují barvy, jak je vnímají naše oči? A jak se toto vnímání vyvíjí v čase? Žijeme ve stále barevnějším světě?

Uvádí se, že staré jazyky rozlišovaly černou, bílou, červenou a žlutou (možná souvislost s tím, že právě tato barviva – hlinky – se především nanášela na tělo nebo se jimi barvila keramika?). Modrá a zelená se vůbec neoznačovaly (Homér prý v originále mluví o vínově rudém moři), eventuálně se pokládaly za barvu jedinou (prý japonština). Je to pravda nebo „se to jen tak říká“, jako třeba s eskymáckými výrazy pro sníh?

Jak uvádí New Scientist, v roce 1969 byl napříč 100 jazyky proveden výzkum, který naopak naznačil jak mnohem větší podobnost ve vnímání barev, tak i mnohem jemnější rozlišování. Ve všech sledovaných jazycích existovala slova pro odlišení 11 základních barev: černé, bílé, červené, zelené, žluté, modré, hnědé, fialové, růžové, oranžové a šedé. Ruština a řečtina navíc striktně rozlišují světle a tmavě modrou, někde se přidávají i takové speciality, jako je broskvová nebo smetanová. Tam už se ovšem lidé neshodnou, znají to jako slovo, ale zda je něco žluté, bílé, nebo smetanové, to už každý vidí jinak.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Zatmění Slunce se blíží. Na co se těšit? ..... Už to nejsou měsíce, ale pouhé dny, které nás dělí od velmi vzácného úkazu na českém nebi – výrazného částečného zatmění Slunce 20. března 2015. Ten den se v dopoledních (pátečních) hodinách Měsíc postaví před sluneční disk a skryje z něj na některých místech naší země přes 73 procent průměru. Na nebi tak při maximální fázi úkazu spatříme přes bezpečný filtr či dalekohledy na hvězdárnách jen líbezný srpek z naší mateřské hvězdy vypadající poeticky jako jakýsi úsměv na obloze. Na co se při pozorování úkazu ještě těšit? A kam se v za jevem vydat na území České republiky?

Průběh částečného zatmění Slunce 20. března 2015 v Praze. Zdroj: EAIPrůběh částečného zatmění Slunce 20. března 2015 v Praze. Zdroj: EAI

V pátek 20. března v dopoledních hodinách budeme za příznivého počasí svědky mimořádné nebeské podívané – velmi výrazného částečného zatmění Slunce. Při maximální fázi bude Měsíc krátce před 11. hodinou dopolední středoevropského času zakrývat shora okolo 73 procent slunečního disku. Jev spatříme v celém průběhu a maximální fáze zatmění proběhne poměrně vysoko, přes 35° nad obzorem.       (Čtěte na stránkách Astro)


Problémy doma je nutné řešit včas. Pomoci může rodinná konference ..... Rodinná konference je účinnou metodou, jak zlepšit vzájemné soužití a předcházet zhoršování problémů, které by mohly v krajní situaci vést až k rozpadu rodiny nebo odebrání dětí z péče rodičů. Jednou z organizací, která je u nás nabízí, je i sdružení Lata.

Paní Věra si prožila krušný rok. Nejprve prošla rozvodem a stěhováním, posléze navíc dostala – z důvodu reorganizace – výpověď. Její dva synové situaci nepřijali dobře. Ten starší začal po nástupu na odborné učiliště šikanovat spolužáky a jeho chování doma se také stalo neúnosným. Aby toho nebylo málo, u mladšího chlapce se objevily vleklé zdravotní potíže.

Zlom nastal až tehdy, když byla Věra kvůli péči o nemocného syna propuštěna ve zkušební době z nové práce. Tehdy uznala, že situaci sama nezvládne, a obrátila se na neziskovou organizaci Lata.

„Paní Věře jsme doporučili metodu Rodinné skupinové konference. Ta spočívá v tom, že naši pracovníci nejprve zhodnotí situaci a naváží spojení se všemi členy rodiny, kteří jsou ochotni spolupracovat. Vítána je samozřejmě i účast přátel nebo pedagogů,“ vysvětluje princip programu koordinátorka pro rodinné konference v Latě Petra Pfaurová.

Pak přichází na řadu samotná rodinná konference. Na tomto setkání si úkoly rodina vymyslí a rozdá sama, bez asistence odborníků, vytvoří Plán rodiny, který pak za podpory pracovníka společnými silami uvádí do praxe. Poté je potřeba vše, co bylo řečeno, aplikovat v běžném životě. Cílem není změnit chování příslušníků, ale nastavit komunikaci mezi nimi, obnovit zpřetrhané rodinné vazby a zejména pomoci tomu, aby se setkali a začali si vypomáhat.        (Čtěte na stránkách Econnect)


Tavené sýry, skrytá nálož soli, aditiv a tavicích přísad ..... V dnešní době, která je doslova přeplněna informacemi nejrůznějšího druhu, je mnohdy těžké vybrat sobě takové, které jsou nám ku prospěchu, se kterými můžeme dále pracovat a smysluplně zařadit do běžného života. Tak, aby skutečně fungovalo, plynulo a pomáhalo. Spousta otazníků visí také nad mléčnými produkty. Jedněmi jsou zatracovány, aby je naopak druzí pro změnu pozvedli výše. Jak se v tom všem tedy neztratit, jak si stále uchovat onen zdravý nadhled?

Asi největší zbytečnost vidím v konzumaci pasterizovaného mléka. Mléka, které bylo následným tepelným ošetřením zbaveno toho nejdůležitějšího, vitamínů a enzymů. Nápoj pak sice obsahuje něco sacharidů, bílkovin a tuku, cca 120 mg vápníku na 100 ml mléka (pasterizací mléka se využitelnost vápníku snižuje), nicméně v době nejrůznějších alergií, ekzémů, autoimunitních poruch či idiopatických střevních zánětů jej doporučuji pít opravdu jen výjimečně. Otázkou zůstává, jak se zachovat, pokud se cítíme zdraví a mléko nám jednoduše chutná. V tomto případě pak vybírejme mléko, které je čerstvé, nepasterizované, plnotučné. Jeho nejtučnější forma se od té nízkotučné liší skutečně markantně. Ráda s oblibou říkám, že pokud se zde necháme uchlácholit nízkotučnými výrobky, jako bychom kupovali nakousnuté koláčky. Odstředěné mléčné výrobky totiž ztrácejí omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny, které se vážou na tuk a tudíž z výrobků odtékají pryč. Dále, plnotučná forma mléka obsahuje mnohem více vitamínu D, vitamínu rozpustného v tucích, který je pro vstřebatelnost vápníku nezbytný. A proto, nekupujme nic, co si naši energii nezaslouží, co nám, namísto toho, aby dávalo, spíše bere.        (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


NASA připravuje Zemi na kontakt s mimozemšťany ..... Před pár měsíci se před americkým Kongresem sešli špičkoví astronomové, aby dali jasně najevo, že věří, že ve vesmíru nejsme sami. Jejich hlavním argumentem bylo to, že není možné, aby se mezi triliony hvězd (kdy každá pátá vypadá jako Země a navíc tak ani vypadat nemusí, aby byla obyvatelná) nenašla žádná, na které je život.

„Počet obydlených světů v naší galaxii je jistě přinejmenším v řádu desítek miliard, a to nezmiňujeme měsíce. Počet viditelných galaxií různých od té naší je kolem 100 miliard.“ – Seth Shostak, astronom, SETI Institut, Kalifornie

A tak NASA ve spolupráci s Kongresem zorganizovaly dvoudenní symposium pro vědce, teology, filozofy a historiky, aby se dohodli na tom, jak připravit Zemi na kontakt s mimozemšťany, ať už jde o mikrobiologické organizmy nebo inteligentní bytosti.

„Zvažujeme všechny možné scénáře. Chceme připravit veřejnost na fakt, že najdeme život, ať už to budou mikrobiologické organizmy nebo inteligentní bytosti.“ – Steven J. Dick, bývalý vedoucí NASA historiků, jeden z organizátorů symposia.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Mořské rezervace na obzoru ..... Po letech politického přešlapování a čtyřech dnech hektického vyjednávání na půdě OSN přišel zásadní průlom,“ sděluje Jan Freidinger, mluvčí organizace.

Koncem ledna 2015 se vlády z celého světa dohodly na vytvoření právně závazné dohody na ochranu mořského života v oblastech za hranicemi národních teritoriálních vod.

Freidinger to považuje za historické rozhodnutí. Na začátku se zdají velké změny jako nemožné, na konci jako nevyhnutelné. – Bob Hunter, spoluzakladatel Greenpeace.

Začal proces zavedení pravidel k vytvoření mořských rezervací v mezinárodních vodách (tzv. high seas, volné moře), tedy v rozsáhlých částech oceánů.

Oceány patří vám, nám, tobě, mně – každému ... Dohoda má také zaručit, že posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) může být povinné ještě před začátkem jakékoliv lidské aktivity, například těžby. Studie Roadmap to Recovery (Cesta k obnově) byla před deseti lety průlomovým návrhem, který ukázal možnost navržení sítě mořských rezervací ve volných vodách za použití sofistikovaných ekologických kritérií a nejnovějších vědeckých dat.

Nakonec se hlasy tisíců podporovatelů mořských rezervací spojily s většinou států v OSN a dohromady tak vytvořily sílu, která zlomila několik velmi mocných států, které se po léta stavěly proti vzniku rezervací. Konkrétně změna postoje Spojených států byla milým zadostiučiněním, kvituje Jan Freidinger.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Bosé chození se stává trendem ..... Sluncem zalitý den, zdálky se ozývá vtíravý křik racků, ve vzduchu je cítit slaná mořská příchuť a vy se pomalu procházíte bosí po oblázkové pláži. Vaše nohy si užívají každý dotek jemně obroušených kamenů a cítíte se tak dobře, jako nikdy… Jak jen si takový pocit dopřát každý den anepouze na dovolené?

Boty, jak je známe dnes, jsou běžnou součástí společnosti teprve několik desetiletí. Naši předkové chodili bosí a nejnovější výzkumy dokazují, že tento způsob chůze má opravdu řadu pozitivních účinků. V celém světě protoneustále roste počet příznivců bosého chození, kteří věří, že občasné odložení běžné obuvi příznivě napomáhá jejich fyzickému i psychickému zdraví.

V čem jsou výhody bosého chození?

Bosé chození na přirozeném a nestabilním terénu je zcela přirozené a pro zdraví člověka přináší celou řadu výhod. Právě díky nerovnostem a různé tvrdosti povrchu si noha vytváří svou klenbu, rozvíjí se naše vnímání pomocí nohou (tzv. propriocepce), zlepšuje se naše schopnost rovnováhy a pokud si na bosé chození zvykneme, zlepší se nám nejenom samotná chůze, ale také stav svalstva, kloubů a celého pohybového aparátu. Další výhodou je přirozená masáž celého chodila, díky které dochází ke stimulaci tlakových bodů nacházejících se právě na chodidle a která může příznivě ovlivnit také funkci vnitřních orgánů.

Příznivci bosé chůze dále uvádí, že se cítí spokojenější, klidnější, lépe se jim usíná a celkově se po psychické stránce cítí velmi dobře.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Jaro ožívá a ptáci nás opět potřebují ..... Připravme pro ně Ptačí balkon či zahradu s Jaro ožívá. V celé Evropě i u nás Jaro ožívá vracejícími se ptáky a další sezóna tohoto stejnojmenného projektu začne už 1. března! Sledujte s celou Evropou návrat ptačích poslů – čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net. Letošní sezóna bude navíc ve znamení Ptačích zahrad a balkonů. Upravit zahradu tak, aby měla ptákům co nabídnout a následně se těšit z jejich přítomnosti, mohou nejen školní kolektivy.

Jaro ožívá přichází s novinkou! Letošní rok je první tematicky zaměřený a jeho tématem jsou Ptačí zahrady a balkony. „Školní kolektivy i jednotlivci v Evropě, Asii i Africe budou nejen sledovat přílet stěhovavých ptáků jako každý rok, ale připraví pro ptáky Ptačí zahrady a balkony, kde najdou po příletu pěkné místo k hnízdění i prostřený stůl,“ říká Karolina Kalinowska, mezinárodní koordinátorka projektu Spring Alive (v ČR Jaro ožívá). „V průběhu sezóny bude navíc vyhlášena mezinárodní výtvarná soutěž Ptačí zahrada.“

Jak udělat ptačí zahradu? Je možné začít výrobou budek nebo krmítek a pokračovat přes drobné výsadby až k vybudování zahradního jezírka. „Úpravy vůbec nemusí být finančně náročné. Nově vysazený keř, slunečnice nebo okrasné bodláky nezaberou příliš mnoho času ani financí. Pro ptáky však budou vítaným zpestřením potravy. Keře navíc poskytnou prostor k hnízdění i úkryt před predátory,“ uvedla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, která Jaro ožívá v ČR koordinuje. Pomoci ptákům může tedy každý z nás. Odměnou nám bude možnost pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti.        (Čtěte na stránkách ČR Příroda)


2.3. 2015     Dnes je Mezinárodní den boje spisovatelů za mír. Tenbyl vyhlášen roku 1984 Mezinárodním sdružením PEN klub. Jedná se o organizaci sdružující spisovatele. Původně se členy klubu mohli stát jen básníci, dramatici, vydavatelé, esejisté, romanopisci (anglicky Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists – odtud název klubu), tedy ti, kdo bojují perem. PEN klub je nejstarší světovou organizací na ochranu lidských práv. Zasazuje se i o svobodu slova a spolupráci všech spisovatelů z celého světa.


Island posílá do vězení bývalé šéfy banky Kaupthing ..... Proč naše média mlčí ?? Koho chrání ?? Čtyři bývalí šéfové z islandské banky Kaupthing byli odsouzeni k trestu mezi čtyřmi a pěti a půl lety ve vězení. Nejvyšší soud Islandu dospěl k tomuto závěru 12.02.2015. Čtyřka byla původně odsouzena k trestu mezi třemi a pěti a půl letům vězení u okresního soudu v Reykjavíku. K verdiktu bylo podáno odvolání k Nejvyššímu soudu.

Zleva na fotografii: Sigurdur Einarsson - bývalý předseda představenstva, Hreidar Mar Sigurdsson - bývalý generální ředitel, Magnus Gudmundsson - bývalý generální ředitel pobočky v Lucemburku a Olafur Olafsson - jeden z majoritních vlastníků.

Jedná se o bývalého generálního ředitele, předsedu představenstva, jednoho z majoritních vlastníků a generálního ředitele pobočky v Lucemburku. Čtveřice byla obviněna ze skrývání skutečností, že katarský investor Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Hamad al-Thani koupil podíl ve firmě. Al-Thani koupil podíly banky Kaupthing za peníze nelegálně nabyté.

Al-Thani koupil podíl 5,1% v bance, což bylo oznámeno jen několik týdnů před krachem banky. Nákup investora byl vnímán jako zvýšení spolehlivosti pro banku, zatímco se šířily zvěsti o problémech, které banka měla.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Doufám, že touto krizí projdeme ..... První část rozhovoru s psychiatrem, spoluzakladatelem transpersonální psychologie a spoluobjevitelem holotropního dýchání Stanislavem Grofem (*1931) zaznamenala mimořádný čtenářský ohlas. Doufáme, že vás pokračování tohoto dialogu zaujme neméně.

Jste při pohledu na současný stav naší planety optimista, nebo pesimista v tom, zda se lidstvu podaří včas tento bod obratu uskutečnit? (V předchozí části rozhovoru Stanislav Grof hovořil o tom, že na úrovni jedinců je možné vést lidi k tomu, aby prošli transformací, která jim poskytne mnohem lepší šance k přežití — pozn. red.)

Asi bych řekl, že jsem mírně optimistický, ale můj názor nemusí být úplně objektivní. Lidé, s nimiž se setkávám na našich seminářích či workshopech, totiž tvoří specifický vzorek. Přitahuje je to, co nabízíme, protože se již sami určitým způsobem tímto směrem ve svém životě pohybují. Nepodobají se běžné populaci, která těmito myšlenkami není vůbec dotčena. Také se cítím mnohem optimističtěji v místě svého pobytu v Kalifornii, než když se vydám do Texasu.

Domnívám se však, že nemáme příliš na vybranou: je to situace buď — anebo. Myslím, že budeme buď pokračovat v této radikální změně, anebo v dosavadním směru. A v takovém případě nemusíme přežít a nebyli bychom první civilizací, která zničila sama sebe. A ty, kterým se to stalo, přitom neměly k dispozici tak ničivé prostředky, jako máme my.       (Čtěte na stránkách Sedmá generace)


Nekrmte labutě pečivem, zhorší se tím voda na koupání, varují plzeňští rybníkáři ..... Lidé, kteří hlavně v zimě krmí pečivem labutě na plzeňských boleveckých rybnících, působí správcům oblíbených rekreačních ploch starosti. Na Velkém boleveckém rybníce se zdržuje i víc než sto labutí. I když jejich krmení zakazují tabule, správci vod odhadují, že při pěkném počasí lidé naházejí ptákům i 100 až 200 kilogramů pečiva za den. Může to působit potíže nejen ptákům, pro které to není vhodné krmivo, ale v létě i lidem, neboť se zhorší kvalita vody a také se zásadně zvyšuje riziko parazitárního onemocnění kůže takzvanými cerkáriemi, řekl dnes Richard Havelka z městské organizace Správa veřejného statku.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Vědci našli sekvenci, která z opičího mozku dělá lidský ..... aneb za vznik matematiky vděčíme evoluční hříčce zvané genový enhancer HARE5 ...

... Výzkumníci na Duke University v Durhamu už celé desetiletí mapují genomy a hledají v nich místa, kterými se člověk od všech ostatních primátů liší. Našli takových míst stovky. Říkají jim stopy evoluce a milníky zásadních změn v utváření kostry, pohybových schopností a poznávacích procesů s dopadem na vnímání světa. Podle změn určují i dobu, kdy jsme se s našimi opičími příbuznými rozkmotřili. K rozvodu s utnutím sexuálních styků, kdy jsme se my a šimpanzi rozhodli dál jít každý svou vlastní cestou, došlo někdy před šesti miliony let. Za celou tu dobu v celém řetězci DNA (tedy všech chromozomech), ale zase tak moc změn s dopadem na příznivý rozvoj mozku, moc nevzniklo. Našli jich v blízkosti příslušných genů jen šest (HARE1 až HARE6).

Jinak řečeno, rozdíl, kterému přičítáme explozi v růstu lidské mozkové kůry a to, jak nám to na rozdíl od našich nejbližších příbuzných dnes „pálí“, má na svědomí jen tolik změn v DNA, kolik máme prstů na rukou. Bývalo zvykem mluvit o nich, jako o změněných genech. Už tak nečiníme. Záměrně. Ten nejdůležitější rozdíl se totiž týká úseku dlouhého pouhých 1200 párů bází a o žádný gen v něm nejde. To na významu dávné události ale nikterak neubírá. Jde totiž o změnu, která gen ovlivňuje. A to velice významný gen. Má pod palcem tvorbu neokortexu, jehož vznik spouští v době, kdy náš život na samém začátku.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Rusko zůstane na ISS do roku 2024 ..... Ruská kosmická agentura Roskosmos oznámila, že se Rusko bude podílet na projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) o čtyři roky déle, než deklarovalo. Zůstane až do roku 2024. Poté se chce v průzkumu vesmíru osamostatnit. Plánuje své moduly ze stanice vyjmout a věnovat se vlastnímu orbitálnímu projektu.

Podobné rozšíření už v minulém roce přislíbila administrativa amerického prezidenta Barracka Obamy. Američané zůstanou v projektu zapojení do roku 2024. Navíc přislíbili setrvání až do roku 2028, kdy nastane třicetileté výročí od vynesení ISS na oběžnou dráhu.

Ostatní partneři (Evropa, Japonsko, Kanada) projevili také zájem setrvat, zatím se však k ničemu nezavázaly.        (Zdroj: 21@století)


Zkoumání vesmíru zajistí minisondy o velikosti čipu ..... Létání do vesmíru je drahé. Jednou z možných cest je využít miniaturní sondy – čipy s hmotností několika miligramů. Zaplavíme jimi vesmír?

Díky velkému výpočetnímu výkonu si můžeme dovolit zpracovávat stále více dat a hledat potřebné informace, které nám mohou pomoci k odpovědím. Jedním z nadějných projektů je Sprite. Je to první „spacecraft-on-a-chip“ – neboli kosmická loď na čipu. Více než o kosmickou loď se však jedná o sondu.

Sprite ve fázi prototypu ... Nápad miniaturního vesmírného zařízení, které dostalo přezdívku „chytrý prach“ není nový. Již před patnácti lety si vědci uvědomili, jak je výroba malých křemíkových čipů levná. Nyní jsme se dostali do stádia, kdy je všechno potřebné umíme vyrobit. Čip se solárními články, integrovanými obvody, senzory a dalšími částmi je dostupný, a navíc ve velkém množství.

Student Justin Atchison z Cornellovy univerzity se v roce 2005 rozhodl takovou sondu vyrobit. Projekt pojmenoval „Sprite“ a cílem bylo vytvořit všechno, co jednoduchá sonda potřebuje, na velmi malém prostoru jednoho čtverečního centimetru.

Po několika letech práce se dostavil první velký úspěch. Prototyp čipu byl ve třech exemplářích dopraven na ISS. V boxu připevněném ke stanici je přímo vystaven vesmírnému záření a náročným podmínkám. Jedním z hlavních hledisek pro dlouhodobější fungování ve vesmírných podmínkách je totiž dostatečná odolnost.

Technologie v miligramech

Prototypy sondy Sprite mají hmotnost pouze deset gramů. U budoucích verzí se počítá s ještě mnohem menší hmotností kolem 5 až 50 miligramů. Čip je tvořen vysoce efektivními solárními články, které napájí polovodičový substrát v podobě tenké baterie (Thin-film). Obsahuje dále jednoduchý mikroprocesor, vysílač, zesilovač, místo pro dodatečnou měřicí technologii (CMOS, chemické senzory, základní spektrometry a podobně) a spínač.

Čip se stará o jednoduché vyslání radiového signálu vždy po nabití. Dle zdroje světla, v našem případě natočení na Slunce, se baterie pomocí solárních článků baterie nabije a spínač okamžitě vyšle krátký signál s malým množstvím zakódovaných dat z konkrétního senzoru.

Energie je ale velmi málo, kondenzátor uchová pouze jeden mikrojoule. Stowattovou žárovku by dokázala napájet pouhých deset nanosekund. Je však možné vyslat slabý elektromagnetický impuls (u prototypů na zkušební frekvenci 902 MHz), který je výrazně slabší než šum, který lze přijímat ze Slunce či Země. V tomto krátkém „pípnutí“ je možné zakódovat i natočení čipu ke Slunci, které se měří dle doby potřebné k nabití kondenzátoru.       (Čtěte na stránkách VTM)


Ekologové kritizují silničáře v Královéhradeckém kraji. Prý příliš kácí stromy kolem cest ..... Ekologické hnutí Arnika kritizuje silničáře v Královéhradeckém kraji. Podle údajů ochránců přírody kácí kolem cest několikrát víc stromů, než jich k silnicím vrátí. V celé zemi zmizelo podle údajů ekologů za deset let 166 tisíc stromů. Silničáři ale namítají, že stromy jsou často pro dopravu nebezpečné.

Podle organizace Arnika loni Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje pokácela u krajnic cest druhých a třetích tříd čtyřikrát víc stromů, než jich k cestám vrátila.

„Kdybychom se podívali na data z let 2003 až 2013, tak Královéhradecký kraj je vyloženě nejhorší z krajů České republiky. Vykáceno bylo 7500 stromů, ale vysazeno jenom 510,“ poukazuje mluvčí Arniky Vratislav Vozník na dlouhodobou statistiku.

Martina Götzová z hradeckého hejtmanství namítá, že stromů ubývá kvůli bezpečnosti na silnicích.

„Stromy by se sice daly vysazovat dál od silnice, tam už ale narážíme na problém majetkový. Pozemky jsou často v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví státu a vyjednávání o takové výsadbě by bylo pro správu a údržbu silnic problematické.“        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)

On je asi problém i v těch pilách. Kdyby měl člověk kácet stromy ruční pilou a sekerou, asi by si rozmyslel, co bude kácet. Ale takhle je z toho doslova teď šílenství ... za pár vteřin strom leží a navíc všude plno kraválu a smradu. Benzínové pily, sekačky a další lomozítka se stávají z užitečného pomocníka doslova prokletím.


Mars mohl být kdysi obydlen, říká vědec ..... Respektovaný fyzik a autor John Brandenberg tvrdí, že na Marsu existoval kdysi inteligentní život, ale byl zničen atomovým útokem tak velkým, že se planeta stala studenou a neobyvatelnou.

Autor vybízí, aby se co nejdříve uskutečnila lidská expedice na Mars pro případ, že se nacházíme v nebezpečí od stejných útočníků, kteří “zabili” Mars. Brandenberg řekl, že mnoho nukleárních izotopů v atmosféře Marsu připomíná ty, které pocházejí z vodíkových bomb na Zemi a spekuluje v nové knize “ Death on Mars “ o tom, že humanoidní rasa na Marsu byla vyhlazena.

“ Tato civilizace očividně zahynula díky katastrofě planetárních rozměrů a neznámého původu,” píše a zmiňuje krátery viditelné na povrchu poblíž vozítka Curiosity. “ Stala se obětí atomového útoku? ”

Mnoho fyziků předpokládá, že událost jako náraz meteoritu mohl poškodit magnetické pole Marsu a také jeho atmosféru ve vzdálené minulosti, ale Brandenberg věří, že planeta mohla být zničena jinou civilizací, anebo dokonce agresivní umělou inteligencí. Varuje také, že my můžeme být na řadě. Brandenberg navrhuje, že důvod proč jsme nikdy neslyšeli signál jiných civilizací – známý jako Fermiho paradox – je ten, že jsou pravidelně likvidovány. Varuje, že Země může být brzy “zpozorována” a zničena stejnými silami.

“ Astronom Edward Harrison navrhnul, že jedním z hlavních faktorů snižujících délku trvání civilizací můžou být starší predátorské civilizace, které mohou zlikvidovat mladší v momentě, kdy se stanou “viditelné” díky rádiovému vysílání. Motivace takového jednání může být například eliminování budoucí konkurence, “ napsal Brandenberg.

“ Je pravděpodobné, že náš planetární systém obsahuje nebezpečné síly pro mladé, hlučné civilizace jako je ta naše. Tyto síly mohou být cokoliv od mimozemšťanů až po umělou inteligenci nesnášející krev a maso.”

Brandenberg zmínil, že nejnebezpečnější věcí pro inteligentní život může být “jiný inteligentní život”, ale toto zjištění může být šance jak přežít útok od těch, co zničili Mars.        (Čtěte na stránkách Astronauti)


Zdravé zuby podle receptu z doby kamenné ..... Vědci zvolili netradiční metodu jak zkoumat nabídku pravěkých šéfkuchařů: prováděli analýzy zubního plaku kosterních pozůstatků lidí doby kamenné. Získali přitom nejen řadu překvapujících poznatků o tehdejším životním stylu, ale zjistili také, že pravěká strava by mohla být inspirativní i pro nás.

"Ukázalo se, že pravěcí lidé velmi dobře rozuměli významu rostlinné stravy dávno před tím, než se naučili provozovat zemědělství," uvedla Karen Hardy z katalánského instuitutu ICREA. "Znali nejen význam rostlin pro výživu, ale i jejich využití při prevenci nemocí a jejich léčbě."

Vědci z Universitat Autonoma de Barcelona zkoumali fosilizované kostry z lokality Al Khidai v Súdánu. Jde o prehistorické pohřebiště v povodí Nilu, kam po celá tisíciletí ukládala své mrtvé celá řada dávných kultur od počátku mezolitu (více než 8000 př. n l.) až po mladší dobu kamennou, kdy už lidé hospodařili na půdě. To z lokality dělá významný zdroj informací o takzvané neolitické revoluci, během níž se z lovců a sběračů stali zemědělci.

Užitečný plevel ... Vědci z University of York a Universitas Autonoma de Barcelona prováděli analýzu vrstvy zvané dental calculus, což je ztvrdlý povlak tzv. zubního plaku - povlaku obsahující mikroorganismy živící se rozkladem zbytků potravy.

Plak je nejen hlavní příčina vzniku zubního kazu, ale také významným svědectvím o dietě a životosprávě svého majitele. Když navíc ještě zkamení do podoby calculu, stane se z něj svědectví, které může přetrvat věky.

Badatelé zjistili, že už před 9000 lety, tedy dávno před počátkem zemědělství, byl významnou složkou potravy lidí na lokalitě Al Khidai šáchor hlíznatý. Tato vytrvalá až 40 centimetrů vysoká rostlina je někdy ironicky označována jako nejdražší zemědělská plodina, protože jde o neobyčejně odolný plevel, na jehož hubení se v tropickém a subtropickém pásmu vynakládají astronomické částky. Současně ale také představuje významný zdroj živin a lék tradiční lidové medicíny.

V poslední době se dostává do popředí zájmu právě z tohoto důvodu, protože likviduje bakterie, působí protizánětlivě, má blahodárný vliv na trávicí trakt. Nejnověji se zkoumá i jeho příznivý účinek na cukrovku. Staří Číňané jej používali také jako afrodisiakum, oblíbený byl i ve starém Egyptě (tam také v kosmetice) a Indii.

"Zjistili jsme, že lidé na lokalitě měli zuby v překvapivě dobrém stavu," konstatovala Karen Hardy. "Přičítáme to právě stravě s vysokým obsahem hlíz šáchoru. Ten prokazatelně omezuje množení bakterie Streptococcus mutans, která je jedním z hlavních původců rozpadu skloviny a vzniku zubního kazu."       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Než se vydáte k lékaři - Babské rady na zimní neduhy ..... Nevlídné počasí, nástup zimy přináší zvýšené riziko nejrůznějších chorob. Někdy ani zdravým životním stylem, pestrým jídelníčkem, pravidelným pohybem, otužováním se člověk nevyhne tomu, aby tělo oslabily. Než se vydáte k lékaři, můžete vyzkoušet některý z osvědčených domácích receptů:

Nachlazení. ... Při nachlazení je důležité během dne doplňovat tekutiny. Výborná je také konzumace slepičí či kuřecí polévky, které zabraňují tvorbě hlenů. Pokud se objeví horečka, zkuste radu zkušených bylinářek, které doporučovaly na hlavu a chodidla přikládat tvarohový obklad. Teplotu pomáhá snižovat také octový zábal na nohy. Pocení povzbuzuje a oslabenou imunitu podpoří česnek. Dopřejte si jakékoliv jídlo s touto zeleninou, nejlépe však bude čerstvě konzumovaný. Bolesti v krku uleví kloktání odvaru z heřmánku. S ucpaným nosem si poradíte tak, že jím nasajete slanou vodu. Tahle jednoduchá kúra uvolní hleny a umožní pořádně se vysmrkat.

Kašel. ... Na kašel a průdušky pomůže cibulový med. Získáte ho tak, že cibuli nakrájíte na silnější kolečka nebo ještě lépe nastrouháte na hrubém struhadle a zalijete medem. Necháte ji „vypotit“ do druhého dne v ledničce, až pustí šťávu. Medovo-cibulovou medicínu užívejte šestkrát denně po jedné lžičce nebo si s ní můžete ochutit černý čaj. Dobré je popíjet majoránkový čaj. Na uvolnění hlenů používaly naše babičky vepřové sádlo , kterým natíraly zapálený krk a následně ovázaly šátkem nebo teplou šálou. Při kašli spojeném s nachlazením se doporučuje vypít teplé mléko s medem a trochou rozpuštěného másla. Pod hlavu si dopřejte jeden polštář navíc, lépe se tak uvolní dýchací cesty. Z bylinek lze na kašel použít fenykl, eukalyptus, lipový květ, podběl a sedmikrásku.

Rýma. ... Oteklému nosu a ucpaným čelistním dutinám udělá na noc dobře cibulový sáček. Nadrobno pokrájená cibule se vloží do plátěného nebo bavlněného sáčku a zavěsí v blízkosti hlavy postiženého. Tento jednoduchý fígl uklidňuje sliznici, pomáhá ve spánku lépe dýchat.

Zánět močových cest. Důležitý je dodat tělu velké množství tekutin, aby se čistilo, odcházely z něj nežádoucí látky, zajistil se dobrý průtok moči. Močové cesty nejlépe regenerují při pití dostatečného množství čaje.... Močový měchýř pomůže pročistit například kopřiva, močopudné účinky nabízí zlatobýl, který navíc zabraňuje přenosu infekce na ledviny. Výbornou medicínou jsou zavařené brusinky, brusinková šťáva, přesličkový nebo heřmánkový čaj.

Pokud se necítíte ve své kůži, tělo je unavené, horečka ani po domácí kúře neustupuje, špatně se vám dýchá, navštivte neprodleně lékaře.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz