Tiskové zprávy

12. 2. 2010 16:49

187. Kolokvium k individuálním adopcím dětí registrovanými partnery

Ministr Kocáb svolal na 11. 2. ve večerních hodinách odborné kolokvium, které se zabývalo podnětem Rady vlády pro lidská práva ke zrušení zákazu individuálních adopcí dětí registrovanými partnery. Kolokvium bylo složeno z odborníků z řad psychologů, právníků, teologů a z dalších osobností veřejného života.

 

Možnost osvojení pro fyzické osoby je upravena v “Zákoně o rodině” z roku 1963. „Zákon o registrovaném partnerství“ z ledna 2006 tuto možnost omezil , když v § 13, odst. 2 stanovil, že “Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.”  To znamená, že dnes může o adopci zažádat jakákoli fyzická osoba (bez ohledu na sexuální orientaci), s výjimkou homosexuálů, žijících v registrovaném partnerství. Rada vlády pro lidská práva shledala takové ustanovení za diskriminační a vyzvala ministra pro lidská práva, aby předložil vládě návrh na nápravu tohoto stavu, který je v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod i s ústavním pořádkem České republiky.
 
Podnět byl vložen do vnějšího připomínkového řízení, aby byl znám názor jednotlivých resortů na tuto materii. Připomínky resortů byly vypořádány a podnět by tedy mohl být na jednání vlády předložen bez rozporu.
 
Vzhledem k tomu, že si ministr Kocáb uvědomuje jaké kontroverze může podnět vyvolat, bylo svoláno toto kolokvium s cílem prodiskutovat jeho obsah na širší odborné platformě. Smyslem kolokvia tedy nebylo rozhodnout o osudu podnětu, ale zahájit odbornou debatu. Zúčastění se shodli, že princip rovnosti práv je pilířem demokratické společnosti a proto v mírné většině doporučili ministrovi podnět vládě předložit tak, jak ho v usnesení vyzvala Rady pro lidská práva.
 
Setkání budou pokračovat.
 
Kolokvia se zúčastnili:
ministr pro lidská práva Michael Kocáb, Zmocněnec pro lidská práva Jan Litomiský, náměstek ministra pro lidská práva Czeslaw Walek, vedoucí sekretariátu Rady vlády pro lidská práva Lucie Otáhalová
 
Barša Pavel - politolog
Braun Richard – klinický psycholog
Brichcín Slavoj – primář sex.odd. psych.léčebny Bohnice
Dvořáková Vladimíra – profesorka politologie, vedoucí katedry na FMV VŠE
Gavlas Zbyněk – psycholog, Rada česko-moravské psychologické společnosti
Horálek Martin – poradce poslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), bývalý mluvčí Biskupské katolické konference
Hromada Jiří – člen Výboru pro sexuální menšiny
Hykyš Stanislav – právník Biskupské katolické konference
Karásek Svatopluk – bývalý Zmocněnec pro lidská práva, evangelický farář
Kocábová Darja – klinická psycholožka
Polášková Eva – psycholožka, FSS Masarykova univerzita v Brně
Procházka Ivo – sexuolog, Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK
Sedláček Tomáš – ekonom
Stehlíková Džamila – psychiatrička, bývalá ministryně pro lidská práva
Šabatová Anna – předsedkyně Českého helsinksého výboru, členka Rady vlády pro lidská práva
Šiklová Jiřina – socioložka
Štěpánková Martina – předsedkyně Výboru pro sexuální menšiny
Uhl Petr - bývalý Zmocněnec pro lidská práva, žurnalista
Urban Jan – žurnalista
Vaníčková Eva – předsedkyně Výboru pro práva dítěte RLP, dětská psycholožka
Wintr Jan – člen Výboru pro sexuální menšiny (autor právní analýzy podnětu), pedagog PFUK
Zapletalová Jana – ředitelka Institutu pedagogicko-psychologických poraden, psycholožka

Vytisknout článek Poslat e-mailem